Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Sundag 14.02.2016:
Utleige Rossvoll volleyballklubb..
Rossvoll volleyballklubb v/Eilev Nyland.
Friluftsliv 11:00 Fagre Fagrafjell..

Utstilling 11:00 Vestlandsutstillinga 2016: Lokale forhandlingar..
Vestlandsutstillinga vert vist kvart år i Kabuso - som einaste visningsstad i Hordaland. Eit fint høve til å oppdatera seg på kva som skjer på kunstfronten på Vestlandet! Deltakande kunstnarar: An
Utleige Øystese skulemusikklag..
Korpstreff - Øystese skulemusikklag v/Irene Grendal Børven.
Trim 13:00 Opningstider 2016..
MÅNDAGAR kl 19-21 Dame-/Herrebading ​ TYSDAGAR kl 17-18 Familiebading, born 1-5 år kl 18-19 Familiebading, 1.-5. klasse kl 19-20 Jenter/Gutar, 6.-10. klasse kl 20-21 Herrebading
Uteliv 14:30 Astob Villa - Liverpool..
Kl 14.30 Premie league.
Bestilling 17:00 Open hall..
2 banar reservert Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 17:00 How to Be Single..

En romantisk komedie med bl.a. Dakota Johnson, Rebel Wilson og Leslie Mann. Det er en riktig måte å være singel på, og en feil måte å være singel på, og så... er det Alice. Og Robin. Lucy. Meg. T
Uteliv 17:00 Manchester City - Tottenham..
Kl 17 Premie league.
Anna 19:30 Gammaldans..
Kvar 2. og 4. sundag i månaden er det gammaldans i Haugatun. Kom å få god musikk, danseglede, og ein triveleg kaffipause med god prat..
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 Deadpool..

DEADPOOL forteller historien om hvordan Wade Wilson går fra å være en spesialsoldat til å bli en hardbarka og farlig leiemorder. Etter å ha blitt utsatt for et mislykket eksperiment som gir han sel
Måndag 15.02.2016:
Idrett 18:00 Lokalliga 2. div...
Kvam 2 - BBC 2. 2 banar reservert Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Idrett 18:00 Lokalliga 3. div...
Kvam 3 - Fyllingen 4. 2 banar reservert Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Trim 19:00 Opningstider 2016..
MÅNDAGAR kl 19-21 Dame-/Herrebading ​ TYSDAGAR kl 17-18 Familiebading, born 1-5 år kl 18-19 Familiebading, 1.-5. klasse kl 19-20 Jenter/Gutar, 6.-10. klasse kl 20-21 Herrebading
Tysdag 16.02.2016:
Utstilling 11:00 Vestlandsutstillinga 2016: Lokale forhandlingar..
Vestlandsutstillinga vert vist kvart år i Kabuso - som einaste visningsstad i Hordaland. Eit fint høve til å oppdatera seg på kva som skjer på kunstfronten på Vestlandet! Deltakande kunstnarar: An
Trim 17:00 Opningstider 2016..
MÅNDAGAR kl 19-21 Dame-/Herrebading ​ TYSDAGAR kl 17-18 Familiebading, born 1-5 år kl 18-19 Familiebading, 1.-5. klasse kl 19-20 Jenter/Gutar, 6.-10. klasse kl 20-21 Herrebading
Idrett 18:00 2-mannsliga på 2 banar..
Team Idiot - Kleppe 1 Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke - .
Idrett 18:00 Lokalliga 3. div...
Kvam 3 - Nygård 3. 2 banar reservert Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Lagsaktivitet 18:00 Bridgekveld..
Bridgelaget Kvemmingen har klubbturneringar kvar tysdag frå kl 1800. .
Idrett 19:30 2-mannsliga på 2 banar..
Kleppe 2 - Lønneberget Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Du er her: Startside / aktuelt /

Kommunereform - rapport om Fusa-Kvam-Samnanger-alternativet

11. februar 2016 kl. 10:20 - Bjørnar Dagstad
"Administrativ rapport om ny kommunestruktur - Fusa, Kvam og Samnanger" er klar. Rapporten er utarbeidd av Kvam herad i samarbeid med Fusa kommune. Samnanger kommune har vedteke å avslutta arbeidet med kommunesamanslåing, og dei har difor ikkje delteke i arbeidet med den felles rapporten.

Arbeid på Torpevegen - oppdatert status 11. februar.

11. februar 2016 kl. 10:00 - Nils Eivind Stranden
Arbeidet med legging av røyr for vatn og avlaup er no utført til øvre del av Torpevegen. På den vidare delen kan arbeidet utføres utan at vegen må være stengt i lengre periodar . Det skal utførast sprengningsarbeid og grøftearbeid langs vegen. For å kunne utføre dette arbeidet, er ein avhengig av å stenge vegen i 10-15 min.

