Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
KVAM HERAD
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Telefon: 56553000
Faks: 56553001

Legevakt: 56551910
Teknisk vakt: 56553400


Opningstider
mån - fre: 09-15
SISTE ARTIKLAR
25.05 Intensjonsavtale mellom Samnanger og Kvam
25.05 Leiar i bufellesskap for ungdom
25.05 Helsefagarbeidar – kvilande nattevakt i bufellesskap
25.05 Sjukepleiar - 60% fast stilling
23.05 Klart ja til Jondal – delt i synet om Granvin
23.05 Driftsavtale - fysioterapi

Informasjon om flytting av tenester

Lagt ut 4. april 2016 kl. 08:28 av Astrid-Anett Steine
Kvam herad sine tenester, som var lokalisert i Gamlebanken (Grovabrotet 8), har flytta inn i nye lokaler frå 1. april 2016. Dette gjeld einingane PPT, rus og psykisk helse samt barnevernet. Tenestene har flytta inn i tre ulike bygg.

To av bygningane er lokalisert på adressa Steinsdalsvegen 104 - det er dei gamle lokala til Norheimsund industrier (sjå kartet under her).
Oversiktskart over deler av Norheimsund som viser Steinsdalsvegen 104 og gamle Norheimsund ungdomsskule markert med raudt

Sandvenhagen næringsbygg


Steinsdalsvegen 104, 5600 Norheimsund

Vilje & Ve


Steinsdalsvegen 104, 5600 Norheimsund

Gamle ungdomsskulen i Norheimsund


Gamle Sandvenvegen 26, 5600 Norheimsund

 • PPT: Beate Gauden tlf 90591182
 • Rus og psykisk helse: Anne Merete Flekstad Vik tlf: 97603130
 • Barnevernet: Torill Svendsen 91602484


SNARVEGAR
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no