Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Tysdag 01.12.2015:
Idrett 18:00 2-mannsliga..
Team Idiot - Kleppe 2 Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Lagsaktivitet 18:00 Bridgekveld..
Bridgelaget Kvemmingen har klubbturneringar kvar tysdag frå kl 1800. .
Trim 19:00 Jenter og gutar 6. - 10. klasse..

Idrett 19:30 2-mannsliga..
Kleppe 1 - Lønneberget Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Trim 20:00 Herrebading..


Onsdag 02.12.2015:
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Utstilling 11:00 Utstilling: Anngjerd Rustand - Blåbær og aske..
Blåbær og aske (2015) er sett saman av nærare to hundre måleri på silkepapir. Desse har vorte til i gjentakinga av eitt enkelt grep: Saft av blåbær og ei oppløysing av aske og vatn er blanda saman og
Idrett 18:00 2-mannsliga på alle banar..
Bluesmix - Team Håbrekke Fonn - Industrien Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke - .
Uteliv 20:30 Southampton - Liverpool..
Kl 20.30 Liga Cup.
Torsdag 03.12.2015:
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Rettslokale 09:00 Forliksrådet..
Bestilt av Hordaland Politidistrikt.
Utstilling 11:00 Utstilling: Anngjerd Rustand - Blåbær og aske..
Blåbær og aske (2015) er sett saman av nærare to hundre måleri på silkepapir. Desse har vorte til i gjentakinga av eitt enkelt grep: Saft av blåbær og ei oppløysing av aske og vatn er blanda saman og
Utstilling 11:00 JulePULS - stor salsutstilling..
Stort utval av barnebøker på nynorsk og andre bøker. Og sjølvsagt keramikk og flott kunst på veggen og mykje meir..
Lagsaktivitet 17:00 Styremøte..
Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Bestilling 18:00 Røde Kors 10-15pers...
Kont.pers Gerd Olsen 41049040 Lagt inn av: Håkon Vik.
Lagsaktivitet 18:00 Medlemsmøte..
Me ynskjer alle medlemane til dette møtet! Kulekasting når møtet er slutt, for dei som vil.. Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke - .
Anna 19:00 Korøving Kvammakoret..
.
Møte 19:00 Gråstein eller gull?..

Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 By the sea..

Handlingen utspiller seg i en søvnig fransk kystby på midten av 1970-tallet, hvor den tidligere danseren Vanessa og ektemannen Roland, en amerikansk forfatter, er i ferd med å gli fra hverandre.
Trim 20:00 Damebading..

Fredag 04.12.2015:
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Du er her: Startside / aktuelt /

Offentleg ettersyn - Budsjett 2016, Økonomiplan 2016 – 2019 og Avgiftsbudsjett 2016

1. desember 2015 kl. 00:01 - Jorunn Drægni Mæland
Desse tilrådingane frå Kvam formannskap ligg til offentleg ettersyn i perioden 1. desember til 14. desember 2015
 • Sak 055/15 - Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019
 • Sak 056/15 - Prisar og gebyr for 2016

Tilrådingane frå Kvam formannskap sitt møte 25. november 2015 finn de i denne artikkelen. Sakene vert behandla av Kvam heradsstyre i møte tysdag 15. desember 2015.

Arbeid på Torpevegen - oppdatert status

30. november 2015 kl. 14:40 - Nils Eivind Stranden
Det har vist seg at vegbane og underlag spesielt langs svingen øverst er dårlegare enn forventa. Noko av vegen ligg etter framgraving på dårleg murfot delvis på jordfundament. Dette gjer at det må utførast noko meir arbeid i dette området.

Fire av ti bustadbrannar i fylket vårt har elektrisk årsak

30. november 2015 kl. 12:49 - Arthur Strømme
Dei tre største brannårsakene i Hordaland i perioden 2005-2014 er open eld med 27 prosent, feil bruk av elektrisk utstyr med 26 prosent og feil i el-anlegg med 15 prosent. Dette viser at over halvparten av alle bustadbrannar har samanheng med menneskeleg åtferd og kunne vore unngått ved at ein passa betre på.

Varsel om oppstart regulering – gang- og sykkelveg langs Fv.7 over Kvamskogen

25. november 2015 kl. 15:05 - Åsta Gjelland
Multiconsult skal på vegne av Kvam herad utarbeida framlegg til reguleringsplan for to strekningar langs fv.7 over Kvamskogen; Tokagjelet-Ungdomsheimen og NAF-Eikedalen.

Gråstein eller gull ? Ope møte om kulturminneplanarbeidet i Kvam

25. november 2015 kl. 08:25 - Knut Markhus
Torsdag 3.12 kl 19 00 vert det ope møte om kulturminneplanarbeidet i Kvam. Møtet vert på Kabuso.

