Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Mammografi for kvinn..
Periode 24.03.2014 - 28.04.2014.
Måndag 21.04.2014:
Utleige Rossvoll volleyball..
Trenarsamling/talentsamling/trenarkurs, Samson Håland.
Anna 14:00 Leksehjelp for elevar i 10.kl, vgs og norskopplæring..
Kvar måndag frå kl 14-16/17 får alle elevar som møter opp mat og hjelp med lekser. Veldig positivt for deg som vil læra meir, ha ein plass å jobba i lag med andre og truleg få betre resultat på skulen
Kino 18:00 RIO 2..
I RIO 2 må Blu, Jewel og deres tre barn reise fra storbyjungelen og inn i den ekte Amazonasjungelen for å møte slekten. I et land han ikke kjenner og helt ute av sitt rette element må Blu konfrontere
Uteliv 18:00 Brann-Lillestrøm..
Kl 18 Seriekamp.
Tysdag 22.04.2014:
Anna 11:00 Film: Tonemeisteren Geirr Tveitt og Ordmeisteren Olav H. Hauge..
Kabuso syner no to produksjonar av Randi Storaas: Tonemeisteren Geirr Tveitt og Ordmeisteren Olav H. Hauge. Filmane varar i 18 min. kvar og vert viste på førespurnad. Om filmane: TONEMEIST
Anna 11:00 Internasjonal Kvinnegruppe..
Kvinner frå heile verda møtast i Gamleskulen på Norheim kvar tysdag kl 11-14. Norsktrening og handarbeidsaktivitetar. Norsk kvinner er veldig velkomen som frivillige. Kontakt Grannehjelpa for meir inf
Friluftsliv 11:00 Turgruppa Fotalaget..
Turgruppa Fotalaget arrangerer fellesturar for seniorar (55+) kvar tysdag. Møt opp ved SPAR butikken i Norheimsund kl 1100. Ha på gode sko og gle og niste i sekken. Ring eller kom innom Grannehjelp fo
Utstilling 14:00 Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen - "Stolte Setuationer"..
Laurdag 5. april opnar Kabuso ei utstilling med fem kunstnarar frå Nordisk kunstsenter Dalsåsen. Kunstnarane bak Stolte Setuationer er Ingrid Toogood, Harald Fenn, Patrik Entian, Bente Louise Aas
Anna 17:00 Familiebading (born 1-5 år)..
Born: Einskildbillett kr 25, sesongkort kr 200 Vaksne: Einskildbillett kr 50, sesongkort kr 400 Familie: Sesongkort kr 1100 Det ligg faktura i symjehallen for å betala årskort. Einskildbillett
Anna 18:00 Familiebading (born 1. -5. klasse)..
Born: Einskildbillett kr 25, sesongkort kr 200 Vaksne: Einskildbillett kr 50, sesongkort kr 400 Familie: Sesongkort kr 1100 Det ligg faktura i symjehallen for å betala årskort. Einskildbillett
Lagsaktivitet 18:00 Beskjering av roser..
Beskjering av roser og korleis vi kan klippa ulike typer roser. Vi møtast i hagen hos Karin Lothe v/ Øystese Mek..
Anna 19:00 Jente- og gutebading (6.-10. klasse)..
Born: Einskildbillett kr 25, sesongkort kr 200 Vaksne: Einskildbillett kr 50, sesongkort kr 400 Familie: Sesongkort kr 1100 Det ligg faktura i symjehallen for å betala årskort. Einskildbillett
Kvam filmklubb 19:30 Filmklubb: Spise sove dø..
Regi: Gabriela Pichler ( Sverige2012) 1t. 40 min. ”Eg ville lage ein film om menneska eg alltid har elska, men samstundes skamma meg over at eg er ein del av. Eg ville ta revansje på alle som hevda
Anna 20:00 Herrebading..
Born: Einskildbillett kr 25, sesongkort kr 200 Vaksne: Einskildbillett kr 50, sesongkort kr 400 Familie: Sesongkort kr 1100 Det ligg faktura i symjehallen for å betala årskort. Einskildbillett
Du er her: Startside / aktuelt /

Ferieklubben 2014

15. april 2014 kl. 09:03 - Lillian Kvamsøy
Det vert ferieklubb i veke 26, 27 og 33. Informasjon om ferieklubben og påmeldingskjema finn du her.

Controller – 100% årsvikariat

11. april 2014 kl. 14:35 - Anne Vestrheim
Stabseininga - avdeling for «Avtale og analyse» søkjer vikar for controller.

Fv7 Tokagjelet - Stengt i korte periodar frå 22.april

11. april 2014 kl. 12:00 - Sigrid Laupsa
Logo Mykje sikrings- og murarbeid står att før vi kan byggja ny portal på Snauhaugtunnelen i Tokagjelet. For tida er strekninga lysregulert grunna innsnevring av vegen. Over påske held vi fram med fjellsikringsarbeida og i perioden 22.april til 16.mai kan vegen verta mellombels stengt inntil 20 minutt i tidsrommet kl.07.00- 19.00 alle dagar unntatt sundag.
 • Stoppa er tilpassa Skyss sine bussruter
 • Køyretøy under utrykking får passera
Kontaktperson i Statens vegvesen er byggeleiar Knut Tøn tlf. 945 01 986

«Slik gjer me det i Kvam»

11. april 2014 kl. 11:33 - Nita Aamelfot
Informasjon om omlegging av spesialundervisning og tilpassa opplæring, eit samarbeid mellom skulane, skuleeigar og PPT.

