Lenke til artikkelinnhald - KontaktLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / kontakt / informasjon /

Administrasjon

Utskriftsvenleg side Lagt ut 14. mars 2016 kl. 10:17 av Sigrid Laupsa
Avdeling for informasjon er ein del av Stab og har ansvaret for intern og ekstern informasjon, bibliotektenesta og fellessekretariat.
FELLESSEKRETARIATET
Fellessekretariatet er rådhuset sitt kontaktpunkt mot publikum, politikarar og tilsette. Me har ansvaret for kundemottak til alle avdelingane og kan gje deg svar eller rettleiing på dei fleste førespurnader. Kan ikkje personalet i fellessekretariatet gje tilfredsstillande svar eller rettleiing, ordnar dei avtale med sakshandsamar innan fagområdet. Dersom du ønskjer kontakt med din sakshandsamar eller spesielle fagpersonar, bruk e-post eller ring på førehand og gjer avtale.

Rutinar ved besøk i rådhuset:
  • Fellessekretariatet og fellesområda i 1.høgda er ope for alle.
  • Dei som har ærend i rådhuset vert møtt av ein servicemedarbeidar i skranken, der får dei naudsynt informasjon og evt. avtale med sakshandsamar.
  • Avdelingane i 2. og 3.høgda er tilgjengelege etter avtale.


Fellessekreteriatet sine hovudarbeidsoppgåver er:
-sentralbord, ekspedisjons- og resepsjonsteneste for alle einingane.
-post- og arkivteneste for alle einingane.
-informasjon til brukarar og tilsette


www.kvam.no
Det daglege ansvar for heimesida til Kvam herad er knytt til denne eininga.
Kontaktperson og nettredaktør: Frank Tangen


Kvam biblioteket
Kvam bibliotek er ein del av informasjonsavdelinga, og kan tilby råd og rettleiing innan litteratur og offentleg informasjon.
Du kan låna/lesa:
Tradisjonelle bøker, lydbøker, e-bok, aviser, tidsskift, teikneseriar, internett, lokalhistoriske kjelder, musikk og video/dvd.

Biblioteket i Kvam har hovudbibliotek i Norheimsund og filialar i Strandebarm og Ålvik.
Epost: sila@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.no/bibliotek/

