Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
KVAM HERAD
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Telefon: 56553000
Faks: 56553001

Legevakt: 56551910
Teknisk vakt: 56553400


Opningstider
mån - fre: 09-15
Sommartid:
16.06 - 08.08 : kl 10-14
SISTE ARTIKLAR
24.07 Tenk på vassforbruket ditt
16.07 Ledige plassar i kulturskulen frå hausten 2014
04.07 Offentleg ettersyn – Nytt framlegg til reguleringsplan for Rv7 Ålvik, Torget - Tyrvefjøra
04.07 Godkjend reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 m.fl., Valland
04.07 Godkjend reguleringsplan for barnehage og bustadar, Lund i Tørvikbygd
03.07 Innsyn og postjournal i ferietida !

Sommaropning på rådhuset og biblioteka

Lagt ut 16. juni 2014 kl. 08:20 av Frank Tangen
I tabellen under ser du opningstidene til biblioteka og rådhuset denne sommaren. Rådhuset går over til sommaropningstider (kl.10-14) frå og med måndag 16. juni.

Kvam rådhusKvam bibliotek
16.06 - 08.08Norheimsund
(09.06 - 17.08)
Strandebarm
(20.06 - 17.08)
Ålvik
(23.06 - 17.08)
Måndag10.00 - 14.00
Tysdag10.00 - 14.0012.00 - 16.00
Onsdag10.00 - 14.0010.00 - 16.00
Torsdag10.00 - 14.0012.00 - 19.00
Fredag10.00 - 14.0010.00 - 16.00
Laurdag
Telefon:56553000565517995655688156553499SNARVEGAR
Barnehagar i Kvam - vert opna i nytt vindauge Barnehagar i Kvam
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarinitiativ - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarinitiativ
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no