Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Utleige av scene..
Periode 28.03.2017 - 30.03.2017.
Onsdag 29.03.2017:
Lagsaktivitet 10:00 Pensjonistbowling..
Kvar onsdag frå 11 til 13 er det bowlingtrening for pensjonistane. To seriar vert spelt med ein god kaffidrøs innimydlo..
Trim 11:00 Karatrakk..
Kvar onsdag kl 11. Oppmøte på parkeringsplassen ved Spar-butikken i Norheimsund. Turen varar ca. 3-4 timar, ta med matpakke. Me fyller bilane og køyrer i lag til turmålet. Passasjerar betalar kr
Utstilling 11:00 Annette Koefoed - IMAGO..
Utstillinga Imago er ein serie tekstilskulpturar som har referansar til det kroppslege og går i ein notidig dialog med Vik. Samstundes viser dei til tomme skal etter puppar som enkelte insekt etterlet
Utstilling 11:00 Ingebrigt Vik 150. Ingebrigt Vik og Bård Breivik..
Korleis opplever ein Ingebrigt Vik sine skulpturar i dag? Kan ein sjå Vik sine kunstverk på nye måtar gjennom samtidskunst? 150-årsjubileet for Ingebrigt Vik sin fødsel vert opna med utstillinga Ingeb
Utleige KJØKENUTLEIGE: A-lagskamp..
Kjøkenutleige ved A-lagskamp for Øystese fotballklubb v/Roger Vassnes Epost:roger.x.vassnes@gsk.com.
Lagsaktivitet 17:30 Sportsliga alle baner..
18.00 Industrien-Team Haabrekke 18.00 Team Teknikk-Bjølve 19.30 BergeLønn-Kleppe 19.30 Industrien - Bjølve Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke - - .
Idrett 18:00 Alpintrening..
Det blir satt slalom eller storslalom løype og gitt opplæring for medlemmer i Kvam Alpin. Trenar: Jan Aril Sivertsen Informasjon om laget kjem her: https://www.facebook.com/KvamAlpin/.
Lagsaktivitet 19:00 Korøving..
Øving for kor i alle dagar.
Uteliv 19:00 Brann - Rosenborg..
Kl 19 Superfinale.
Uteliv 19:00 Brann - Rosenborg..
Kl 19 Superfinale.
Anna 20:00 Visning i Hardanger Skyspace..

Unike opplevingar i Hardanger Skyspace av James Turrell! Hardanger Skyspace er den nordlegaste lysinstallasjonen laga av den amerikanske kunstnaren - og byr på magiske opplevingar! Ved soloppgang
Torsdag 30.03.2017:
Utstilling 11:00 Ingebrigt Vik 150. Ingebrigt Vik og Bård Breivik..
Korleis opplever ein Ingebrigt Vik sine skulpturar i dag? Kan ein sjå Vik sine kunstverk på nye måtar gjennom samtidskunst? 150-årsjubileet for Ingebrigt Vik sin fødsel vert opna med utstillinga Ingeb
Utstilling 11:00 Annette Koefoed - IMAGO..
Utstillinga Imago er ein serie tekstilskulpturar som har referansar til det kroppslege og går i ein notidig dialog med Vik. Samstundes viser dei til tomme skal etter puppar som enkelte insekt etterlet
Lagsaktivitet 18:00 Øving - Jaffal Innimydlo..

