Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Laurdag 10.10.2015:
Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I NORHEIMSUND kan ein sjå nye kunstinstallasjonar langs Strandvegen med duoen Nina Bang Larsen og Kristin Velle-Georg og veggmaleri av Tom Stian Kosmo. Ein kan og sjå tidlegare verk av Felieke van der
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Idrett 09:00 Hardangersider..
Hallen reservert Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Utstilling 11:00 TEMP: ...Either Why..
Utstillinga …either way – av kunstnargruppa Temp tek utgangspunkt i kunstnarskapen til Ingebrigt Vik, samt den særeigne arkitekturen me finn i Ingebrigt Vik museum og Kunsthuset Kabuso. Temp består
Utstilling 12:00 Opning av Oss 3 i Galleri Puls..
Kl.12 opnar utstillinga til Aud Bækkelund, Kwestan Jamal Bawan og Solfrid Aksnes. Bjørn B. Pedersen vil opne utstillinga og Arvid Aasprang gjev nokre musikalske innslag på saxofonen..
Anna 20:00 Haustfest i Haugatun!..
Teatergruppa syner Den nye kapellanen, SUL si markering av Kinck-jubileet. Gladtime (happy hour) i kjellaren frå 20:30 - 21:30. Glava spelar opp med musikk som klørfram til kl 02:00! Pub. Alders
Sundag 11.10.2015:
Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I NORHEIMSUND kan ein sjå nye kunstinstallasjonar langs Strandvegen med duoen Nina Bang Larsen og Kristin Velle-Georg og veggmaleri av Tom Stian Kosmo. Ein kan og sjå tidlegare verk av Felieke van der
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Idrett 09:00 Hardangersider..
Hallen reservert Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Idrett 10:30 Tørvikbygdløpet..
Påmelding og start: Trimløype fra kl.10.30-14.00 Barneløype 1.-7.kl, 1,2 km, kl. 12.30 Ungdomsløype 13-18 år, 3,7 km, kl.13.00 Lang løype , 6 km, kl.13.00 .
Utstilling 11:00 TEMP: ...Either Why..
Utstillinga …either way – av kunstnargruppa Temp tek utgangspunkt i kunstnarskapen til Ingebrigt Vik, samt den særeigne arkitekturen me finn i Ingebrigt Vik museum og Kunsthuset Kabuso. Temp består
Konsert 14:00 Eplejazz: Cortex..
Cortex - You want genre labels, call it avant garde party music. I Kabuso sundag 11. oktober kl 14. Cortex er: Thomas Johansson (trompet), Kristoffer Berre Alberts (saksofon), Ola Høyer (bass)
Kino 17:00 Pan..
Filmen har 9 års aldersgrense, kr 60,-/100,-..
Anna 19:30 Søndagsmøte..
Søndagsmøte Tørvikbygd bedehus søndag 11. oktober, kl. 19.30 Tale ved ......... ? (sjå plakat) Alle velkomne !!.
Kino 20:00 Villmark 2..
Oppfølgeren til filmen som er blitt kåret til Norges skumleste film. Et forlatt sanatorium står til forfall i en øde skog på fjellet, hvor en eldre vaktmester passer på at mennesker og dyr ikke t
Måndag 12.10.2015:
Kurs Kurs i å meistra belastning ..

Utstilling Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!..
I NORHEIMSUND kan ein sjå nye kunstinstallasjonar langs Strandvegen med duoen Nina Bang Larsen og Kristin Velle-Georg og veggmaleri av Tom Stian Kosmo. Ein kan og sjå tidlegare verk av Felieke van der
Utstilling Kinck i kvar krok..
Utstillinga «Kinck i kvar krok» laga av Hardanger og Voss museum er i fire delar, som går på omgang mellom desse visningsstadene: Strandebarm bibliotek, Øysteseheimen, Norheimsund bibliotek og Kvam rå
Du er her: Startside / aktuelt /

Helsefagarbeidar – 42% fast stilling

9. oktober 2015 kl. 00:02 - Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til avlastningsbustad i Pleie og omsorg – gruppe 5 i sone Øystese.

Helgestillingar og ringevikariat

9. oktober 2015 kl. 00:01 - Anne Vestrheim
Ledige helgestillingar og ringevikariat ved omsorgs- /og avlastningsbustad i Pleie og omsorg – gruppe 5 i sone Øystese.

Sjukepleiar – 59% nattevaktstilling

9. oktober 2015 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Me søkjer sjukepleiar til nattevaktsteamet i Pleie og omsorg – sone Øystese.

Influensavaksine

7. oktober 2015 kl. 14:50 - Torill Høyland
Også i år er det tilbod om vaksine mot sesonginfluensa i Kvam. Det vert vaksinering fylgjande stader og tider:

Trafikksikringsplanen for Kvam 2016-2019 – rulleringsarbeidet er i gang

6. oktober 2015 kl. 07:03 - Tore Skeie
Ei prosjekt-gruppe med representantar frå vegvesen, politi, Trygg Trafikk, trafikkskule, transportnæring, ungdomsråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne, og plan og drift i heradet er i gang med arbeidet for å rullera Trafikksikringsplanen for Kvam for neste periode (2016-2019). Vi vonar å ha planen klar i februar 2016, og då vil tiltaka verta prioriterte innanfor den økonomiske ramma som vert gjeven.

