Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Onsdag 29.07.2015:
Utstilling 10:00 EDVARD MUNCH. Natur og kjensle..

EDVARD MUNCH. Natur og kjensle STAD: Kunsthuset Kabuso. Sommaren 2015 syner Kabuso ei utstilling med grafiske verk av Edvard Munch. Tematikken i utstillinga er natur og kjensle. Munch sitt arbeid er
Torsdag 30.07.2015:
Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I NORHEIMSUND kan ein sjå nye kunstinstallasjonar langs Strandvegen med duoen Nina Bang Larsen og Kristin Velle-Georg og veggmaleri av Tom Stian Kosmo. Ein kan og sjå tidlegare verk av Felieke van der
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Utstilling 10:00 EDVARD MUNCH. Natur og kjensle..
EDVARD MUNCH. Natur og kjensle STAD: Kunsthuset Kabuso. Sommaren 2015 syner Kabuso ei utstilling med grafiske verk av Edvard Munch. Tematikken i utstillinga er natur og kjensle. Munch sitt arbeid er
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 19:00 Paper Towns..

Hele sitt liv har Quentin Q Jacobsen (Nat Wolff) vært avstandsforelsket i den eventyrlystne naboen Margo Roth Spiegelman (Cara Delevingne). Så da hun plutselig kommer klatrende inn soveromsvinduet han
Uteliv 21:00 SOMMER QUIZ..
KL 21 QUIZ m/Erik.
Fredag 31.07.2015:
Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I NORHEIMSUND kan ein sjå nye kunstinstallasjonar langs Strandvegen med duoen Nina Bang Larsen og Kristin Velle-Georg og veggmaleri av Tom Stian Kosmo. Ein kan og sjå tidlegare verk av Felieke van der
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Utstilling 10:00 EDVARD MUNCH. Natur og kjensle..
EDVARD MUNCH. Natur og kjensle STAD: Kunsthuset Kabuso. Sommaren 2015 syner Kabuso ei utstilling med grafiske verk av Edvard Munch. Tematikken i utstillinga er natur og kjensle. Munch sitt arbeid er
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 PREMIERE: Mission: Impossible - Rogue Nation..

Tom Cruise er tilbake i rollen som agenten Ethan Hunt. Denne gangen må Ethan og teamet hans ta på seg sitt mest umulige oppdrag hittil. IMF er avviklet og Ethan (Tom Cruise) er ute i kulden. Me
Laurdag 01.08.2015:
Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I NORHEIMSUND kan ein sjå nye kunstinstallasjonar langs Strandvegen med duoen Nina Bang Larsen og Kristin Velle-Georg og veggmaleri av Tom Stian Kosmo. Ein kan og sjå tidlegare verk av Felieke van der
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Du er her: Startside / aktuelt /

Innsyn og postjournal i ferietida !

13. juli 2015 kl. 08:00 - Sigrid Laupsa
Innsyn og postjournal i ferietida ! Avvikling av ferie gjer at vi ikkje kan yta same service når det gjeld publisering av postliste som ved ordinær drift.
I veke 29 vert Innsyn ikkje oppdatert, i vekene 30,31 og 32 vert innsyn oppdatert med postliste og dokument, men med lengre intervall enn vanleg.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 - Står du i manntalet?

10. juli 2015 kl. 14:02 - Kari Weltzien Vik
For å kunna røysta ved kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 må du stå i manntalet. Du kan finna ut om du står i manntalet i Kvam herad ved å kontrollera manntals-listene som vert lagt ut på følgjande stader:
 • Kvam rådhus og Norheimsund bibliotek, frå veke 30
 • Biblioteket i Ålvik og Strandebarm, frå veke 34.
Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn fram til valdagen 14. september 2015. Krav om å verta ført inn i manntalet, endra krins eller verta stroken frå manntalet, må vera skriftleg grunngjeve. Det skal sendast til valstyret i Kvam. Adressa er: Kvam valstyre, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund Søknaden kan òg sendast på e-post til postmottak@kvam.kommune.no Melder du flytting etter 30.juni, må du kontrollera manntalet - og røysta – i den kommunen du flytta frå.

