Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
KVAM HERAD
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Telefon: 56553000
Faks: 56553001

Legevakt: 56551910
Teknisk vakt: 56553400


Opningstider
mån - fre: 09-15
SISTE ARTIKLAR
27.05 Intro-skule for nytilflytta fleirspråklege born i Kvam
26.05 Biblioteket stengt onsdag 27.mai
26.05 Vegstenging under Tour des Fjords
22.05 Skutlabergvegen stengt - Tidspunkt for passering
22.05 Melding om oppstart detaljregulering for Kvednaskogen på Kvamskogen
22.05 Ferieklubben 2015

Vegstenging under Tour des Fjords

Lagt ut 26. mai 2015 kl. 11:42 av Knut Markhus
I samband med avviklinga av sykkelrittet Tour des Fjords onsdag 27. mai, vil vegane mellom Norheimsund og Øystese (både øvre og nedre) verta stengt ein periode.


Stenginga skjer ca. 20 minutt før ryttarane kjem. Om ryttarane syklar fort, kan stenginga skje noko før kl. 17, og vil vara i noko over ein time. Alle som veit dei skal køyra bil i dette området onsdag ettermiddag, må planleggja å gjera dette i god tid før eller etter dette tidsrommet. Ved akutte situasjonar vil politi syta for eskorte.

SNARVEGAR
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no