Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Torsdag 26.05.2016:
Utstilling 11:00 Utstilling: Sigrid Szetu..
Måleriutstilling der kunstnaren hentar inspirasjon frå det særeigne lyset, havet, dei værharde fjella og kontrastane i det nordnorske landskapet. Det er 6 år sidan Sigrid Szetu sist hadde utstillin
Utstilling 11:00 Utstillinga IMPULSAR..
Kunstnargruppa HAUK opnar si fyrste utstilling, IMPULSAR, ved Galleri Puls i Norheimsund, laurdag 30. april. Utstillinga vil stå i perioden 30.april – 21. mai 2016. I utstillinga vil det bli vist e
Lagsaktivitet 18:00 Øving - Jaffal Innimydlo..

Me er eit sjumannsband som øver kvar torsdag frå kl 18 til 21. Interessert i å høyre korleis me let? Klikk på lenka under..
Anna 19:00 Korøving Kvammakoret..
.
Konsert 19:30 Konsert: Morten Qvenild..

Pianomagikar Morten Qvenild får endeleg ein eigen solo-konsert i Kabuso! Set av tordag 26. mai kl 19.30 for ei stor musikalsk oppleving! Billettar i sal via Ticketco / www.kabuso.no Morten Qvenild
Fredag 27.05.2016:
Utstilling 11:00 Utstilling: Sigrid Szetu..
Måleriutstilling der kunstnaren hentar inspirasjon frå det særeigne lyset, havet, dei værharde fjella og kontrastane i det nordnorske landskapet. Det er 6 år sidan Sigrid Szetu sist hadde utstillin
Utstilling 11:00 Utstillinga IMPULSAR..
Kunstnargruppa HAUK opnar si fyrste utstilling, IMPULSAR, ved Galleri Puls i Norheimsund, laurdag 30. april. Utstillinga vil stå i perioden 30.april – 21. mai 2016. I utstillinga vil det bli vist e
Bestilling 16:00 To banar bursdagsbowling..
Ca 7 stk skal spele to seriar kvar (pris kr 85 x tal personar). Kontakt nr 92289768 Lagt inn av: Frank Tangen - .
Utleige Kjøkken ØIL cup..
ØIL cup, leige av kjøkken.
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 17:00 PREMIERE: Den lille prinsen..

Basert på boken med samme navn! Fra regisssøren av Kung Fu Panda kommer DEN LILLE PRINSEN. En historie om vennskap, mot og å våge seg ut i det ukjente. En liten jente lever i en veldig voks
Bestilling 19:00 Sesongavslutnintg med sus..
Pensjonistane inviterer til sesongavslutning 27. mai for sine og resten av klubbens medlemer. Dei som skal ha annet å drikka enn det som kjem frå springen, tek dette med..... Lagt inn av: Olav Ludv
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 PREMIERE: Warcraft ( 3 D)..

For å sjå filmen må du ha 3 D briller. Briller kan du kjøpa på kinoen, kr 100,-. Et episk actioneventyr basert på den populære spillserien. Menneskenes verden Azeroth står på randen av krig, idet
Laurdag 28.05.2016:
Utleige Fotball cup ØIL ..
Fotballcup - ØIL v/Roger Vassnes.
Utstilling 11:00 Utstillinga IMPULSAR..
Kunstnargruppa HAUK opnar si fyrste utstilling, IMPULSAR, ved Galleri Puls i Norheimsund, laurdag 30. april. Utstillinga vil stå i perioden 30.april – 21. mai 2016. I utstillinga vil det bli vist e
Utstilling 11:00 Utstilling: Sigrid Szetu..
Måleriutstilling der kunstnaren hentar inspirasjon frå det særeigne lyset, havet, dei værharde fjella og kontrastane i det nordnorske landskapet. Det er 6 år sidan Sigrid Szetu sist hadde utstillin
Konsert 13:00 Kakaokonsert m/unge talent frå Kvam kulturskule..
Høg sjarmfaktor og eit variert program: Unge talent frå Kvam kulturskule byr på smakebitar frå eit variert repertoar. Yrande kaféliv med varm kakao m.m. Sal av billettar resepsjonen..
Utleige Garderobar og kjøkken ØIL fotball..
Garderobar og kjøkken v/Øystese fotball- A laget.
Du er her: Startside / aktuelt /

Intensjonsavtale mellom Samnanger og Kvam

25. mai 2016 kl. 11:46 - Arild McClellan Steine
Kvam herad og Samnanger kommune har den siste veka vore i samtalar og forhandlingar om ein intensjonsavtale for ein ny kommune. Forhandlingane var ferdige onsdag 25. mai og ordførarane i dei to kommunane signerte avtalen kl 10.30 i dag.

