Lenke til artikkelinnhald - PostlisteLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
POSTLISTE
Lenke - Vert opna i nytt vindagainnsynsportal

Du er her: Startside / postliste /

POSTLISTE

Her finn du lenke til Innsynsportalen til Kvam herad. På Innsynsportalen finn du oversikt over postgangen til Kvam herad. Du finn også dokument og møtekalender for dei ulike politisk valde utvala i Kvam herad.
Frå 1. januar 2016 er arkivrutinane til Kvam herad digitalisert. For å få eit godkjent fullelektronisk arkiv måtte me avslutta pågåande saker og gjenopprette dei etter årsskiftet. Difor vil ein del brukarar oppleve at dokument relatert til det som før var ei sak, fordeler seg over to saker; ei før 2016 og ei frå 2016. Me har prøvd å gje sakene same namn slik at ein lettare skal kunne søke fram sakene i Innsyn.


 • Postjournalen vert publisert ca kl 1200 to virkedagar etter journalføring
 • Dokument i desse kategoriane vert ikkje publisert på innsyn:
  • Dokument med graderingskode U
  • Dokument merka med kode I (ofte dokument med fødselsnr)
  • Barnehagemapper
  • Arkivkode 046-PA (personalmapper)
  • Arkivkode 213 (spesialundervisning)
  • Arkivkode 213-EA (elevmapper)
  • X-notat
Postliste
Legevakt 116117FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no