Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Onsdag 22.02.2017:
Lagsaktivitet 10:00 Pensjonistbowling..
Kvar onsdag frå 11 til 13 er det bowlingtrening for pensjonistane. To seriar vert spelt med ein god kaffidrøs innimydlo..
Trim 11:00 Karatrakk..
Kvar onsdag kl 11. Oppmøte på parkeringsplassen ved Spar-butikken i Norheimsund. Turen varar ca. 3-4 timar, ta med matpakke. Me fyller bilane og køyrer i lag til turmålet. Passasjerar betalar kr
Politikk 17:00 Informasjonsmøte om reinseanlegg på Notanes ..
Kvam herad ynskjer alle velkomen til informasjonsmøte om nytt reinseanlegget på Notanes i Øystese. Det vert informert om bl.a. utsleppskrav, reinseprosess, utforming og framdrift. Arrangør: Kvam h
Lagsaktivitet 17:30 Sportsliga alle baner..
18.00 Bjølve-Vik Bowlers 18.00 Team Teknikk-Håplaus 19.30 Kleppe-Industrien Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke - .
Utstilling 17:40 Visning i Hardanger Skyspace..

Unike opplevingar i Hardanger Skyspace av James Turrell! Hardanger Skyspace er den nordlegaste lysinstallasjonen laga av den amerikanske kunstnaren - og byr på magiske opplevingar! Ved soloppgang
Idrett 18:00 Alpintrening..
Det blir satt slalom eller storslalom løype og gitt opplæring for medlemmer i Kvam Alpin. Trenar: Jan Aril Sivertsen Informasjon om laget kjem her: https://www.facebook.com/KvamAlpin/.
Anna 19:00 Korøving..

Øving for kor i alle dagar.
Bestilling 19:30 Veteran..
2 banar reservert Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Torsdag 23.02.2017:
Anna 11:00 Kafe Gamleskulen..
God stemning og godt lag! Sal av vafler og kaffi. Kr 10,- pr stk. Velkomen alle..
Anna 17:30 Ung fritid - Moro i vintervêr..
Tur, aking og bålkos i tunet hjå Laila på Foss i Vikøy. Påmelding seinast 21. februar. Kvam herad vidarefører tilbodet om ulike aktivitetar i samarbeid med lag og organisasjonar i kommunen. Passar
Lagsaktivitet 18:00 Øving - Jaffal Innimydlo..

Lagsaktivitet 18:00 Klubbtrening..
Kvar torsdag frå kl 18 til 21 er det klubbtrening på alle banane. MEDLEMSKONTINGENT: Medlemsskap gjeld frå 1. juni til 31. mai - Vaksne: kr. 350,- (inkl. klubbskjorte til kr. 165,- ved førstegon
Anna 19:00 Korøving Kvammakoret..
.
Politikk 19:00 Ope møte om kraftleidning Mauranger - Samnanger..

Trim 20:00 Damebading..
Born: Einskildbillett kr 30, sesongkort kr 250 Vaksne: Einskildbillett kr 60, sesongkort kr 450 Familie: Sesongkort kr 1100 Det ligg faktura i symjehallen for å betala årskort. Einskildbillett b
Fredag 24.02.2017:
Anna 11:00 Fredagspraten..
Likar du å drikka kaffien din i lag med andre? Uformell, uhøgtidleg plass for folk i alle aldre! Det er lov å ha med «spøtet»..
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 19:00 PREMIERE: La La Land..

A LA LAND begynner på samme måte som alt begynner i L.A.: På motorveien. Det er her Sebastian (RYAN GOSLING) møter Mia (EMMA STONE), med hissig tuting i en trafikkork. Begge to drømmer om de nesten um
Du er her: Startside / aktuelt /

Informasjonsmøte om reinseanlegg på Notanes

 • Kvam ungdomsskule, Øystese
 • onsdag 22. februar 2017 kl. 17:00
Kvam herad ynskjer alle velkomen til informasjonsmøte om nytt reinseanlegget på Notanes i Øystese. Det vert informert om bl.a. utsleppskrav, reinseprosess, utforming og framdrift.

Arrangør: Kvam herad

Ope møte om kraftleidning Mauranger - Samnanger

 • Innstranda grendahus
 • torsdag 23. februar 2017 kl. 19:00
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer ope møte om arbeidet med oppgradering av kraftleidninga mellom Mauranger og Samnanger frå 300 til 420 kV. Dette inneber at det må byggjast ny leidning og at den gamle må rivast.