KONTAKTINFORMASJON
Aksnes, Arne, Kommuneoverlege - 56553088 / 90591024
Almenning, Helga, Psykiatrisk sjukepleiar - / 90092669
Andersen, Ronny, Byggesakshandsamar - 56553026 /
Bang, Turid, Ass. styrar v/Øystese barnehage, Bjørketeigen - 56553470 /
Befring, Liv Berit Kvernes, Sakshandsamar - 56553091 / 99524612
Bell, Arngunn Timenes, Kulturskulelærar - Fleire fargar / Bornas verdsdag - 56553152 / 97515156
Berstad, Hans Christian, Leiar IT - 56553046 / 97063525
Borge, Kristina Aarekol, Avdelingsleiar Kvam rehabilitering og behandling - 56558606 / 97423286
Botnen, Åslaug Bøhn, Helse- og omsorgssjef - 56553093 / 90598579
Brakestad, Oddvar, Dagleg leiar Kvam bompengeselskap - 53 66 59 00 / 91167511
Brakestad, Trond Inge, Planleggjar - 56553081 /
Brunborg ,Pernhild Flotve, Konsulent - 56553017 /
Bråten, Ann-Kristin Strømme,
Styrar: Tørvikbygd barnehage (56556803 / 46887049) - 56556803 / 93097710
Buene, Trude Birknes, Juridisk rådgjevar - 56556815 /
Dagstad, Bjørnar, Leiar i eining for alkohol og servering - 56553089 /
Dalatun, Magnar, Oppmåling - 56553196 / 99244450
Danielsen, Benjamin, Geodata - 56558557 /
Dolvik, Tore, Kommunegeolog - 56553076 / 48058500
Drage, Nils J., Heradsgartnar - medlem HST 2015-2019 - 56553402 / 91676322
Draugsvoll, Thea Helena, Sakshandsamar landbruk - 56558699 /
Dyrøy, Eivind, Prosjektkonsulent - 56553025 /
Eid, Erling, Driftsleiar VA - 56553400 / 90699317
Eikrem, Solveig, Controller - 56553183 /
Femsteinevik, Trude, Styrar v/Øystese barnehage - / 94821430
Flatebø, Asbjørn, Byggjesakshandsamar - 56558576 / 91705307
Flotve, Jarle, Hamnesjef og driftsleiar veg og anlegg - 41312453 /
Fonneland, Magni, Konsulent - 56553189 /
Froestad, Johnny, Driftsleiar - tekniske anlegg - 56553031 / 45674122
Froestad, Kari Hauso, Systemforvalter GAT / Innkjøpskonsulent - 56558550 / 90158905
Fykse, Marta Telstø, Sekretær stab og forvaltarkontor - 56558600 /
Gauden, Beate, Leiar for skule og barnehage - 56553058 / 90591182
Gjelland, Åsta, Sakshandsamar - 56553178 /
Gjøn, Kjell Arne, Rektor Vaksenopplæringa - 56556890 / 91815847
Gluppe, Marianne, Psykiatrisk sjukepleiar - / 48128821
Hauger, Ester Aalvik, Rektor v/Ålvik skule - 56556831 / 90641401
Haukaas, Lars Knut, FDV-leiar Øystese - / 91571060
Helle, Rolf, Feiar - / 41338085
Helvik, Kjell, Seniorrådgjevar - 56553041 / 97730622
Henriksen, Elisabeth Skar, Sekretær stab og forvaltarkontor - 8600 / 99108959
Hesthamar, Anita, Stabs- og økonomisjef - 56553035 / 91617909
Hushagen, Helene, Lønn- og personalkonsulent - 56558640 /
Høyland, Torill, Leiande helsesøster
Reisevaksinasjon - ring mobil for avtale - 56553859 / 91711245
Haaland, Torjan, Innkjøpskonsulent og controller - 56553085 /
Iversen, Grete Ragnhild, Rektor ved Øystese barneskule - 56556821 / 41630150
Johansen, Bjørn, Leiar brann og redning - 56553155 / 97771110
Jørgensen, Hanne, Styrar v/Ålvik barnehage - 56556800 /
Kaldestad, Kari, Lønn- og personalkonsulent - 56553032 /
Karlsøen, Helge, Medlem HST 2015-2019 - / 91394516
Karlsøen, Ingelin Stokke, Barnevernskonsulent - / 48174431
Kjosås, Reidun Braut, folkehelsekoordinator - 56556868 /
Klyve, Sara Marie, Sakshandsamar forvaltningskontoret - 56558649 /
Korshavn, Tonje Næss, Kommunepsykolog - / 94808320
Kristensen, Kenneth Rønn, Fagansvarleg vedlikehald bygg - / 97882471
Kvale, Svein Egil, IKT-konsulent - / 95052512
Kvamsøy, Lillian, Kulturmedarbeidar - Hovudverneombod - 56553417 / 8691 / 48895252
Kveberg, Torild, Sjefsfysioterapeut - 56553862 / 90176166
Kaale, Leiv Ingmar, Rådgjevar - 56553188 /
Laupsa, Sigrid, Prosjektleiar - 56553013 / 917 80 593
Lid, Ingegjerd Pedersen, Sakshandsamar Stab og forvaltning - 56556807 / 94176051
Linga, Marit, Styrar v/Strandebarm og Oma barnehage - 56556860 / 48268523
Ljones, Jostein, Ordførar - 56553011 / 90515901
Loe, Rolf Erling, Viltkonsulent - / 97615835
Lysen, May Stenberg, Kontorfullmektig PPT - 56553050 / 95111596
Milje, Heidi, Rådgjevar - 56553079 / 90852667
