Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Laurdag 27.08.2016:
Utleige Sommaraktivitetsdag v/Lillian Kvamsøy..
Sommaraktivitetsdag for funksjonshemma. Kvam herad v/Lillian Kvamsøy.
Utstilling 10:00 Utstilling: Olav Christopher Jenssen..

Olav Christopher Jenssen (f.1954) vert rekna for å vere ein av vår tids viktigaste kunstnarar. Hans abstrakte, ofte fargesterke måleri og istallasjonar tek utgangspunkt i natur og landskap. Utstilling
Utstilling 10:00 Norske landskap - Kysten..

Sjå Noreg for 150 år sidan! Fotoutstilling og film Knud Knudsen (1832 - 1915) var den fyrste fotografen som reiste omkring i heile Noreg og tok bilete. Han reiste i åra 1862 til 1900 og fotografia
Handel 11:00 Ope kl 11-17..


Utleige Garderobar og kjøkken ØIL fotball..
Garderobar og kjøkken v/Øystese fotball- A laget.
Utstilling 12:00 Synneva Heradstveit og Trine Lotte Krogseth..

Galleri Puls opnar ei flott akvarellutstilling av desse to kunstnarane kl 12. .
Uteliv 13:30 Tottenham - Liverpool..
Kl 13.30 Premie League.
Uteliv 18:00 Haugesund - Brann..
Kl Kl 18 Seriekamp.
Sundag 28.08.2016:
Utstilling 10:00 Utstilling: Olav Christopher Jenssen..
Olav Christopher Jenssen (f.1954) vert rekna for å vere ein av vår tids viktigaste kunstnarar. Hans abstrakte, ofte fargesterke måleri og istallasjonar tek utgangspunkt i natur og landskap. Utstilling
Utstilling 10:00 Norske landskap - Kysten..
Sjå Noreg for 150 år sidan! Fotoutstilling og film Knud Knudsen (1832 - 1915) var den fyrste fotografen som reiste omkring i heile Noreg og tok bilete. Han reiste i åra 1862 til 1900 og fotografia
Handel 11:00 Ope kl 11-18..

Utstilling 12:00 Omvising i Ingebrigt Vik museum og Kabuso..
Kvar sundag i sommarsesongen vert det omvising i utstillingane våre. 12.00 Ingebrigt Vik museum 12.30 Olav Christopher Jenssen - Colibri i Hardanger Lurar du på kva som inspirerte Ingebrigt Vik
Utstilling 12:00 Omvisning i Kabuso og Ingebrigt Vik museum..
Kvar sundag i sommarsesongen vert det omvising i utstillingane våre.12.00 Ingebrigt Vik museum 12.30 Olav Christopher Jenssen - Colibri i HardangerLurer du på kva som inspirerte Ingebrigt Vik til å v
Utleige KRIK samling..

Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 17:30 AVLYST: Løvekvinnen..

Avlyser pga tekniske problem. Ny framsyning torsdag 1.9. I en liten stasjonsby i Norge, en stjerneklar vinternatt i 1912, kommer det lille barnet Eva Arctander til verden. Hennes mor Ruth dør i bar
Idrett 17:45 Månadscup..
Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 AVLYST: War Dogs..

Kinoen har tekniske problem og filmen må dessverre avlysast. Fra regissør Todd Phillips (Hangover trilogien) kommer actionkomedien War Dogs. Den sanne historien om to unge menn, David Packouz
Måndag 29.08.2016:
Utstilling 10:00 Norske landskap - Kysten..
Sjå Noreg for 150 år sidan! Fotoutstilling og film Knud Knudsen (1832 - 1915) var den fyrste fotografen som reiste omkring i heile Noreg og tok bilete. Han reiste i åra 1862 til 1900 og fotografia
Idrett 17:30 Lokalliga 3. div...
Kvam 3 - Vestkanten 3 Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke - .
Møte 18:30 Idèmøte for utvikling av Øystese sentrum..

Du er her: Startside / aktuelt /

VIKTIG MELDING!
Kvam kino avlyser framsyningar heile helga !

25. august 2016 kl. 15:14 - Mary Ann Sørheim
Pga tekniske problem må Kvam kino desverre avlysa framsyningane torsdag, fredag og søndag. Kjøpte nettbillettar vert refunderte. Kontakt: mars@kvam.kommune.no. for meir informasjon.
Oppdrag Dory og Løvekvinnen vert sett opp att i neste veke.

Oppdatert info 19.08 om Torpevegen

25. august 2016 kl. 11:49 - Leif Skår
I veke 34 (22. - 27. august) vert Torpevegen heilt open, men den kan bli stengt i korte periodar på inntil 10 - 15 minutt.
 • I veke 35/36 er det planlagt å støype betongautovern i Hognestadsvingen, veg må då stenges ca 4-5 timar.
 • I veke 37/ 38 er det planlagt å asfaltere parti gjennom Hognestadsvingen, stengt 1 dag.

Sjukepleiarvikariat

25. august 2016 kl. 10:00 - Anne Vestrheim
Me søkjer sjukepleiar til vikariat i gruppe 2, sone Øystese – Pleie og omsorg.

Sjukepleiar

25. august 2016 kl. 10:00 - Anne Vestrheim
Me søkjer sjukepleiar til gruppe 2 i sone Øystese – Pleie og omsorg.