På møtet vil NVE orientera om den formelle handsaminga av meldinga, og Statnett vil orientere om prosjektet. Alle er velkomne til møtet. Meldinga frå Statnett er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Kvam rådhus, men du kan òg lasta den ned via lenka under her.

Alle som har meiningar om saka kan senda uttale til Noregs vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo eller nve@nve.no innan 31. mars 2017.

Relaterte dokument


Stenging av Nedre Norheimsvegen

21. februar 2017 kl. 14:58 - Jarle Ystebø
Vegen opp ved gamleskulen vert stengd frå onsdag 22. februar kl. 10.00 til torsdag 23. februar kl. 20.00. Vegen blir stengd grunna omlegging av vassleidning. Omkøyring om Toloheimen.

Vegen vil også bli stengd ein periode i veke 9. Det kjem ny melding om tidspunkt i starten av veke 9.

Vegstenging i Tokagjelet

20. februar 2017 kl. 18:30 - Frank Tangen
Statens vegvesen melder at grunna arbeid med fjellsikring vert Tokagjelet stengt for all trafikk i periodar frå 20.02 - 17.03. I stengingstida vert det ope for passering til faste tider.

Informasjonsmøte om reinseanlegg på Notanes

20. februar 2017 kl. 09:22 - Nils Eivind Stranden
 • STAD: Kvam ungdomsskule, Øystese
 • TID: onsdag 22. februar 2017 frå kl. 17:00 til kl. 19:00
Det vert arrangert informasjonsmøte om nytt reinseanlegget på Notanes i Øystese. Det vert informert om bl.a. utsleppskrav, reinseprosess, utforming og framdrift. Ynskjer alle velkomen Arrangør Kvam herad

Elsa og Svein Iversens legat

17. februar 2017 kl. 05:00 - Johnny Roy Knudsen
31. mars 1950 oppretta Anna og Amund Iversen eit legat til minne om foreldra deira. Kvart år skulle det delast ut kr. 400 til beste for sjuke og /eller gamle i Vikøy sokn. Det har ikkje vorte delt ut legatmidlar dei seinare år. Det offentleg har i dag teke over oppgåvene som legatet opphavleg var meint å dekkja. Derfor søkte styret i stiftinga (sokneprest, kommunelege og ordførar) Stiftelsestilsynet om å få endra statuttane for legatet og fekk det godkjent i 2014.

Ope møte om kraftleidning Mauranger - Samnanger

16. februar 2017 kl. 08:34 - Jon Nedkvitne
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer ope møte om arbeidet med oppgradering av kraftleidninga mellom Mauranger og Samnanger frå 300 til 420 kV. Dette inneber at det må byggjast ny leidning og at den gamle må rivast.
 • Stad: Innstranda grendahus
 • Tid: Torsdag 23. februar kl 19.00

Informasjon om riving av Ålvik skule

16. februar 2017 kl. 07:43 - Tore Skeie
AF Decom vil starta rivearbeid ved Ålvik skule frå 20. februar og framover i ca. 9 veker. Dette vil medføra noko maskinstøy i området rundt skulen samt anleggstrafikk inn og ut av området. Arbeid med maskiner vil føregå måndag til torsdag i tida kl. 07-19, og fredag kl. 07-16 etter behov. Arbeidet inneber også pigging av betongkonstruksjonar som er særleg støyande arbeid. Pigging vil difor avgrensast til tida mellom kl 08-16.

Høgt nivå på UKM i Kvam 2017

16. februar 2017 kl. 07:24 - Rolf K. Seldal
25 deltakarar frå Kvam skal representera heradet på UKM-festivalen i Hordaland. Både teikning, film, konferansier og fire musikkinnslag skal representera Kvam herad i Hordaland sin UKM festival 28. - 30. april.

Sommarjobb som sjukepleiar

10. februar 2017 kl. 09:25 - Anne Vestrheim
Er du sjukepleiar og kan tenkja deg å jobba i heimetenesta, i institusjon eller på ei rehabilitering og behandlingsavdeling?

Sommarjobb i Ferieklubben

9. februar 2017 kl. 12:02 - Anne Vestrheim
Har du lyst på ein aktiv sommarjobb saman med barn?

Sommarjobb i Parkvesenet

9. februar 2017 kl. 11:58 - Anne Vestrheim
Likar du fysisk arbeid ute i frisk luft?