Kurs i å meistra belastning (KIB)

8. juli 2015 kl. 14:18 - Anne Merete Flekstad Vik
Kurs i å meistra belastning (KIB) Kurs i meistring av belastning (KIB,) er utarbeidd for personar som ønskjer å betra si evne til å meistra livsbelastningar knytt til arbeid og privatliv. Dette kan vera:
 • Vanskar i parforhold, i relasjon til barn eller medarbeidarar på jobb
 • Stress og utbrent
 • Nedstemd/depresjonsfølelse
Frist for påmelding er 10.august 2015.

Ferieoversikt for helsetenestene i Kvam 2015

7. juli 2015 kl. 10:43 - Åslaug Bøhn Botnen
Her finn du:
 • Ferieoversikt for helsetenestene i Kvam 2015. Desse har vanleg opningstid heile sommaren:
 • Norheimsund legesenter: 56 55 39 40
 • Helsebanken legekontor : 56 55 38 50
 • Kvam legevakt: 56 55 19 10
 • Akutt naudhjelp: 113
 • Skredsikringa av Kambabekken, Klyvevegen, er no ferdigstilt

  3. juli 2015 kl. 14:30 - Leif Skår
  Den 28. okt. losna eit jordskred ca. 400 m oppe i lia som demma Kambabekken og skredet gjekk vidare nedover Kambabekken som eit flaumskred. Skredet gjekk heilt ned til sjøen og to familiar måtte evakuere i lang tid, og vegen innover mot Klyve vart stengt. NVE prioriterte hastetiltak og starta opp skredsikring av bekken. Skredsikring er no ferdigstilt.

  Sperringane av gangvegen rundt Movatnet vert no tatt vekk

  3. juli 2015 kl. 13:30 - Leif Skår
  Anleggsarbeidet i Skutlabergvegen tar no ferie. Område på oppsida av vegen er sikra med mur og vatnet er drenert vekk frå område som har vore på sig. Område som har vore på sig sidan oktober er derfor klart meir stabil no enn det har vore før. Den generelle skredfaren i område er derfor betre no enn det den var før gangvegen vart stengt i oktober i fjor. Kvam herad vil derfor fjerne skilta med rasfare og ta vekk sperringane som vart sett opp etter skredhendinga i oktober så snart det lar seg gjere.

  Politisk sak om kommunal deltaking i Hardangerbadet

  3. juli 2015 kl. 11:28 - Arild McClellan Steine
  Kvam heradsstyre skal i ekstramøte 24. august handsama sak om kommunal deltaking i Hardangerbadet.

  Skutlabergvegen vert open for alminneleg ferdsel frå kl 15 den 3. juli

  3. juli 2015 kl. 11:25 - Leif Skår
  Skutlabergvegen vert open for alminneleg ferdsel frå kl 15 den 3. juli Arbeidet med å utbetra Skutlabergvegen tar no ferie. Område på oppsida av vegen som har vore på sig sidan oktober er no sikra. Vegen vert frå fredag 03.07 kl.15.00 opna for alminneleg ferdsel. Det vil bli vurdert etter ferien om det skal gjerast meir arbeid i område.

  Melding om oppstart av detaljreguleringsplan - Teigaberg på Kvamskogen

  3. juli 2015 kl. 11:00 - Trond Inge Brakestad
  Geoplan AS skal på vegne av Svein Steine utarbeide framlegg til detaljreguleringsplan

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Gråsteindalen, Kvamskogen

  3. juli 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

  NPB-utvalet har i møte den 29.06.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Gråsteindalen på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 048/15

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Tryglakleiv, Kvamskogen

  3. juli 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

  NPB-utvalet har i møte den 29.06.2015 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Tryglakleiv på Kvamskogen leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 049/09

  Utgreiing av kommunestruktur

  25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
  Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.

  Strategiplan for integrering, høyringsutkast

  25. juni 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
  Strategiplan for integrering, høyringsutkast Kvam heradsstyre vedtok i møte 16. juni 2015 at framlegg til strategiplan for integrering skal leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn.