Idèmøte for utvikling av Øystese sentrum

22. august 2016 kl. 09:55 - Reidun Braut Kjosås
Øystese er ei flott bygd med mange gode kvalitetar, men korleis kan me utvikla bygda slik at det vert endå betre å bu og leva her? Me ønskjer innspel frå deg om gode tiltak og grep som kan utvikla Øystese-bygda både for dei som bur, arbeider eller går på skule her, nyttar fritida si i bygda eller er tilreisande.

Helsesøster

17. august 2016 kl. 11:10 - Anne Vestrheim
Helsestasjonar og skulehelseteneste i Kvam er organisert i Kvam familie- og læringssenter under Oppveksteininga. Me har helsestasjonar i Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm. Me har ansvar for skulehelsetenesta på 6 barneskular, to ungdomskular og tre vidaregåande skular, samt helsestasjon for flyktningar, ungdom og reisevaksine. Me søkjer helsesøster til ledig vikariat:

Redusert framkomst i Fitjadalsvegen mellom Kløve-Fitjadalsvatn veke 33-34

15. august 2016 kl. 10:15 - Kvam kraftverk
På grunn av linjereparasjon kan vegen mellom Kløve - Fitjadalsvatn verta stengt i periodar på inntil 30 min. i veke 33 og 34. Utrykningskjøyretøy får fri ferdsel etter behov. For ytterlegare informasjon kontakt KK-vakt nr 56553333.

Ålvik skule snart i gang

15. august 2016 kl. 08:37 - Tore Skeie
Kontrakt om oppføring av ny Ålvik skule er underteikna med Seksjonsbygg AS. Moelven skal levera paviljongen, men Seksjonsbygg har også med seg lokale leverandørar som Nils Aksnes og Kjosås Maskin. Bygget vert oppført som modulbygg, og dette er økonomisk og gjev kortare byggjetid, og er dessutan meir fleksibelt enn plassbygd i høve til endringar i framtida.

Fiskefond for Bergsdalsvassdraget og Flatabøelva er avvikla

11. august 2016 kl. 10:16 - Sigrid Laupsa
Etter søknad frå eigarkommunane har Lotteri- og stiftelsestilsynet vedteke å avvikla stiftinga "Fond for Bergsdalsvassdraget og Flatabøelva". Kvam herad sin del av fondsmidlane er overført til Kvam fiskefond. Kvam fiskefond vert forvalta av rådmannen v/Næringsavdelinga. Vedtekter: http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/11082016_105024.pdf

Etablerarkurs hausten 2016

4. august 2016 kl. 13:15 - Sigrid Laupsa
Etablerarkurs hausten 2016 Tenkjer du på å starta di eige verksemd? Har du allereie starta opp, men vil læra meir om mellom anna budsjett, marknadsføring og rekneskap? Då har du høve til å melda deg på kurs i Norheimsund! Du får meir informasjon ved å opna lenka under. Les òg: http://www.hardanger.com

Epost svindel

20. juli 2016 kl. 08:51 - Hans Chr Berstad
Det er høgtid for svindelforsøk. Dessverre florer det med eposter det ein ynskjer du skal dele telefonnr, kontonr mv. Ver skeptisk, ver merksam og ikkje gje ut informasjon. Epost frå Skatteetaten, Sparebank1, DNB, mv er mest sansyneleg svindelforsøk. Sist motteke frå Sparebank1: Kjære kunde Bedrif/Privat Vi trenger å bekrefte mobiltelefonnummer ditt. Klikk her for å bekrefte. Ikkje klikk på lenka. Du kan verta infisert.

Kvam kino - ny nettside

5. juli 2016 kl. 13:29 - Mary Ann Sørheim
Ny nettside Kvam kino har fått ny nettside.

Arbeid på straumleidning ved Nystøl

23. juni 2016 kl. 11:07 - Frank Tangen
Statnett melder at det i perioden juni-oktober vil vere arbeid på Statnett si straumleidning i Kvam herad. Arbeidet vil gå føre seg ved Nystøl nord for Øystese. Arbeidet vil føre med seg helikoptertrafikk og køyring med bilar og tunge maskiner. I denne perioden vil Statnett òg gjere noko arbeid på straumleidninga aust for Fitjadalsvatnet. Har du spørsmål om arbeida, kan du ta kontakt med prosjektleiar Svein Erik Fjellstad på telefon 916 31 177.

Vil du bli vår nye driftsoperatør?

20. juni 2016 kl. 16:00 - Anne Vestrheim
VA avdelinga i Kvam herad har 6 tilsette (4 driftsoperatørar, driftsleiar VA og VA-ingeniør) og har ansvaret for drift og vedlikehald av VA anlegga i heradet, samt prosjektering og byggeleiing. Kvam herad vil i tida framover stå overfor fleire store utbyggings, vedlikehalds og saneringsoppgåver innan VA sektoren og søkjer:

Opplevingskort for born og unge

20. mai 2016 kl. 10:42 - Mary Ann Sørheim
Opplevingskort for born og unge Alle born og unge i 5. - 10. klasse i Kvam har fått utdelt Opplevingskort for 2016. Kortet gjev gratis inngang på ulike aktivitetar i Kvam.

Kulturminneplan er under arbeid

22. desember 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
Arbeidet med kulturminneplan for Kvam er i gang, og alle innspel til planarbeidet er velkomne.


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

TEIKN AVTALE HER Teikn avtale her


SNARVEGAR
eFaktura/AvtaleGiro - vert opna i nytt vindauge eFaktura/AvtaleGiro
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Laguttak lokalliga ..
Månadscup sundag 28..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no