Barnehagelærar

10. februar 2016 kl. 10:30 - Anne Vestrheim
Me søkjer barnehagelærar til ledig vikariat som pedagogisk leiar.

SvarUt - elektronisk brev frå Kvam herad

9. februar 2016 kl. 14:20 - Frank Tangen
Kvam herad ynskjer å utvide og utvikle den digitale kommunikasjonen med innbyggjarar og verksemder/organisasjonar. Ein digital kommunikasjonsflyt vil vere ein vinn vinn situasjon for alle. Kvam herad er difor i gang med å innføre levering av post til mottakar si digitale postkasse i staden for på papir.
 • Frå 1. mars 2016 vil mykje av kommunikasjonen frå oss bli sendt ut som elektronisk brev.

Arbeidet med ny VA-forskrift er starta opp

9. februar 2016 kl. 09:00 - Anita Hesthamar
Arbeidet med ny VA-forskrift er starta opp Administrasjonen har starta opp arbeidet med ny VA-forskrift for VA-abonenntar i Kvam herad

Del av vegen Nedre Vik stengt i periodar til ut i mars månad

5. februar 2016 kl. 08:30 - Leif Skår
Det vert bygt fortau til den nye Sjydnahaugen barnehage i Øystese, og arbeidet krev at del av vegen Nedre Vik vert stengt i periodar:
 • Frå måndag 8.februar og ca. 1 månad fram, vert vegen stengt for biltrafikk i periodar mellom kl.0700 og kl.1530.
 • Vegen vert open for gangtrafikk i heile perioden.
 • Stenginga vert varsla med sperring og skilt på staden.
Arbeidsområde frå FV 7 og opp til avkøyrsle Øystese Trykkeri. Omkøyring via FV 130/131 (Sjusetevegen/ Meierihola/ Øystese Gymnas).

Sommarjobb i Parkvesenet

4. februar 2016 kl. 12:54 - Anne Vestrheim
Likar du fysisk arbeid ute i frisk luft?

Sommarjobb i Ferieklubben

4. februar 2016 kl. 12:30 - Anne Vestrheim
Har du lyst på ein aktiv sommarjobb saman med barn?

Sommarjobb ved Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling

4. februar 2016 kl. 12:20 - Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar?

Sommarjobb i Pleie og omsorg

4. februar 2016 kl. 12:15 - Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar? Og kan tenkja deg å jobba i heimetenesta, i institusjon, i bustad for menneske med utviklingshemming eller på dagsenter ?

Kulturtilskot frå Kvam herad 2016

4. februar 2016 kl. 09:08 - Mary Ann Sørheim
Kulturtilskot frå Kvam herad 2016 Frivillige lag og organisasjonar i Kvam kan søkja kulturtilskot for 2016. Søknadsfrist er 1. mars 2016.

No kan du verta innlagd i *ØH-seng på Toloheimen i staden for på sjukehus

26. januar 2016 kl. 09:31 - Arne Aksnes
Frå 1. januar i år vart Kvam herad, tilliks med alle andre kommunar i landet, pålagde å ha tilbod om *øyeblikkeleg hjelp (ØH) døgntilbod til innbyggjarane. Hjå oss vert tilbodet gjeve ved Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling på Toloheimen. Tilbodet skal vera minst like godt eller betre enn eit sjukehusopphald for den som vert innlagd. Det er fastlegen eller legevaktslegen som, i samråd med sjukeheimslegen og sjukepleiar på avdelinga, avgjer om pasienten skal leggjast inn lokalt eller sendast til sjukehus.

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

25. januar 2016 kl. 10:00 - Kommunegeologen
Kvam herad har ein avtale med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Kulturminneplan er under arbeid

22. desember 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
Arbeidet med kulturminneplan for Kvam er i gang, og alle innspel til planarbeidet er velkomne.

Mellombels stenging av Kyrkjevegen i Norheimsund

4. desember 2015 kl. 08:08 - Frank Tangen
I samband med bygging av ny barnehage i Norheimsund, vert Kyrkjevegen stengd for biltrafikk mellom der gangveg mellom rådhuset og idrettsbanen kryssar Kyrkjevegen og opp til kyrkja. Stenginga gjeld frå måndag 7. desember kl 12:00 og ca 4 månader framover. Omkøyring til barnehage, kyrkje og idrettsanlegg skjer om Haugamyrvegen. Det vert sett opp informasjonsskilt på staden. Kyrkjevegen vert open for biltrafikk opp til gangveg til idrettsbanen.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

EFAKTURA / AVTALEGIRO eFaktura / AvtaleGiro


SNARVEGAR
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

FACEBOOK Facebook


DIGITAL POSTKASSE Digital postkasse

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
2-mannsligaen lever..
Lokalligauttak 15. ..
Kulturtilskot frå k..
Lokalligakamp mello..
Kommunale tilskot..
2-mannsligaen lever..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no