Slurvar du med brannsikringa på hytta?

11. april 2014 kl. 10:20 - Arthur Strømme
Slurvar du med brannsikringa på hytta? I påskeveka vil Kvam brann- og redningsteneste, besøkja deler av hyttene på Kvamskogen, slik som føregåande år. Gjennom aksjonen ”Trygg hyttekos” ynskjer me å setja fokus på brannvern på hytta. - Me vil banka på hyttedøra, og om det høver, ta ein prat om brannsikring. Vårt ynskje er slett ikkje å skremma folk og øydeleggja hyttekosen, men om me alle er oppmerksame, kan vi unngå tragiske hyttebrannar her i Kvam. I samband med besøket vil me dela ut ei lita gåve til hyttefolket med batteri til røykvarslar, ein kortspel og informasjon om brannvern.

Opningstider i påska

11. april 2014 kl. 09:53 - Sigrid Laupsa
Opningstider i påska Rådhuset, NAV og biblioteka i Norheimsund og Ålvik har vanleg opningstid måndag 14. og tysdag 15.april. Onsdag 16. april har hovudbiblioteket i Norheimsund ope frå 10.00 til 12.00, medan Kvam rådhus og NAV har ope frå 09.00 til 12.00. Påskeaftan er biblioteket i Norheimsund stengt. Biblioteket i Strandebarm held stengt heile påskeveka. Me nyttar høvet til å ynskje alle våre brukarar ei retteleg fin påske.

Helgestilling

11. april 2014 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - Strandebarm har ledig helgestilling.

Helsefagarbeidar

11. april 2014 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Kalhagen bufellesskap søkjer helsefagarbeidar.

Vernepleiar

11. april 2014 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
100% stilling ledig i Kalhagen bufellesskap.

Miljøterapeut

11. april 2014 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
80% fast stilling ledig

Sjukepleiar - natt

11. april 2014 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Nattevaktsteamet i Øystese søkjer sjukepleiar til:

Reguleringsplan på høyring og offentleg ettersyn - Masseuttak på gnr. 51, bnr. 3 og 5 mfl. Haukeli

1. april 2014 kl. 10:42 - Trond Inge Brakestad
Kvam nærings-, plan- og bygningsutval har i møte den 19.03.2014 vedteke at fylgjande framlegg til reguleringsplan skal leggjast ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10:

Ny attraktivitetsanalyse

1. april 2014 kl. 09:58 - Jan Tjosås
I samband med arbeidet med ny kommunedelplan for næring og kompetanse har Telemarksforskning levert ein ny rapport om attraktivitet og innovasjon i Kvam. Her er det mykje interessant bakgrunnsstoff for vidare arbeid men næringsutvikling i kommunen

Høyring og offentleg ettersyn - framlegg til regulering for gnr 87, bnr 33 og 114, Lund i Tørvikbygd

21. mars 2014 kl. 08:26 - Jon Nedkvitne
Nærings-, plan- og bygningsutvalet har i møte den 19.03.2014 vedteke at framlegg til reguleringsplan for gnr 87, bnr 33 og 114, Lund i Tørvikbygd skal leggjast ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10:

Høyring og off. ettersyn på reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 (Vallandshovden))

21. mars 2014 kl. 06:59 - Jon Nedkvitne
Heradsstyret har i møte den 17.12.2013 vedteke at framlegg til reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 m fl (Vallandshaugane)skal leggjast ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10:

Mammografi for kvinner i Kvam herad

13. mars 2014 kl. 08:47 - Torill Høyland
Alle kvinner i Kvam herad født 1945-1964 vert invitert til mammografiundersøking frå 24.3 - 28.4.2014. I alt 1024 kvinner vil få invitasjon til brystundersøking i mammografibussen.
 • Kven: Kvinner i Kvam herad født 1945-1964
 • Når: 24. mars - 28. april 2014
 • Kvar: Parkeringsplassen ved gamle Norheimsund ungdomsskule

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.

Kommunedelplanar

16. september 2013 kl. 13:18 - Heidi Ørjansen
Det er nyleg vedteken planprogram for følgjande kommunedelplanar:

KVAM 2024 - Ver med å utvikle Kvam vidare!

20. juli 2013 kl. 09:23 - Heidi E. Ørjansen
Kunngjering i medhald Plan- og bygnignslova § 11-12: Heradsstyret i Kvam har i sak 047/13 vedtatt planprogram for kommuneplan og at det skal lagast ny kommuneplan for Kvam. Kommuneplan = samfunnsdel + arealdel

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

EFAKTURA / AVTALEGIRO eFaktura / AvtaleGiro

KART Kart


SNARVEGAR
Barnehagar i Kvam - vert opna i nytt vindauge Barnehagar i Kvam
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarinitiativ - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarinitiativ
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Delta i hardangerbl..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no