Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
KVAM HERAD
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Telefon: 56553000
Faks: 56553001

Legevakt: 56551910
Teknisk vakt: 56553400


Opningstider
mån - fre: 09-15
SISTE ARTIKLAR
05.12 Barnevernkonsulent / sakshandsamar i barnevernstenesta
01.12 Desember – den verste brannmånaden i året. Kva har du gjort for å hindra at brann oppstår hjå deg?
01.12 Opplevingskort for born og unge 2016 - hugs å bruka kortet !
01.12 Tildeling av adresser på Kvamskogen
29.11 Ledige elevplassar i kulturskulen
29.11 Offentleg ettersyn- Budsjett 2017-2020, Økonomiplan 2017- 2020 og Avgiftsbudsjett 2017

Vegstenging Nedre Vik

Lagt ut 25. november 2016 kl. 10:20 av Nils Eivind Stranden
 • Kvam herad oppgraderer leidningar for vatn og avløp i nedre del av Vikvegen og området rundt. Kvam kraftverk og Statens Vegvesen får også utført arbeid samstundes.
 • Stengetida er nødvendig for å leggje nødvendige røyr, montere kummar og samtidig ivareta drikkevassforsyning, overvass- og avløpskapasitet.
 • Samtidig med at Kvam herad legg nye VA-røyr, vert det også lagt nye kablar for straum og fiber.
 • Ny fotgjengarovergang skal etablerast og krysset skal oppgraderast


Framdriftsplan


Veke 48:
- Asfaltering 2 lag
- Støyp av betongkanter fortau
- Fresing av leggekanter og oppfylling fortau

Veke 49:
- Ferdiggering av asfaltering i veg og fortau
- Oppmerking fortau
- Montere skilt + anna
- Nedrigging av anlegg til jul

Etter planen kan då krysset opnast i løpet av veke 49,


SNARVEGAR
eFaktura/AvtaleGiro - vert opna i nytt vindauge eFaktura/AvtaleGiro
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Oppvekst i Kvam - vert opna i nytt vindauge Oppvekst i Kvam
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no