Lenke til artikkelinnhald - SkjemaLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
SKJEMA

Du er her: Startside / skjema /

SKJEMA

På denne sida finn du koplingar til elektroniske skjema og ulike blankettar som kan nyttast ved søknadar til heradet. Filene er i ulike format og vert henta frå ulike stader på Internett. Filene vert opna i eit nytt vindauga. Oversikta er organisert etter emneoverskrifter. For å lese blankettar i pdf-format treng du programmet Acrobat Reader. Viss du ikkje allereie har det kan du laste det ned gratis på www.adobe.no. Du kan og søke etter skjema i søkefeltet i høgre kolonne.Alkohol
Last ned eskjema-fil Omsetnadsrapport for alkohol (lagt ut 09.04.2017)
Last ned eskjema-fil Skjenkeløyve for einskildhøve (lagt ut 15.05.2017)
Last ned eskjema-fil Søknad om løyve til sal av alkohol under 4,7 prosent (lagt ut 24.02.2016)
Last ned eskjema-fil Søknad om serveringsløyve eller skjenke- og serveringsløyve (lagt ut 16.07.2017)
Last ned eskjema-fil Søknad om utvida skjenkeområde (lagt ut 15.05.2017)
Last ned doc-fil Søknad til politiet ved større arrangement (lagt ut 29.09.2010)

Avlastning
Last ned xls-fil Timeliste for avlastning (lagt ut 25.02.2004)

Barnehage
Last ned pdf-fil Spesialpedagogisk hjelp (lagt ut 05.04.2017)
Last ned eskjema-fil Søknad om barnehageplass (lagt ut 05.01.2017)
Last ned pdf-fil Søknad om kommunal tilrettelegging i barnehagen jfr. Lov om barnehage § 19 g Barn med nedsatt funksjonsevne (lagt ut 20.08.2017)
Last ned pdf-fil Søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag (lagt ut 14.03.2016)

Barnevernstenesta
Last ned pdf-fil Søknadsskjema besøksheim (lagt ut 09.05.2017)
Last ned pdf-fil Søknadsskjema ulike oppdrag (lagt ut 09.05.2017)
Last ned pdf-fil Timeliste besøksheim (lagt ut 09.05.2017)
Last ned pdf-fil Timeliste ulike oppdrag (lagt ut 09.05.2017)

Brannvern
Last ned eskjema-fil Diverse søknadsskjema frå DSB (lagt ut 28.12.2015)
Last ned eskjema-fil Eigenmelding for fyringsanlegg i fritidsbustad (lagt ut 04.09.2017)
Last ned pdf-fil Sjekkliste/kontrollerklæring ved installasjon av eldstad (lagt ut 28.12.2015)
Last ned pdf-fil Søknad om oppføring/endring/reparasjon av skorstein (lagt ut 11.05.2016)
Last ned pdf-fil Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (lagt ut 27.01.2006)
Last ned pdf-fil Søknadsskjema for fyrverkeri (lagt ut 01.01.2005)

Byggesak
Last ned pdf-fil Naboliste (lagt ut 12.10.2015)

Ferieklubben
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Påmelding til Ferieklubben

Forvaltning
Last ned eskjema-fil Blankettar frå Brønnøysundregistrene (lagt ut 01.07.2009)

Helse
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Søknad om hjelpeverge
Last ned doc-fil Tilvising til kommunal ergoterapeut (lagt ut 01.03.2012)
Last ned pdf-fil Tilvisingsskjema til fysioterapi for born og unge (lagt ut 17.05.2016)

Idrett
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Søknad om treningstider i idrettshallane

Kultur
Last ned eskjema-fil Den kulturelle spaserstokken (lagt ut 01.01.2018)
Last ned eskjema-fil Rapportskjema i samband med underskotsgaranti, kulturarrangement mm (lagt ut 17.05.2017)
Last ned eskjema-fil Søknad om tilskot til kulturtiltak (arrangementsstøtte, prosjekt, underskotsgaranti) (lagt ut 09.05.2017)

Kulturmidlar
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Kulturtilskot frå Kvam herad 2017

Kulturskule
Last ned pdf-fil Søknad om redusert betaling i kulturskulen på økonomisk grunnlag (lagt ut 01.05.2014)
Last ned eskjema-fil Søknadsskjema for Kvam kulturskule (lagt ut 28.03.2009)

Ledig stilling
Last ned eskjema-fil Digitalt søknadssenter (lagt ut 18.12.2016)

Ledsagarbevis
Last ned pdf-fil Søknadsskjema for følgjekort/ledsagerbevis (lagt ut 26.03.2004)

Logoped
Last ned pdf-fil Tilvising til logoped (lagt ut 20.10.2014)

Miljøvern
Last ned eskjema-fil Blankettar frå Klima og forureiningsdirektoratet (lagt ut 01.01.2005)

Pleie og omsorg
Last ned pdf-fil Førespurnad om individuell plan (lagt ut 03.09.2010)
Last ned pdf-fil Søknad om pleie- og omsorgstenester (lagt ut 10.12.2017)

Politisk
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Refusjonskrav for folkevalde
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Tapt arbeidsforteneste

PPT-kontoret
Last ned pdf-fil Tilvising til PPT – for barn under opplæringspliktig alder (lagt ut 03.12.2017)
Last ned doc-fil Tilvisingsskjema PPT (lagt ut 14.03.2017)

Reiserekning
Last ned xls-fil Reiserekning (lagt ut 19.06.2017)

Rettslege spørsmål
Last ned eskjema-fil Søknad om løyve til oppbevaring av eksplosiver (lagt ut 28.12.2015)

SFO
Last ned eskjema-fil Søknad om SFO-plass (digitalt) (lagt ut 01.02.2017)
Last ned pdf-fil Søknadsskjema for SFO-plass (skulefritidsordning) (lagt ut 01.01.2017)

Skule
Last ned pdf-fil Innskrivingsskjema for elevar i grunnskulen (lagt ut 11.12.2014)

Støttekontakt
Last ned pdf-fil Søk om støttekontakt (lagt ut 27.06.2010)
Last ned eskjema-fil Søk om å bli støttekontakt (lagt ut 09.05.2017)
Last ned xls-fil Timeliste for støttekontakt (lagt ut 29.01.2017)

Søknad
Last ned pdf-fil Søknad om konsesjon for visning av film i næring Kvam herad (lagt ut 10.02.2014)

Teknisk - gravereglement
Last ned pdf-fil Graving i veg - retningslinjer (lagt ut 04.11.2014)
Last ned pdf-fil Graving i veg - sluttkontroll og dokumentasjon (lagt ut 04.11.2014)
Last ned pdf-fil Graving i veg - søknadskjema (lagt ut 04.11.2014)

Teknisk - kravspesifikasjon
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Krav til funksjon og utføring for kommunale avlaupsstasjonar
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Krav til funksjon og utføring for kommunale trykkaukeanlegg for drikkevatn

Transportordning
Last ned pdf-fil Transportordning for funksjonshemma - Egenerklæring (lagt ut 12.05.2017)
Last ned pdf-fil Transportordning for funksjonshemma - Legeerklæring (lagt ut 21.01.2007)

Utleige
Last ned doc-fil Utleige av audiovisuelt utstyr (lagt ut 11.11.2005)

Utmark
Last ned pdf-fil Løyve til motorisert ferdsle i utmark (snøscooter, fly, helikopter) (lagt ut 05.06.2013)

Vaksenopplæringa
Last ned eskjema-fil Påmelding til norskkurs for innvandrarar (lagt ut 18.01.2018)


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no