Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Torsdag 30.10.2014:
Lagsaktivitet 18:00 Open bowlinghall: 18 - 21..
Opningstidene til Hardanger bowling: Måndag - torsdag: kl 1800 - 2100 Onsdag: kl 1100 - 1300 Sundag: kl 1400 - 2100.
Anna 19:00 Korøving Kvammakoret..
.
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 Flink Pike..

Jeg har vært vant til å klare alt, men så en dag sier det stopp. Jeg blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. Elektrosjokkbehandling blir redningen. Jeg får livet mitt tilbak
Trim 20:00 Damebading..


Fredag 31.10.2014:
Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I Norheimsund kan publikum oppleva kunst ute i det fri, frå Straumhaugen, via Galleri Puls, langs Strandvegen og til Hardanger Fartøyvernsenter. Kunstnarane er: Jaakko Pernu (Finland), Gitte Sætre (Be
Helse 09:00 Influensavaksine..

Rettslokale 09:00 Tinging av rettslokale..
beramma møte.
Anna 11:00 Film: Tonemeisteren Geirr Tveitt og Ordmeisteren Olav H. Hauge..
Kabuso syner no to produksjonar av Randi Storaas: Tonemeisteren Geirr Tveitt og Ordmeisteren Olav H. Hauge. Filmane varar i 18 min. kvar og vert viste på førespurnad. Om filmane: TONEMEIST
Utstilling 11:00 Utstilling med Johild Mæland og Åsne Digranes..
Johild Mæland, frå Utne, viser maleri som er inspirert av ornament og friskheita i eldre folkekunst. Åsne Digranes, frå Odda, viser ein fotoserie frå nedlagde Odda Smelteverk som ho kallar Fabrikke
Lagsaktivitet 16:00 Bursdagsbowling..
To timar med bursdagbowling der ca 25 born vert delt i to puljer a 1 time kvar. Pris kr 1450,- Kontakt: Hege Vedvik mobil 41 48 75 28 Vakt: Frank Lagt inn av: Frank Tangen .
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 17:00 PREMIERE: Chef..

En kokk som mister jobben starter opp en mobil restaurant i et forsøk på å gjenvinne kreativiteten og matgleden, samtidig som han prøver å bli en bedre far. Jon Favreau (Iron Man) regisserer og
Utleige Handverksmesse..
Øystese kvinne- og familielag, Ingunn Gule Langeland.
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 PREMIERE: Her er Harold..

En fandenivoldsk roadmovie og flatpakket komedie med Bjørn Sundquist, om den fallerte møbelhandleren Harold Lunde, som kjører til Almhult i Sverige for å kidnappe IKEA-gründer Ingvar Kamprad. H
Konsert 20:00 Konsert: Sigurd Ulveseth Quartet..
Fire jazzlegender byr på konsert i Kabuso. Gå ikkje glipp av det; fredag 31. oktober kl 20! Med eigen kvartett får bassmeister Ulveseth høve til å skapa musikk saman med sine favorittmusikarar.
Uteliv 21:00 QUIZ..
Kl 21 ver det QUIZ m/Erik.
Laurdag 01.11.2014:
Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I Norheimsund kan publikum oppleva kunst ute i det fri, frå Straumhaugen, via Galleri Puls, langs Strandvegen og til Hardanger Fartøyvernsenter. Kunstnarane er: Jaakko Pernu (Finland), Gitte Sætre (Be
Utleige Handverksmesse..
Øystese kvinne- og familielag, Ingunn Gule Langeland.
Anna 11:00 Film: Tonemeisteren Geirr Tveitt og Ordmeisteren Olav H. Hauge..
Kabuso syner no to produksjonar av Randi Storaas: Tonemeisteren Geirr Tveitt og Ordmeisteren Olav H. Hauge. Filmane varar i 18 min. kvar og vert viste på førespurnad. Om filmane: TONEMEIST
Utstilling 11:00 Utstilling med Johild Mæland og Åsne Digranes..
Johild Mæland, frå Utne, viser maleri som er inspirert av ornament og friskheita i eldre folkekunst. Åsne Digranes, frå Odda, viser ein fotoserie frå nedlagde Odda Smelteverk som ho kallar Fabrikke
Trim 13:00 Ope for alle..

