Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Onsdag 04.05.2016:
Utstilling 11:00 Utstilling: Sigrid Szetu..
Måleriutstilling der kunstnaren hentar inspirasjon frå det særeigne lyset, havet, dei værharde fjella og kontrastane i det nordnorske landskapet. Det er 6 år sidan Sigrid Szetu sist hadde utstillin
Bestilling 17:00 Bestilling 1 bane..
4 pers, 1 bane Lagt inn av: Håkon Vik.
Idrett 17:30 Lokalliga 3. div...
Kvam 3 - Åsane 5. 2 baner reservert Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Bestilling 18:00 Trening..
Ein bane reservert til trening. Lagt inn av: Frank Tangen.
Anna 19:00 Korøving Kor i alle dagar..
.
Uteliv 20:30 Real Madrid - Manchester city..
Kl 20.30 Semifinale Champions League.
Torsdag 05.05.2016:
Utstilling 11:00 Utstillinga IMPULSAR..
Kunstnargruppa HAUK opnar si fyrste utstilling, IMPULSAR, ved Galleri Puls i Norheimsund, laurdag 30. april. Utstillinga vil stå i perioden 30.april – 21. mai 2016. I utstillinga vil det bli vist e
Utstilling 11:00 Utstilling: Sigrid Szetu..
Måleriutstilling der kunstnaren hentar inspirasjon frå det særeigne lyset, havet, dei værharde fjella og kontrastane i det nordnorske landskapet. Det er 6 år sidan Sigrid Szetu sist hadde utstillin
Lagsaktivitet 18:00 Øving - Jaffal Innimydlo..
Me er eit sjumannsband som øver kvar torsdag frå kl 18 til 21. Interessert i å høyre korleis me let? Klikk på lenka under..
Uteliv 20:30 Liverpool - Villarreal..
Kl 20.30 Semifinale Europa League.
Fredag 06.05.2016:
Utstilling 11:00 Utstillinga IMPULSAR..
Kunstnargruppa HAUK opnar si fyrste utstilling, IMPULSAR, ved Galleri Puls i Norheimsund, laurdag 30. april. Utstillinga vil stå i perioden 30.april – 21. mai 2016. I utstillinga vil det bli vist e
Utstilling 11:00 Utstilling: Sigrid Szetu..
Måleriutstilling der kunstnaren hentar inspirasjon frå det særeigne lyset, havet, dei værharde fjella og kontrastane i det nordnorske landskapet. Det er 6 år sidan Sigrid Szetu sist hadde utstillin
Kino 20:00 PREMIERE: Bad Neighbours 2..
Det uheldige paret Kelly (Rose Byrne) og Mac (Seth Rogen) får nok en gang et studenthus som nabo. Denne gangen med en kvinnelig studentforening. Trodde du jenter var lettere å hanskes med enn gutter?
Uteliv 21:00 QUIZ..
KL 21 QUIZ m/ERIK.
Du er her: Startside / aktuelt /

Øystese som cruisebåthamn?

4. mai 2016 kl. 07:59 - Frank Tangen
I morgontimane i dag låg cruiseskipet AIDAvita midt i øystesebukta. Det sjøormdekorerte skipet er eit vanleg skue på veg inn eller ut Hardangerfjorden, men det er heller sjeldan at det stoppar opp i Kvam.

Regionale kulturmidlar i Hardanger på kr 100 000

4. mai 2016 kl. 07:46 - Frank Tangen
Alle kommunane i Hardanger lyser i felleskap ut regionale kulturmidlar. Hardanger Kulturråd er nemnd for tildeling. Søknad skal sendast til Hardangerådet på post@hardangerraadet.no innan 6. juni 2016. Nye tiltak og prosjektutvikling med regional karakter vert prioritert. Tiltaka må femna om fleire kommunar.

Kulturprisen 2016

2. mai 2016 kl. 10:50 - Mary Ann Sørheim
Kvam herad ønskjer innspel til kven som skal få kulturprisen 2016.

Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner

2. mai 2016 kl. 10:45 - Frank Tangen
Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvaltar, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Målet er å støtta aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innan landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016.

Juridisk rådgjevar - Barneverntenesta

29. april 2016 kl. 10:02 - Anne Vestrheim
Spanande jobbtilbod med barn/unge og familiar i Hardanger:

Barnehagen i Norheimsund reiser seg snart

28. april 2016 kl. 07:34 - Tore Skeie
Den største barnehagen i utbyggingsprosjektet ligg i Norheimsund. Den skal husa 120 born. Prosjektet er i rute, fundamentering er gjort, og montering av veggene på den nye fløyen startar i neste veke. Veggene er laga i element og står lagra på tomta. Etter planen skal barnehagen ha tett hus tidleg i juni. Nokre bilete tekne 27. april viser korleis anleggstaden ser ut.

Etablerarfond for Hardanger 2016

27. april 2016 kl. 14:12 - Jan Tjosås
Etablerarfond for Hardanger 2016 Dette regionale etablerarfondet skal nyttast som eit målretta tilskot på inntil 50.000 kroner til etablering av bedrifter.

Sjukepleiar – 80% vikariat

27. april 2016 kl. 11:55 - Anne Vestrheim
Ledig sjukepleiarstilling i sone Strandebarm frå snarast.

Val av lagrettemedlemar og meddommarar samt skjønns- og forliksrådsmedlemar

27. april 2016 kl. 10:59 - Trude Birkenes Buene
Kvam valnemnd har i møte 25.04.16 utarbeidd framlegg til lagrettemedlemar og meddommarar ved lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, samt skjønnsmedlemar og forliksrådsmedlemar for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020. Framlegget ligg til offentleg ettersyn ved Kvam rådhus, fellessekretariatet og på Kvam herad sine heimesider i tida 27.04. – 11.05.16. Eventuelle merknadar må sendast Kvam herad v/juridisk rådgjevar, e-post: trubue@kvam.kommune.no eller Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, innan 11.05.16.

Ledige barnehagelærarstillingar i Kvam herad frå 01.08.16

27. april 2016 kl. 10:00 - Anne Vestrheim
Det er vedteken ny barnehagestruktur. I 2016 -2017 skal det byggjast 4 nye barnehagar. Tørvikbygd og Øystese barnehage er innflytningsklare hausten 2016 og Strandebarm og Norheimsund barnehage er ferdige våren 2017. Me søkjer barnehagelærarar som kan vera med å utvikla barnehagane i Kvam. Me har eit godt fagmiljø og er oppteken av danning, læring og trivsel.

Gamle Bjølvo kraftverk - status per april 2016

26. april 2016 kl. 09:17 - Frank Tangen
Statkraft melder at arbeidet med demontering av røyrgate er i gang. Etter påske er det gjort førebuande arbeid med rydding av vegetasjon i røyrgata som klargjering for demonteringsarbeidet; reparasjon av trappa frå kraftverket og opp mot 5A, bygging av landingsplassar for helikopter og understell for brakker.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 011/16

Planområde

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 012/16

Planområde

Arbeid på Torpevegen - Oppdatert status

22. april 2016 kl. 12:00 - Nils Eivind Stranden
Kvam formannskap har i dag 22.4.16 løyvd pengar til utvida arbeid med Torpevegen. Arbeid som skal utførast i komande periode er: * Ferdigjering av kabelarbeid langs vegen * Utbetring av sig og sikring i sving ved Hundhammaren * Oppstart av opsjonsarbeid for kabel og vassrøyr frå Torpevegen (Kjerringkleiv) til Gartveit. Vegbanen kan fortsatt vere noko "uryddig" å køyra på, så avpass farten etter forholda. Per no er asfalteringsarbeide i Torpevegen planlagt i slutten på mai. Stengetiden vert fortsatt som tidlegare, ut april og mai. Vegen vert heilt open i tidsrommet 5-6. mai og 16-17. mai:
 • Stengt 08.30 – 11.30
 • Ope 11.30 – 12.00
 • Stengt 12.00 - 15.00