Lagsaktivitet 18:00 Klubbtrening..
Kvar torsdag frå kl 18 til 21 er det klubbtrening på alle banane. MEDLEMSKONTINGENT: Medlemsskap gjeld frå 1. juni til 31. mai - Vaksne: kr. 350,- (inkl. klubbskjorte til kr. 165,- ved førstegon
Anna 19:00 Bingo i Ytre Ålvik..
8 omgangar. Pause med heimelaga kaker, kaffi og fyr i omnen. Velkomne!.
Anna 19:00 Korøving Kvammakoret..
.
Trim 20:00 Damebading..
Born: Einskildbillett kr 30, sesongkort kr 250 Vaksne: Einskildbillett kr 60, sesongkort kr 450 Familie: Sesongkort kr 1100 Det ligg faktura i symjehallen for å betala årskort. Einskildbillett b
Fredag 31.03.2017:
Utstilling 11:00 Ingebrigt Vik 150. Ingebrigt Vik og Bård Breivik..
Korleis opplever ein Ingebrigt Vik sine skulpturar i dag? Kan ein sjå Vik sine kunstverk på nye måtar gjennom samtidskunst? 150-årsjubileet for Ingebrigt Vik sin fødsel vert opna med utstillinga Ingeb
Utstilling 11:00 Annette Koefoed - IMAGO..
Utstillinga Imago er ein serie tekstilskulpturar som har referansar til det kroppslege og går i ein notidig dialog med Vik. Samstundes viser dei til tomme skal etter puppar som enkelte insekt etterlet
Anna 18:00 Seminar..
Kiad møtes til 3 timar med sang:).
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 18:00 PREMIERE: Smurfene - Den hemmelige landsbyen..

Smurfeline lurer på hvorfor hun er den eneste jentesmurfen i landsbyen og begir seg ut på oppdagelsesferd for å se om ryktene om en annen, mystisk landsby dypt inne i skogen er sanne..
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 PREMIERE: Ghost in the Shell..

En kyboragent forsøker å stanse en hacker som truer med å ødelegge verdensordenen. Live action-versjon av det verdenskjente manga-og animefenomenet, med Scarlett Johansson i hovedrollen..
Uteliv 21:00 QUIZ..
KL 21 vert det QUIZ.
Du er her: Startside / aktuelt /

Høgskuletilbod ved Studiesenteret i Øystese

29. mars 2017 kl. 09:59 - Frank Tangen
15. april er søknadsfrist for dei som ynskjer å utvida sin horisont ved å studera ved Studiesenteret i Øystese. Studiesenteret ligg i 2. høgda i fruktlagerbygget.
 • Lærarutdanning 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn
 • Økonomi og leiing
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Innjkjøpsleiing
 • Nyskaping og samfunnsutvikling

Melding om vedtak i sak om endring av reguleringsplan for fv. 7 strekninga Skipadalen - Norheimsund

24. mars 2017 kl. 15:22 - Leiv Ingmar Kaale
I samband med gjennomføring av vegprosjektet har Statens vegvesen ynskt å endra deler av reguleringsplanen.

Vegstenging av kommunal veg i Mundheimsdalen

24. mars 2017 kl. 13:24 - Leif Skår
Kommunal veg i Mundheimsdalen vert stengd for rundkjøyring på grunn av reparasjon av bru.
 • Dette gjeld frå 13. mars og fram til 1. april.
 • Stenginga vert ved utkjørsel til Fylkesveg og avkjørsle til Mundheimsdalen 113.
Eventuelle spørsmål kan rettast til Leif Skår på mobil 91105616.

Helsefagarbeidarar - 60 % og 50 % fast stilling

23. mars 2017 kl. 00:10 - Anne Vestrheim
Vil du bli med på laget? Me søkjer etter nye kollegaer.

Ledige barnehagelærarstillingar i Kvam herad frå 01.08.2017

23. mars 2017 kl. 00:05 - Anne Vestrheim
Sak. 17/452

Ledige lærarstillingar i grunnskulen i Kvam frå 01.08.2017

23. mars 2017 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Sak. 17/439

Klyvevegen - planlagt utbetring

22. mars 2017 kl. 10:13 - Nils Eivind Stranden
Det er sig fleire stader langs Klyvevegen. Det har vore utført høgdemålingar av vegbana for å halda kontroll på dette. Kvam herad planlegg no å gjera ei oppgradering av vegbana på to stader, for å hindra vidare sig.