  FERIE FOR ALLE - ferieaktivitetar for aldersgruppa 11-16 år

  25. juni 2015 kl. 08:05 - Mary Ann Sørheim
  Brosjyreframside Er du mellom 11- 16 år og vil oppleva kjekke ferieaktivitetar saman med andre i sommar,- kan FERIE FOR ALLE vera noko for deg ! Ulike frivillige organisasjonar, Grannehjelpa og Kvam herad samarbeider om ulike aktivitetar i sommar, for eksempel sykkeldag med Eirik Ulltang, golf, besøk på Hardanger Fartøyvernsenter, familietur til Mikkelparken, baking, kino, tur til Pers Resort på Gol, tur til Voss Klatrepark, tur med vikingskipet TYRA, bowling, klatring mm. Turen til Gol 1.-3.7 er fullbooka !

  Ingeniør geodata/landmåling

  24. juni 2015 kl. 12:15 - Anne Vestrheim
  Ledig stilling innan geodata og landmåling

  Ergoterapeut - vikariat

  24. juni 2015 kl. 12:10 - Anne Vestrheim
  Me søkjer ein engasjert ergoterapeut til ledig vikariat.

  Helsefagarbeidar – 80% stilling som nattevakt, Øystese

  24. juni 2015 kl. 12:05 - Anne Vestrheim
  Me søkjer helsefagarbeidar til fast stilling i Nattevaktsteamet i Pleie og omsorg – Øystese.

  Helsefagarbeidarar – kvilande nattevakt i bufellesskap

  24. juni 2015 kl. 12:00 - Anne Vestrheim
  Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidarar til faste stillingar som kvilande nattevakt i bufellesskap - Øystese.

  Helsefagarbeidar – 80% stilling natt i Strandebarm

  24. juni 2015 kl. 11:55 - Anne Vestrheim
  Pleie og omsorg - Strandebarm søkjer helsefagarbeidar til fast nattevaktstilling.

  Helgestillingar i Pleie og omsorg - sone Strandebarm

  24. juni 2015 kl. 11:50 - Anne Vestrheim
  Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidarar til ledige helgestillingar i Strandebarm.

  Kunngjering av namnesaker

  24. juni 2015 kl. 10:18 - Bjørn Vik
  Heradet kunngjer forslag til skrivemåten av fleire stadnamn.

  Tidlegrøysting frå 1. juli

  23. juni 2015 kl. 13:36 - Kari Weltzien Vik
  Veljarar som ikkje kan røysta ved ordinær førehandsrøysting (10.august – 11. september) eller på valtinget 14.september 2015, kan «tidlegrøysta» i perioden 1.juli - 9.august. Fellessekretariatet på rådhuset er ansvarleg for mottak av «tidlegrøyster. Dersom du ønskjer å tidlegrøysta skal dette avtalast på førehand, på tlf.56 55 30 00, ev. senda e-post til postmottak@kvam.kommune.no eller møta opp på rådhuset for å gjera avtale. Tidlegrøysting er berre mogeleg i ekspedisjonstida på rådhuset: kl.10:00 -14:00 måndag – fredag. Du treng ikkje valkort, men hugs å ta med legitimasjon!

  Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

  23. juni 2015 kl. 10:50 - Åslaug Bøhn Botnen

  Offentleg ettersyn – Framlegg til kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

  Framside plan

  Søknad om utvida utsleppsløyve på lokalitet 13156, Tørvikvatnet i Kvam herad

  23. juni 2015 kl. 08:00 - Jon Nedkvitne
  Hardingsmolt AS søkjer om utviding av utsleppsløyve innafor gjeldande konsesjon 5,0 millionar sjødyktig setjefisk på lokalitet 13156, Tørvikvatnet i Kvam herad

  Treningstid i idrettshallane 15/16- søknadsfrist 03.08.2015

  19. juni 2015 kl. 14:00 - Magreth Børve Olsen
  Søknadsskjema om treningstid på kveldstid i hallane i Strandebarm, Norheimsund og Øystese finn ein i vårt digitale søknadssenter. Søknadsfrist er 03.08.2015

  Melding om oppstart privat regulering for gnr 11 bnr 5 m.fl. Hagen, Norheimsund

  19. juni 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

  Geoplan AS skal på vegne av Håkon T. Sandven utarbeida framlegg til endring av gjeldande reguleringsplan for gnr 11 bnr 5 m.fl. delområde II og III Hagen, Norheimsund

  Endringar i Plan- og bygningslova frå 1.juli 2015

  17. juni 2015 kl. 10:29 - Bjørn Vik
  Frå 1. juli 2015 kan du byggja fleire tiltak utan å søkja, men du har sjølv ansvar for å sjekka at tiltaket ikkje er i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar eller anna regelverk. Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidd eit informasjonsskriv som samanfattar endringane.