Sommarjobb i Pleie og omsorg

9. februar 2017 kl. 11:15 - Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar? Og kan tenkja deg å jobba i heimetenesta, i institusjon, i bustad for menneske med utviklingshemming eller på dagsenter ?

Sommarjobb ved Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling

9. februar 2017 kl. 11:10 - Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar hjå oss?

Retningsliner for tilskot til lokale kulturbygg - frist 15.3.17.

8. februar 2017 kl. 15:16 - Jon Nedkvitne
Hordaland fylkeskommune gjev tilskot til lokale kulturbygg. Tilskotet er ein del av spelemidlane frå Norsk Tipping og vert fordelt frå Kulturdepartementet til fylkeskommunane. Tilskot til lokale kulturbygg skal vere med på å etablere felles lokale, bygningar og utearena som gjev rom for ulik kulturell verksemd med både eigenaktivitet og formidling av kunst og kultur i Hordaland. Ta kontakt med samfunns- og utviklingssjef Jon Nedkvitne, jone@kvam.kommune.no , 56 55 30 21.

Ung fritid - aktivitetar i februar 2017

7. februar 2017 kl. 07:20 - Mary Ann Sørheim
Logo for ung fritid i Kvam Ung fritid er for deg mellom 10-16 år. Her er aktivitetskalendar for februar.

Tildeling av adresser på Kvamskogen

1. februar 2017 kl. 14:00 - Benjamin Danielsen
Kvam herad har vedteke vegadresser til dei fleste eigedomane på Kvamskogen. Klager er gjennomgått og endringar er utført.

Læreplassar i Kvam herad

30. januar 2017 kl. 11:30 - Anne Vestrheim
Kvam herad har ledige læreplasser frå hausten 2017 innan:

Kulturtilskot frå Kvam herad 2017

27. januar 2017 kl. 14:00 - Mary Ann Sørheim
Kulturtilskot frå Kvam herad 2017 Frivillige lag og organisasjonar i Kvam kan søkja kulturtilskot for 2017. Søknadsfrist er 1. mars 2017. Velkomen til informasjonsmøte torsdag 2.februar kl 19-21 på rådhuset.

Fjellsikring Fv 48 Mundheim

24. januar 2017 kl. 09:27 - Frank Tangen
Statens vegvesen melder at det vert utført ein større fjellsikringsjobb på strekninga Mundheim - Gjermundshamn i perioden januar og februar. Korte stopp må påreknast.

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

6. januar 2017 kl. 12:45 - Kommunegeologen
Målesesongen for radon er frå ca. 15. okt. til 15. apr. (sporfilm må setjast ut seinast 15. feb). Kvam herad har ein avtale med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Offentleg ettersyn - Framlegg til reguleringsplan for Kvednaskogen

19. desember 2016 kl. 14:10 - Leiv Ingmar Kaale

NPB-utvalet har i møte den 22.11.2016 vedteke at framlegg til reguleringsplan Kvednaskogen i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 080/16

Innspel om friluftsområde i Kvam

28. november 2016 kl. 14:40 - Reidun Braut Kjosås
Kvam herad og Bergen og omland friluftsråd treng hjelp frå deg til å få oversikt over område som vert nytta til friluftsliv i Kvam? Kvam har mange flotte friluftsområde både langs fjorden og høgare opp i fjellet. Mykje har me oversikt over, men det er fleire område som kan registrerast. - Frist for innsending av innspel er 29. januar 2017

Ny søknadsrunde for kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

18. november 2016 kl. 08:34 - Jon Nedkvitne
Frå og med 15. november 2016 er det opna for innlevering av søknadar om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for handsaming i 2017. Søknadsfristen i 2017 er 1. mars. Søknadar som vert motteken etter søknadsfristen, vert handsama i 2018. Søknadar skal leverast elektronisk på eige søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velje mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt opprette her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du opprette avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylle ut og sende inn vår Svarkupong.


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

TEIKN AVTALE HER Teikn avtale her


SNARVEGAR
eFaktura/AvtaleGiro - vert opna i nytt vindauge eFaktura/AvtaleGiro
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Oppvekst i Kvam - vert opna i nytt vindauge Oppvekst i Kvam
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Laguttak landsliga ..
Årsmøte fredag 17. ..
Kanonspel i km og n..
Bergelønn med full ..
Bra poengfangst i l..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no