Leiar i bufellesskap for ungdom

25. mai 2016 kl. 11:30 - Anne Vestrheim
Spanande jobbtilbod med barn/unge og familiar i Hardanger:

Helsefagarbeidar – kvilande nattevakt i bufellesskap

25. mai 2016 kl. 11:22 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidar til fast stilling som kvilande nattevakt i bufellesskap i Øystese.

Sjukepleiar - 60% fast stilling

25. mai 2016 kl. 11:20 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – sone Øystese søkjer sjukepleiar.

Klart ja til Jondal – delt i synet om Granvin

23. mai 2016 kl. 19:00 - Arild McClellan Steine
Kvemmingane ynskjer samanslåing med Jondal
 • Det er signifikant fleire som er for (56 %) enn mot (25 %) at Kvam herad og Jondal kommune slår seg saman. 19 % svarar at dei ikkje veit.
 • Det er fleirtal for samanslåing blant dei som er 30 år og eldre. I aldersgruppa 16-29 år svarar 31 % at dei er for, mens 42 % er mot. Det er også i denne aldersgruppa me finn den høgste veit ikkje-andelen (27 %).
 • I det meir graderte spørsmålet «kor negativ eller positiv er du», er det 71 % som er ganske (51 %) eller svært positive (20 %) til ei samanslåing mellom Jondal og Kvam. 26 % er ganske (21 %) eller svært negative (5 %), mens veit ikkje-andelen er på kun 5 %.

Driftsavtale - fysioterapi

23. mai 2016 kl. 15:50 - Anne Vestrheim
Kvam herad har ei samla ergo- og fysioterapiteneste med 6,35 driftstilskot og 4,2 fastlønsstillingar og 1 ergoterapistilling.Frå 1. september 2016 er det ledig 1,0 driftsavtale.

Ledige plassar i Ferieklubben 2016

23. mai 2016 kl. 12:00 - Lillian Kvamsøy
Kulturkontoret arrangerer ferieklubb for born i alderen 6-10 år på dagtid i veke 25,26 og 32. Informasjon om ferieklubben og påmeldingskjema finn du her. Ferieklubben

Ledige elevplassar i kulturskulen til hausten

23. mai 2016 kl. 07:16 - Rolf K. Seldal
Det er ledige elevplassar i desse disiplinane i Kvam kulturskule til hausten: - el-gitar - el-bass - gitar - trommesett Søk elevplass på heimesida vår: www.kvam.no/kulturskulen innan 1. juni.

Barnehageutbygginga framleis i rute

20. mai 2016 kl. 14:21 - Tore Skeie
Nedanfor ser du nokre bilete av Norheimsund barnehage og Strandebarm barnehage på Tangerås slik dei såg ut 19. og 20. mai.

Opplevingskort for born og unge

20. mai 2016 kl. 10:42 - Mary Ann Sørheim
Opplevingskort for born og unge Alle born og unge i 5. - 10. klasse i Kvam har fått utdelt Opplevingskort for 2016. Kortet gjev gratis inngang på ulike aktivitetar i Kvam.