  Opningstider for sommaren - rådhuset og biblioteka

  12. juni 2015 kl. 14:20 - Sigrid Laupsa
  I tabellen under ser du opningstidene til biblioteka og rådhuset denne sommaren. Rådhuset går over til sommaropningstider (kl.10-14) frå og med måndag 22.juni.

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sandvold i Øystese

  12. juni 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
  NPB-utvalet har i møte den 05.05.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan Sandvold i Øystese, gnr 43 bnr 21 og 22, skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 036/15

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Bakka - Breievne

  12. juni 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
  NPB-utvalet har i møte den 05.05.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Bakka - Breievne skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 037/15

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Busdalen-Meierihola-Grustaket-Øystseelva

  12. juni 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
  NPB-utvalet har i møte den 02.06.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Busdalen-Meierihola-Grustaket-Øystseelva skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 041/15

  VIKTIG MELDING!
  Torpevegen - Delvis stengt i perioden 15.juni til 30.oktober

  8. juni 2015 kl. 15:00 - Nils Eivind Stranden
  I tidsrommet 15.juni til 30.oktober 2015, er det planlagt anleggsarbeid i Torpevegen. Det skal leggjast nye vass- og avløpsleidningar og vegen skal utvidast. Arbeidet medfører sprenging og vegstenging måndag til fredag i tida kl.08.30 - 18.00
  • Stengt: 08.30 - 11.30
  • Ope: 11.30 - 12.00
  • Stengt: 12.00 - 15.00
  Gåande kan passera etter avtale med mannskap på plassen. Mellom kl.07.00 - 08.30 og 15.00 - 18.00 kan det verta korte stopp på inntil 10 min. Varslingsprosedyre ved sprenging:
  • Før sprenging: Korte støyt i sirena
  • Etter sprenging: Eit langt støyt i sirena.

  Godkjente vallister til kommunestyrevalet 2015

  4. juni 2015 kl. 09:46 - Kari Weltzien Vik
  Valstyret i Kvam herad har den 19.05.2015 godkjent 8 vallister til kommunestyrevalet 2015.

  KVAM 2030 – Ver med å utvikle Kvam vidare!

  2. juni 2015 kl. 08:00 - Jon Nedkvitne

  Off. ettersyn – Framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

  Framside plan

  Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling gjeldande frå 1.mai

  21. mai 2015 kl. 15:15 - Astrid -Anett Steine
  Frå 1. mai 2015 skal ingen hushaldningar betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Foreldrebetalinga er også avgrensa av maksimalprisen, som frå 1. mai 2015 er kr.2580 per månad

  Da KORK kom til bygda - Kvam

  14. januar 2015 kl. 09:54 - Knut Markhus
  Da KORK kom til bygda - Kvam Kvam fekk ein glitrande presentasjon i Da KORK kom til bygda. Heile det flotte programmet ligg på NRK sine heimesider: http://tv.nrk.no/serie/da-kork-kom-til-bygda/MKTF90000514/sesong-1/episode-9 Her ligg konsertdelen: http://tv.nrk.no/serie/da-kork-kom-til-bygda/MKTF90001114/sesong-1/episode-10

  Pris- og gebyrhefte for 2015

  6. januar 2015 kl. 13:59 - Anita Hesthamar
  Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 prisar og gebyr for 2015

  Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen

  18. desember 2014 kl. 13:50 - Jon Nedkvitne
  I Norheimsund har det sidan midten på 1990-talet vore satsa mykje på tettstadsutvikling, noko som førte til at Norheimsund fekk Statens pris for attraktiv stad i 2013.

  Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

  2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
  Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65  AKTUELT
  Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

  EFAKTURA / AVTALEGIRO eFaktura / AvtaleGiro

  KART Kart


  SNARVEGAR
  Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
  Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
  Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
  Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
  Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
  Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
  Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
  Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
  Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
  Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
  Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
  MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
  Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
  Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

  FACEBOOK Facebook

  LAGSPORTALEN
  Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
  Olav ludvig med nap..
  Godkjent HTML 4.01 Transitional
  Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no