Helsefagarbeidar – 90 % stilling

13. mars 2017 kl. 15:08 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – sone Norheimsund søkjer helsefagarbeidar:

Helsefagarbeidar – 74 % stilling

13. mars 2017 kl. 15:05 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidar til ledig stilling i omsorgs-/og avlastningsbustad i sone Øystese.

Anbodskonkurransar kunngjort på Doffin

3. mars 2017 kl. 10:33 - Eivind Dyrøy
Anbodskonkurransane «Rammeavtalar for Kvam herad – tekniske handverkstenester» og «Rammeavtalar for Kvam herad – tekniske konsulenttenester» er kunngjort på Doffin.no. Tilbodsfrist er tysdag 11. april 2017 kl. 13:00, og me ber interesserte tilbydarar om å setja seg inn i konkurransevilkåra og nye reglar om offentlege anskaffingar frå 1. januar 2017. Kontaktperson for Kvam herad er innkjøpskonsulent Eivind Dyrøy, og spørsmål til konkurransane skal rettast skriftleg på e-post til eivdyr@kvam.kommune.no.

Vil du bli vår nye driftsoperatør?

24. februar 2017 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
VA avdelinga i Kvam herad har 7 tilsette (5 driftsoperatørar, driftsleiar VA og VA-ingeniør) og har ansvaret for drift og vedlikehald av VA anlegga i heradet, samt prosjektering og byggeleiing. Då ein av våre driftsoperatørar pensjonerer seg treng me ein erstattar.

Informasjon om riving av Ålvik skule

16. februar 2017 kl. 07:43 - Tore Skeie
AF Decom vil starta rivearbeid ved Ålvik skule frå 20. februar og framover i ca. 9 veker. Dette vil medføra noko maskinstøy i området rundt skulen samt anleggstrafikk inn og ut av området. Arbeid med maskiner vil føregå måndag til torsdag i tida kl. 07-19, og fredag kl. 07-16 etter behov. Arbeidet inneber også pigging av betongkonstruksjonar som er særleg støyande arbeid. Pigging vil difor avgrensast til tida mellom kl 08-16.

Tildeling av adresser på Kvamskogen

1. februar 2017 kl. 14:00 - Benjamin Danielsen
Kvam herad har vedteke vegadresser til dei fleste eigedomane på Kvamskogen. Klager er gjennomgått og endringar er utført.

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

6. januar 2017 kl. 12:45 - Kommunegeologen
Målesesongen for radon er frå ca. 15. okt. til 15. apr. (sporfilm må setjast ut seinast 15. feb). Kvam herad har ein avtale med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Offentleg ettersyn - Framlegg til reguleringsplan for Kvednaskogen

19. desember 2016 kl. 14:10 - Leiv Ingmar Kaale

NPB-utvalet har i møte den 22.11.2016 vedteke at framlegg til reguleringsplan Kvednaskogen i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 080/16

Innspel om friluftsområde i Kvam

28. november 2016 kl. 14:40 - Reidun Braut Kjosås
Kvam herad og Bergen og omland friluftsråd treng hjelp frå deg til å få oversikt over område som vert nytta til friluftsliv i Kvam? Kvam har mange flotte friluftsområde både langs fjorden og høgare opp i fjellet. Mykje har me oversikt over, men det er fleire område som kan registrerast. - Frist for innsending av innspel er 29. januar 2017

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velja mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt oppretta her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du oppretta avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylla ut og senda inn vår svarkupong.


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

TEIKN AVTALE HER Teikn avtale her


SNARVEGAR
eFaktura/AvtaleGiro - vert opna i nytt vindauge eFaktura/AvtaleGiro
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Oppvekst i Kvam - vert opna i nytt vindauge Oppvekst i Kvam
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Ove fonn folkens!!!..
Delt siger i månads..
Fonn-tausa storspel..
Eksterne tilskotord..
Uttak til lokalliga..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no