Uteliv 13:30 Newcastle - Liverpool..
Kl 13.45 Premie league.
Konsert 16:00 Konsert, Felleskor med utdrag frå musikalar..
Konsert I kantina, Strandebarm skule Bygdaklang, Trengereidkoret og Strandebarm Songlag. Musikalske leiarar: Torgeir Kinne Solsvik-piano Erlend Furuseth Jenssen-saksofon Bill.: 150,- Born gratis.
Idrett 17:00 Bestiller fire banar..
Ynskjer fire banar i ein time, me er ti vaksne og fem born. Mvh. Therese Rykkje Aalvik Vakt: Dag Lagt inn av: Frank Tangen - .
Konsert 20:00 Gisle Torvik og Hardanger Big Band..
Jazzgitaristen Gisle Torvik og Hardanger Big Band, med musikalsk leiar Arild B. Nielsen i spissen, har konsert og plateslepp på Thon Hotel Sandven lørdag 1.november kl 20.00. HBB og Gisle Torvik s
Sundag 02.11.2014:
Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I Norheimsund kan publikum oppleva kunst ute i det fri, frå Straumhaugen, via Galleri Puls, langs Strandvegen og til Hardanger Fartøyvernsenter. Kunstnarane er: Jaakko Pernu (Finland), Gitte Sætre (Be
Du er her: Startside / aktuelt /
Kvam kino, toppramme
Kinoplakat
Kvam kino, botnramme

Flink Pike

 • Kvam kino, Ungdomshallen
 • torsdag 30. oktober 2014 kl. 20:00
Jeg har vært vant til å klare alt, men så en dag sier det stopp. Jeg blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. Elektrosjokkbehandling blir redningen. Jeg får livet mitt tilbake, men "flinkismønstrene" sitter i ryggmargen. Vil jeg miste alt igjen? Flink Pike er en dokumentar om meg og min familie. En film om å være perfekt og uperfekt, om kontroll og tap av kontroll, om angst for angsten, og om å le når det alt er svart. Som broren min sier før mitt første elektrosjokk: "Det blir en pangstart på helga!".

Filmen har 11..

VIKTIG MELDING!
Fv7 Tokagjelet - Nattarbeid og vegstenging

30. oktober 2014 kl. 15:16 - Sigrid Laupsa
På grunn av støyping av ny portal i Snauhaugtunnelen vert vegen stengt fredag 31.10 kl. 22.30 til laurdag 01.11 kl. 06.30

Ettersom det skal støypast «under heng» kan heller ikkje køyretøy under utrykking passere.

I denne omgangen vert første del av portalen støypt i ni meters lengde. Siste delen skal støypast seinare.

Kontaktperson i Statens vegvesen
Byggjeleiar Knut Tøn tlf.: 945 01 986

VIKTIG MELDING!
Skutlabergvegen er stengt for all ferdsel!

29. oktober 2014 kl. 16:40 - Sigrid Laupsa
Vegen til Skutlaberg i Norheimsund er stengt ved krysset til Utroningen. Geolog har vurdert området og konklusjonen er at veggrunnen og grunnen i området er svært ustabil, ingen må gå inn i det avstengde området Bebuarane i området er orienterte om situasjonen. Eventuelle spørsmål kan rettast til Nils Eivind Stranden tlf.959 42 881

Stenging av Klyvevegen - Båtskyss og skulerute

29. oktober 2014 kl. 15:00 - Sigrid Laupsa
Klyvevegen i Fyksesundet er stengt grunna ras! Det er eit pågande ras i området og vegen er stengd. Personar må ikkje bevega seg inn i rasområdet!
Me har forståing for at den stengde vegen skapar problem for bebuarane i området, og me arbeider for at vegen kan opnast så snart han vert vurdert som sikker igjen. Persontransport Kvam herad er ansvarleg for å skaffa båttransport i samband med reiser til arbeid og skule. Reiser til fritidssysler må tilpassast dei rutetidene som er sett opp. Ved sjukdom vert ekstra transport organisert. Rutetidene er no justerte i samsvar med skuleskyssen, sjå vedlagt rute som gjeld måndag- sundag.

VIKTIG MELDING!
Skutlabergvegen og gangveg langs Movatnet er stengde

28. oktober 2014 kl. 14:37 - Lars Ese Ur
Desse vegane er no stengde:
 • Vegen til Skutlaberg i Norheimsund er stengt ved krysset til Utroningen på grunn av fare for ras.
 • Gangvegen langs Movatnet i Norheimsund er stengt på grunn av ras og fare for nye ras
Begge vegane er stengde på ubestemt tid.

Helsefagarbeidar - 100% vikariat

28. oktober 2014 kl. 11:30 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Tolo omsorg/gruppe 2 i Norheimsund søkjer helsefagarbeidar til ledig vikariat.

Helsefagarbeidar - 70% vikariat

28. oktober 2014 kl. 11:25 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Strandebarm søkjer helsefagarbeidar til ledig vikariat.

