Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
KVAM HERAD
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Telefon: 56553000
Faks: 56553001

Legevakt: 56551910
Teknisk vakt: 56553400


Opningstider
mån - fre: 09-15
SISTE ARTIKLAR
03.03 Kinck på nett
02.03 Steinskred i Bessadalen, Ålvik - Status
02.03 Eigedomskattelister 2015
02.03 Pedagogisk leiar
27.02 Oppstart av forhandlingar om endring av utbyggingsavtale
27.02 Kunngjering av vedtekne reguleringsplanar

Skutlabergvegen er stengt for all ferdsel

Lagt ut 26. februar 2015 kl. 16:15 av Leif Skår
På grunn av skredfare er Skutlabergvegen framleis stengt for all trafikk og ferdsel.Vegen er stengt frå krysset ved Utroningen.
Dersom du ynskjer å passera staden (dvs.gå forbi), skal du venta på klarsignal frå vakta.

På dagtid er det vakt på staden etter denne vaktplanen:
 • Måndag – fredag: kl.06.30 – 10.00 / kl.13.00 – 17.00

 • Laurdag: kl. 10.00 – 14.00
Har du/de behov for å passera utanom oppsett vaktplan, ring då tlf. 415 06 773 og vakt møter opp til avtalt tid.
Vaktplanen gjeld frå og med fredag 27.februar.

NB! Ingen skal passera utan klarsignal frå vakt
.SNARVEGAR
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no