Mo, Bente, Stabsleiar helse og omsorg
Leiar for stab og forvaltning - 56557712 / 99548856
Mo, Ingunn, Leiar i bufellesskap for ungdom - / 95091490
Mo-Bjørkelund, Anna, PPT - Kommunepsykolog - 56553054 / 95200535
Moen, Oddmund, IKT - konsulent - / 90556702
Mæland, Gunnvor U., Leiar fellessekretariat - 56553015 / 91774806
Mæland, Jorunn Drægni, Politisk sekretær - 56553119 /
Måge, Grethe Lill Bråten, Styrar v/Tørvikbygd barnehage - 56556803 / 46887049
Namdal, Malin Sofie, Fagansvarleg flyktning - 55 55 33 33 / 904 78 444
Nedkvitne, Jon, Samfunns- og utviklingssjef - 56553021 / 97953274
Neteland, Anne Lise, IT- konsulent ved Helse og omsorg - 56553096 / 41563102
Neteland, Jostein, FDV-leiar Norheimsund - 56556909 / 97717037
Neteland, Kristi, Leiar økonomi og personal - 56553191 /
Nygård, Kari Svellingen, Leiar Kvam legevakt - 56558681 /
Olsen, Magreth Børve, Konsulent - 56553158 /
Oma, Elfrid, Leiar pleie og omsorg - 56558602 / 90681038
Rasch-Halvorsen, Egil, Styrar v/Norheimsund barnehage - 56556846 / 98630242
Rykken, Olaug, Servicemedarbeidar - 56558584 /
Rykkje, Ragnhild, HTV - fagforbundet - / 97515237
Rykkje, Sigrun Fosså, Ass styrar ved Norheimsund barnehage - 56558595 /
Rykkje, Stein, Leiar FDV Bygg - 56553055 / 41440285
Røberg, Per, Rektor Tørvikbygd skule - 56556853 / 95034133
Sagen, Kari, HR-sjef - 56553097 / 90954046
Sandven, Frode, Skulefagleg rådgjevar - / 47816900
Sekse, Svein, Rektor v/Norheimsund skule - 56557701 / 99600880
Seldal, Rolf Kristoffer, Rektor v/Kvam kulturskule - 56553064 / 92483273
Sjursen, Grethe Steine, Lønn- og personalkonsulent - 56553028 /
Skeie, Britt Tone, Programrådgjevar flyktning - 53044879 / 47689215
Skeie, Eldbjørg Lofthus, Den kulturelle skulesekken - 56553176 /
Skeie, Maria, Økonomikonsulent - 56553037 /
Skeie, Tore, Prosjektleiar Teknisk - 56553065 / 90077001
Skutlaberg, Liv, Gruppeleiar Sone Norheimsund - 56558631 / 99349586
Skår, Leif, Prosjekt/byggeleiing - / 91105616
Skår, Tone Ødegård, Økonomikonsulent - 56553044 /
Skåre, Marita, Økonomikonsulent - 56553098 /
Steine, Arild McClellan, Rådmann - 56553154 / 98880485
Steine, Astrid-Anett, Oppvekstsjef - 56553150 / 99428606
Stranden, Nils Eivind, Leiar kommunalteknikk - 56553187 / 95942881
Straumstein, Ingunn, Økonomikonsulent - 56553175 /
Strømme, Arthur, Varabrannsjef - 56553193 / 95721206
Svendsen, Torill, Barnevernsleiar - 56553192 / 916 02 484
Sørheim, Ingrid Standal, Koordintor BVD Kvam kulturskule - 56553152 /
Sørheim, Mary Ann, Kulturkonsulent - 56556906 / 95407710
Sørheim, Torunn, Ass. styrar v/Øystese barnehage, Sjydnahaugen - / 91732687
Sørhus, Helga, Sosialleiar - 53044873 / 99103656
Tangen, Espen, IKT-lærling - 56553045 /
Tangen, Frank, IT- og informasjonsmedarbeider - 56553023 / 41573625
Tangerås, Bjørg, Økonomikonsulent - 56553038 /
Tellevik, Tore, IKT-konsulent - 56553063 / 94 81 83 81
Tjosås, Jan, Leiar næring - 56553027 / 92018912
Toft, Aase Hovland, Servicemedarbeidar - 56558584 /
Tolo, Inga Lill, Rektor Strandebarm skule - 56556871 / 95119865
Tyssen, Kjell Inge Tufte, IKT- konsulent - / 95066789
Ulltang, Gunvor Frantzen, Leiar for PPT - 56553056 / 91524602
Ur, Lars Ese, Teknisk sjef - 56553153 / 97955054
Valland, Unni, Reinhaldsleiar sone Norheimsund - / 95721102
Vestrheim, Anne, Lønn- og personalkonsulent - 56553034 /
Vestrheim, Ragna Helene, Leiar bibliotek - 56551799 / 92081202
Vik, Anne Merete Flekstad, Leiar avdeling rus og psykiatri - / 97 60 31 30
Vik, Bjørn, Leiar byggesak og geodata - 56553179 / 97525515
Vik, Kari Weltzien, Administrativ rådgjevar - 56553022 / 99543057
Vik, Merethe Fosse, - 56558584 /
Vik, Rune, byggesakshandsamar - 56553163 /
Vik, Steinar, Skatteoppkrevjar - 56553043 /
Ystebø, Jarle, VA-ingeniør - 56553194 / 40472562
Ørjansen, Heidi E., Einingsleiar plan og byggesak - 56553030 /
Øvrehus, Terje, IKT-konsulent - / 47323947
Øyen, Jorunn, Programrådgjevar flykting - 95155661 /


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no