Informasjon om innbyggjarundersøking - kommunereform

21. april 2016 kl. 12:49 - Arild McClellan Steine
Opinion AS skal i tidsrommet 9. mai til 19. mai gjennomføra ei meiningsmåling for Kvam herad om kommunereforma. Selskapet vil utføra telefonintervju med 600 personar i kommunen om deira meining om ei eventuell kommunesamanslåing. Målgruppa for intervjua er personar 16 år og opp (født år 2000 eller tidlegare).

Ferieklubben 2016

18. april 2016 kl. 10:00 - Lillian Kvamsøy
Kulturkontoret arrangerer ferieklubb for born i alderen 6-10 år på dagtid i veke 25,26 og 32. Informasjon om ferieklubben og påmeldingskjema finn du her. Ferieklubben

Årsmelding 2015

15. april 2016 kl. 09:30 - Anita Hesthamar
Kvam herad si årsmelding for 2015 er klar

Kontrollørar sal og skjenking

15. april 2016 kl. 00:00 - Anne Vestrheim

Bål og bråtebrenning

12. april 2016 kl. 13:39 - Arthur Strømme
Bål og bråtebrenning Kjem du i vårstemning når du kjenner lukta av bråtebrann. Ver då merksam på at røyken frå brenning av hageavfall luktar spesielt grunna ufullstendig forbrenning. Røyken inneheld helse- og miljøskadelege stoff som kan vera til stor plage. Særleg er dei som har astma og allergi utsette.

Ung fritid i Kvam- aktivitetstilbod for born og unge 10-16 år

8. april 2016 kl. 11:26 - Lillian Kvamsøy
Logo for ung fritid i Kvam Kvam herad har fått tilskotsmidlar frå Bufdir til eit prosjekt der born og unge ( 10-16 år) skal få prøva ulike fritidsaktivitetar. Her er programmet for april og mai 2016:

Informasjon om flytting av tenester

4. april 2016 kl. 08:28 - Astrid-Anett Steine
Kvam herad sine tenester, som var lokalisert i Gamlebanken (Grovabrotet 8), har flytta inn i nye lokaler frå 1. april 2016. Dette gjeld einingane PPT, rus og psykisk helse samt barnevernet. Tenestene har flytta inn i tre ulike bygg.

Ny mellombels lokalisering av Kvam Familie- og læringssenter

29. mars 2016 kl. 07:26 - Beate Gauden
No er store deler av Kvam Familie- og læringssenter sine tenester for born/unge/familie etablert og i gang i Sandvenhagen Næringsbygg.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

21. mars 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velje mellom Avtalegiro, eFaktura eller ein kombinasjon av begge. Du kan opprette avtale i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylle ut og sende inn vår Svarkupong.

Nye planar for vatn og avløp – høve til å kome med innspel

17. mars 2016 kl. 11:46 - Nils Eivind Stranden
Gjeldande hovudplan for vatn for Kvam herad er frå desember 2001. Tilsvarande plan for avløp er frå desember 2006. Det er i Kvam heradsstyre gjort vedtak om å utarbeida nye planar.

Velferdsteknologi i Kvam - Handterminaler i Pleie og omsorg.

28. februar 2016 kl. 12:35 - Hans Chr Berstad \ Velferdstek
Kvam herad har sidan 2014 hatt handterminaler i pleie og omsorg. Dette er og eit delprosjekt i Velferdteknologi prosjektet.

Kulturminneplan er under arbeid

22. desember 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
Arbeidet med kulturminneplan for Kvam er i gang, og alle innspel til planarbeidet er velkomne.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

EFAKTURA / AVTALEGIRO eFaktura / AvtaleGiro


SNARVEGAR
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Framskunda lokallig..
Styremøte..
Klubbmeisterskap nb..
Helge med andre nap..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no