Brann i varmtvasstank

19. mai 2016 kl. 11:04 - Arthur Strømme
OSO varmtvassberedar OSO varmtvassberedar har vore årsak til fleire brannar, no også i Kvam! Produsenten har tidlegare sendt ut åtvaring om feil på fleire typar produsert mellom 2009 og 2011. Etter hendinga her i Norheimsund, oppmodar Kvam brann og redningsteneste folk om å sjekka varmtvasstanken heime. Kva OSO varmtvassberedarar det gjeld og kva du må gjera dersom du har ein slik type, finn du her: http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/sikkerhet1/el-sikkerhet/sjekk-varmtvannstanken/

Arbeid på Torpevegen - Oppdatert status

13. mai 2016 kl. 12:00 - Nils Eivind Stranden
Kvam formannskap har 22.4.16 løyvd pengar til utvida arbeid med Torpevegen. Arbeid som skal utførast i komande periode er: * Ferdigjering av kabelarbeid langs vegen * Utbetring av sig og sikring i sving ved Hundhammaren * Oppstart av opsjonsarbeid for kabel og vassrøyr frå Torpevegen (Kjerringkleiv) til Gartveit. Vegbanen kan fortsatt vere noko "uryddig" å køyra på, så avpass farten etter forholda. Per no er asfalteringsarbeide i Torpevegen planlagt i slutten på mai/start juni. Stengetiden vert fortsatt som tidlegare, ut april og mai. Vegen vert heilt open i tidsrommet 5-6. mai og 16-17. mai:
 • Stengt 08.30 – 11.30
 • Ope 11.30 – 12.00
 • Stengt 12.00 - 15.00
VEGEN VERT STENGT VIDARE SOM TIDLEGARE, FRAM TIL OG MED 27. MAI. Oppdatering vert då lagt inn.

Sjukepleiar – 80% vikariat

10. mai 2016 kl. 15:05 - Anne Vestrheim
Ledig sjukepleiarstilling i sone Strandebarm frå snarast.

Brannkonstablar

6. mai 2016 kl. 10:35 - Frank Tangen
Logoen til Kvam brann- og redningsteneste Ledige deltidstillingar i Kvam brann- og redningsteneste

Regionale kulturmidlar i Hardanger på kr 100 000

4. mai 2016 kl. 07:46 - Frank Tangen
Alle kommunane i Hardanger lyser i felleskap ut regionale kulturmidlar. Hardanger Kulturråd er nemnd for tildeling. Søknad skal sendast til Hardangerådet på post@hardangerraadet.no innan 6. juni 2016. Nye tiltak og prosjektutvikling med regional karakter vert prioritert. Tiltaka må femna om fleire kommunar.

Kulturprisen 2016

2. mai 2016 kl. 10:50 - Mary Ann Sørheim
Kvam herad ønskjer innspel til kven som skal få kulturprisen 2016.

Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner

2. mai 2016 kl. 10:45 - Frank Tangen
Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvaltar, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Målet er å støtta aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innan landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 011/16

Planområde

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 012/16

Planområde

Informasjon om flytting av tenester

4. april 2016 kl. 08:28 - Astrid-Anett Steine
Kvam herad sine tenester, som var lokalisert i Gamlebanken (Grovabrotet 8), har flytta inn i nye lokaler frå 1. april 2016. Dette gjeld einingane PPT, rus og psykisk helse samt barnevernet. Tenestene har flytta inn i tre ulike bygg.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

21. mars 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velje mellom Avtalegiro, eFaktura eller ein kombinasjon av begge. Du kan opprette avtale i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylle ut og sende inn vår Svarkupong.

Nye planar for vatn og avløp – høve til å kome med innspel

17. mars 2016 kl. 11:46 - Nils Eivind Stranden
Gjeldande hovudplan for vatn for Kvam herad er frå desember 2001. Tilsvarande plan for avløp er frå desember 2006. Det er i Kvam heradsstyre gjort vedtak om å utarbeida nye planar.

Velferdsteknologi i Kvam - Handterminaler i Pleie og omsorg.

28. februar 2016 kl. 12:35 - Hans Chr Berstad \ Velferdstek
Kvam herad har sidan 2014 hatt handterminaler i pleie og omsorg. Dette er og eit delprosjekt i Velferdteknologi prosjektet.

Kulturminneplan er under arbeid

22. desember 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
Arbeidet med kulturminneplan for Kvam er i gang, og alle innspel til planarbeidet er velkomne.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

EFAKTURA / AVTALEGIRO eFaktura / AvtaleGiro


SNARVEGAR
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Tor andrè klubbmeis..
Championatfinalen e..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no