Lenke til artikkelinnhald - PlanLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
PLAN
kommuneplan
plan og byggesak

Du er her: Startside / plan /

PLAN OG BYGGESAK

Klikk på menyvalet Plan og byggesak i venstremenyen for å få fram sida for plan og byggesaker.

KARTLØYSINGAR


Kvam herad tilbyr eit enkelt kart der ein kan finne informasjon om eigedomsgrenser, bygningar, reguleringsplanar og høgdekoter. Det finst også eit avansert kart der ein i tillegg finn informasjon om kulturminner, skred mm. Der kan ein også kjøpe kartdata.

Klikk på illustrasjonane under for å gå til den aktuelle kartløysinga.

Enkel kartløysingAvansert kartløysing
Enkel kartløysingAvansert kartløysing


GJELDANDE KOMMUNEPLAN
Føresegner kommuneplan  - vert opna i nytt vindauge Føresegner kommuneplan
Kart kommuneplan  - vert opna i nytt vindauge Kart kommuneplan
Samfunnsdel kommuneplan  - vert opna i nytt vindauge Samfunnsdel kommuneplan

GJELDANDE PLANSTRATEGI
Kommunal planstrategi  - vert opna i nytt vindauge Kommunal planstrategi

KART
Kommuneplanens arealdel  - vert opna i nytt vindauge Kommuneplanens arealdel

KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM
Planprogram kommuneplan Kvam 2013-2024  - vert opna i nytt vindauge Planprogram kommuneplan Kvam 2013-2024

TEMAPLANAR
Andre temaplaner  - vert opna i nytt vindauge Andre temaplaner
Kommunedelplan for klima og energi 2012 - 2015  - vert opna i nytt vindauge Kommunedelplan for klima og energi 2012 - 2015
Trafikksikringsplan for Kvam 2012 - 2015  - vert opna i nytt vindauge Trafikksikringsplan for Kvam 2012 - 2015

FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no