Ope møte om graving i offentleg veg og ny VA-norm

24. oktober 2014 kl. 08:51 - Nils Eivind Stranden
Kvam heradsstyre har nyleg vedteke retningsliner for "Graving i offentleg veg- og gategrunn" og felles "VA-norm for Hardanger". Retningslinene skal mellom anna sikra lik handtering av saker knytt til graving i offentleg veg og nye kommunale VA-anlegg som skal byggjast eller overtakast av Kvam herad.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår, Øystese

24. oktober 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 24.09.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår gnr/bnr 44/280, 45/1 m.fl, Øystese i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/14

Godkjend reguleringsplan med konsekvensutgreiing for gnr. 53, bnr. 3 og 5 mfl, Masseuttak på Haukeli

24. oktober 2014 kl. 06:38 - Trond Inge Brakestad
Reguleringsplan med konsekvensutgreiing for gnr. 53, bnr. 3 og 5 mfl, Masseuttak på Haukeli vart vedteken av Kvam heradstyre 30.09.2014 HST-sak 087/14

Møte for lag og organisasjonar om registrering i Einingsregisteret/Frivilligregisteret 6.11.14

22. oktober 2014 kl. 13:30 - Mary Ann Sørheim
Frå 1.1.15 vil Kvam herad krevja organisasjonsnummer frå alle lag og organisasjonar som søkjer og mottek kommunalt tilskot til kulturarbeid.

Fitjadalsvegen - periodevis stengt i vekene 43 - 45

17. oktober 2014 kl. 14:00 - Leif Skår
Fitjadalsvegen - periodevis stengt i vekene 43 - 45 Fitjadalsvegen vert stengt periodar på inntil 3 timar om gongen, frå måndag 20.oktober t.o.m. fredag 7.november. Gjeld berre kvardagar, måndag til torsdag mellom kl. 0700–1700, og fredag kl. 0700-1500. Arbeidet vil føregå på strekninga «Myraleitet – Fetet». Utrykkingskøyretøy kan passera om naudsynt. Spørsmål kan rettast til: Bjørn Øyri GBS Entreprenør as, tlf. 913 04 270.

Listeframlegg til kommunestyrevalet 2015

15. oktober 2014 kl. 08:49 - Sigrid Laupsa
Kor mange kandidatar skal/kan førast opp på listene i Kvam?

Bornas verdsdag Hardanger - 15.11 kl 11:30 - 16:00

14. oktober 2014 kl. 10:40 - Arngunn Timenes Bell
Bornas verdsdag Denne dagen vert Norheimsund skule forvandla! Klasserom vert verdsrom. Fargar, lydar, lukter og flott dekor vil ta deg med på ei reise verda rundt! Du kan få prøve deg på Rytmar frå Sri Lanka, Dans frå Java, Streetdance, Yoga, Gamelan frå Indonesia, det vert «I Kouame si verd» (0-3 år), norsk folkedans og spikkeverkstaden «Gjer eit spikk». Det vert hennamaling, hårfletting, konsertar, sirkuskunstar, teiknekrok og internasjonal kafe!

Avlesing av vassmålar

13. oktober 2014 kl. 08:58 - Maria Skeie
Avlesing av vassmålar Det er no sendt ut vassmålarkort til abonnentane i Kvam herad. Nytt av året er at innrapportering kan skje via sms eller på internet. Utsatt frist for avlesing er 1. november 2014

Influensavaksine

9. oktober 2014 kl. 09:08 - Torill Høyland
Også i år er det tilbod om vaksine mot sesonginfluensa i Kvam. Det vert vaksinering fylgjande stader og tider:

Tilkallingsvikarar – skule/barnehage

8. oktober 2014 kl. 10:16 - Anne Vestrheim
Me ønskjer deg med på laget for å gjera barnehagen og skulen i Kvam enno betre!

Fiskefondet for Bergsdalsvassdraget og Flatabøelva

6. oktober 2014 kl. 14:30 - Sigrid Laupsa
Utlysing av fondsmidlar for 2014. Fondet skal nyttast til fiskefremjande tiltak i Bergsdalsvassdraget og Flatabøelva. Ifølgje vedtektene har fellestiltak og tiltak som kjem ålmenta til gode, prioritet. Grunngjevne søknadar med kostnadsoverslag, skal sendast til: Vaksdal kommune, Landbruksforvaltninga, Konsul Jebsensgt. 16, 5277 Dalekvam Søknadsfrist er 1.desember 2014. Fondsstyret

Ny NAV leiar

18. september 2014 kl. 11:50 - Kari Sagen
Terje Langeland (36) er tilsett som leiar for NAV Kvam.

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

EFAKTURA / AVTALEGIRO eFaktura / AvtaleGiro

KART Kart


SNARVEGAR
Barnehagar i Kvam - vert opna i nytt vindauge Barnehagar i Kvam
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarinitiativ - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarinitiativ
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Gisle torvik og har..
Kurstilbod for pårø..
Ein merkeleg lokall..
Håkon vant månadscu..
Resultat i to-manns..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no