Etablerarkurs

2. oktober 2015 kl. 10:29 - Jan Tjosås
Hardagerrådet held kurs for etablerarar hausten 2015.

Kjøkkenprat om branntryggleik

1. oktober 2015 kl. 13:55 - Arthur Strømme
Kjøkkenprat om branntryggleik Lat FNs eldredag den 1.oktober utfordra deg til å betre branntryggleiken hjå eldre foreldre. Me oppmodar alle som har eldre foreldre til å ta ein prat om kva brannfarer som finst i heimen, og kva ein kan gjera for å betra branntryggleiken!

Barnehagane i rute

30. september 2015 kl. 07:53 - Tore Skeie
Både ny barnehage i Øystese og Tørvikbygd vert produsert som planlagt. Veggelement til Tørvikbygd er ferdige, og delvis transportert til byggjeplass. Veggmontering startar midt i oktober, og bygget er tenkt tett ca 16. november i år. Barnehagen i Øystese går også som planlagt, og der er bygget tett siste veka i november. Kvammabygg produserer veggelement for fullt i industribygget i grustaket i Øystese, og det fører til at monteringa på byggjeplass går kjapt, og at bygget vert tørrare enn når ein byggjer tradisjonelt. Same prinsipp er tenkt nytta for alle dei fire barnehagane som det lokale selskapet Fuglefjell har kontrakt på.

Konstituerande HST-møte vert den 12. oktober

24. september 2015 kl. 09:33 - Kari Weltzien Vik
Konstituerande møte for det nye heradsstyret var opprinneleg lagt til den 13. oktober, men er flytta fram til måndag 12. oktober kl 16.00.

Tilbod om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar - kveldskurs påmelding

22. september 2015 kl. 06:40 - Kjell Arne Gjøn
Vaksenopplæringa i Kvam startar opp igjen med kveldskurs i grunnleggjande norsk. I følgje regelverket må personar som er frå EFTA/EØS betale for opplæringa. Undervisninga er på nynorsk.

Valresultat kommunestyrevalet 2015

17. september 2015 kl. 10:53 - Frank Tangen
I denne artikkelen finn du tal røyster på dei ulike partia og kva representantar som er valt inn i Kvam heradsstyret i dei neste fire åra.

Avlesing av vassmålar

15. september 2015 kl. 08:58 - Maria Skeie
Avlesing av vassmålar Det er no sendt ut vassmålarkort til abonnentane i Kvam herad. Innrapporteringa kan skje via sms eller på internet. Frist for avlesing er sett til 10. oktober 2015

Søknad om spelemidlar

8. september 2015 kl. 09:10 - Mary Ann Sørheim
Frist for innsending av søknad om spelemidlar til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og område for fysisk aktivitet er 15. oktober 2015. Elektronisk søknadsskjema og meir informasjon finnes på www.idrettsanlegg.no.

Informasjon om VA-utbygging på Stronda i Øystese

4. september 2015 kl. 14:18 - Nils Eivind Stranden
Etter informasjonsmøtet på rådhuset 1.september, var det eit ynskje om utlegging av teikningar og kart for utbygginga innan vatn og avløp. Denne informasjonen er no lagt ut under. Gjer merksam på at det kan bli endringar på teikningane, men at stikk for vatn og avløp truleg vil forbli i same området. Når det gjeld kart og trasear knytt til private røyr, kan det vere manglar knytt til informasjonen som er registrert hjå Kvam herad. Det er fint om de gjev ei tilbakemelding på dette.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.

VIKTIG MELDING!
Torpevegen - Delvis stengt i perioden 15.juni til 30.oktober

8. juni 2015 kl. 15:00 - Nils Eivind Stranden
I tidsrommet 15.juni til 30.oktober 2015, er det planlagt anleggsarbeid i Torpevegen. Det skal leggjast nye vass- og avløpsleidningar og vegen skal utvidast. Arbeidet medfører sprenging og vegstenging måndag til fredag i tida kl.08.30 - 18.00
 • Stengt: 08.30 - 11.30
 • Ope: 11.30 - 12.00
 • Stengt: 12.00 - 15.00
Gåande kan passera etter avtale med mannskap på plassen. Mellom kl.07.00 - 08.30 og 15.00 - 18.00 kan det verta korte stopp på inntil 10 min. Varslingsprosedyre ved sprenging:
 • Før sprenging: Korte støyt i sirena
 • Etter sprenging: Eit langt støyt i sirena.

Kommunedelplanen for næring og kompetanse 2015–2023

21. mai 2015 kl. 14:00 - Jan Tjosaas
Kommunedelplanen for næring og kompetanse 2015 – 2023 vart vedteken av Kvam heradstyre 24.03.2015, HST-sak 020/15

Pris- og gebyrhefte for 2015

6. januar 2015 kl. 13:59 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 prisar og gebyr for 2015

Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen

18. desember 2014 kl. 13:50 - Jon Nedkvitne
I Norheimsund har det sidan midten på 1990-talet vore satsa mykje på tettstadsutvikling, noko som førte til at Norheimsund fekk Statens pris for attraktiv stad i 2013.

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

EFAKTURA / AVTALEGIRO eFaktura / AvtaleGiro

KART Kart


SNARVEGAR
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Veteranliga: strike..
Hardangersideren pu..
Lokalliga: bbc2 - k..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no