Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
KVAM HERAD
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Telefon: 56553000
Faks: 56553001

Legevakt: 56551910
Teknisk vakt: 56553400


Opningstider
mån - fre: 09-15
SISTE ARTIKLAR
21.10 Utspyling av vassleidningsnettet i Norheimsund og Øystese
17.10 Fitjadalsvegen - periodevis stengt i vekene 43 - 45
15.10 Listeframlegg til kommunestyrevalet 2015
14.10 Bornas verdsdag Hardanger - 15.11 kl 11:30 - 16:00
13.10 Avlesing av vassmålar
09.10 Influensavaksine

Utspyling av vassleidningsnettet i Norheimsund og Øystese

Lagt ut 21. oktober 2014 kl. 07:23 av Erling Eid
Utspyling av vassleidningsnettet i Norheimsund og ØysteseKvam herad har som mål å levera drikkevatn med best mogleg kvalitet. Reingjering av vassleidningane er eit av verkemidlane for å oppnå dette. Kvam herad vil difor utføra utspyling av vassleidningsnettet i Norheimsund og Øystese!
 • Arbeidet vil verta utført tysdag 21.10 og onsdag 22.10 frå ca. kl. 20.00 og utover natta begge dagar.


Under arbeidet vil vatnet verta heilt eller delvis borte.
I tidsrommet då arbeidet pågår bør ein ikkje tappa vatn i springen, då beredarar og utstyr kan verta tilført slam. Ver venleg å tappa opp vatn til eige forbruk i forkant av tidsrommet då vatnet vert borte. I det vatnet vert kopla inn igjen kan vatnet vera noko misfarga og det kan vera noko luft i leidningane som må ut. La vatnet renna i kaldtvasskranen ei stund før vatnet vert teke i bruk att.

Spørsmål vert å retta til teknisk vakt 56 55 34 00SNARVEGAR
Barnehagar i Kvam - vert opna i nytt vindauge Barnehagar i Kvam
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarinitiativ - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarinitiativ
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no