To barnehagar under tak

24. november 2015 kl. 13:16 - Tore Skeie
Dei nye barnehagane i Øystese og Tørvikbygd er under tak, og held den planlagde framdrifta. Veggelementa som vart produserte på verkstad, førte til at monteringa på byggjeplass vart kjapp. Same prinsipp er tenkt nytta for alle dei fire barnehagane som det lokale selskapet Fuglafjell AS har kontrakt på.

Helgestillingar

19. november 2015 kl. 14:40 - Anne Vestrheim
Ledige helgestillingar ved Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling.

Helsefagarbeidarstillingar

19. november 2015 kl. 14:35 - Anne Vestrheim
Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling søkjer engasjerte helsefagarbeiarar.

Sjukepleiarstillingar

19. november 2015 kl. 14:30 - Anne Vestrheim
Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling søkjer engasjerte sjukepleiarar.

Ung fritid i Kvam- aktivitetstilbod for born og unge 10-16 år

10. november 2015 kl. 12:26 - Lillian Kvamsøy
Logo for ung fritid i Kvam Kvam herad har fått tilskotsmidlar frå Bufdir til eit prosjekt der born og unge ( 10-14 år) skal få prøva ulike fritidsaktivitetar. Her er programmet for 2015:

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Strandebarm hotell

6. november 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 27.10.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Strandebarm hotell skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 072/15 Planområde

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Furedalen – Åreiane, Kvamskogen

6. november 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 27.10.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan Furedalen – Åreiane på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/15 Planområde

SvarUt - elektronisk brev

3. november 2015 kl. 14:20 - Frank Tangen
Kvam herad ynskjer å utvide og utvikle den digitale kommunikasjonen med innbyggjarar og verksemder/organisasjonar. Ein digital kommunikasjonsflyt vil vere ein vinn vinn situasjon for alle. Kvam herad er difor i gang med å innføre levering av post til mottakar si digitale postkasse i staden for på papir.

Gamle Bjølvo kraftverk - status oktober 2015

30. oktober 2015 kl. 14:53 - Rolf Jenssen, Statkraft
Riksantikvaren har oppheva frednings-vedtaket og Gamle Bjølvo kraftverk skal rivast. Arbeidet er sendt ut på prising til 5 store norske selskap. Det er planlagt signering av kontrakt i 1. kvartal 2016 og rivningsarbeidet vert sett i gong omgåande. Alt arbeid er planlagt gjennomførd innan sommaren 2018.

Melstveitvegen - Delvis stengt framover

29. oktober 2015 kl. 14:18 - Nils Eivind Stranden
Kvam herad skal i gang med utbetring og sikring av vegen ved Smalanosi i øvre del av Melstveitvegen. GBS entreprenør utfører arbeidet på vegen av KH. Arbeidet medfører sprenging og vegstenging måndag til fredag i tida kl. 08:15 – 15:30. Arbeidet er vêravhengig, og det er forventa at arbeidet i alle fall vil pågå fram mot jul.

Oppdatert info: Torpevegen - Delvis stengt framover

29. oktober 2015 kl. 14:00 - Nils Eivind Stranden
Arbeidet med utbetring og vassleidingar i Torpevegen pågår etter planen. Det er også avdekka at noko av vegbanen må sikrast betre enn i dag, spesielt i øvre delen. I tidsrommet mellom 28 oktober til 30 november vert stengningstida difor vidareført. Ny vurdering vert gjort i slutten av november.

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

15. oktober 2015 kl. 13:00 - Kommunegeologen
Kvam herad har forlenga avtalen med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Informasjon om VA-utbygging på Stronda i Øystese

4. september 2015 kl. 14:18 - Nils Eivind Stranden
Etter informasjonsmøtet på rådhuset 1.september, var det eit ynskje om utlegging av teikningar og kart for utbygginga innan vatn og avløp. Denne informasjonen er no lagt ut under. Gjer merksam på at det kan bli endringar på teikningane, men at stikk for vatn og avløp truleg vil forbli i same området. Når det gjeld kart og trasear knytt til private røyr, kan det vere manglar knytt til informasjonen som er registrert hjå Kvam herad. Det er fint om de gjev ei tilbakemelding på dette.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.

Pris- og gebyrhefte for 2015

6. januar 2015 kl. 13:59 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 prisar og gebyr for 2015

Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen

18. desember 2014 kl. 13:50 - Jon Nedkvitne
I Norheimsund har det sidan midten på 1990-talet vore satsa mykje på tettstadsutvikling, noko som førte til at Norheimsund fekk Statens pris for attraktiv stad i 2013.

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

EFAKTURA / AVTALEGIRO eFaktura / AvtaleGiro


SNARVEGAR
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Laguttak til landsl..
Hilde med napp i må..
Tid for kjegletrimm..
Lagsaktivitet!!! mø..
Klubbtrening torsda..
Veteranliga: kvam -..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no