Lenke til artikkelinnhald - AktueltLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Nettkalender
Fredag 28.10.2016:
Søknadsfrist 00:05 Påmeldingsfrist - Hardangerkonferansen 2016..
HARDANGERKONFERANSEN 2016 SET FOKUS PÅ HARDANGER I OMSTILLING Vidareutvikling av merkevare Hardanger og korleis «det grøne skiftet» vil påverka ny vekst i Hardanger vil verta belyst og drøfta gjennom
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 PREMIERE: Supervention II..

deg inspirere av årets mest spektakulære vintereventyr. Bli med på en uforutsigbare reise med noen av verdens beste ski- og snowboardutøvere. Vi møter mennesker i forskjellige aldre og livssitua
Laurdag 29.10.2016:
Utleige Rossvoll VBK ..
Rossvoll VBK v/Eilev Nyland.
Utleige Rossvoll VBK ..
Rossvoll VBK v/Eilev Nyland.
Utstilling 11:00 Utstilling av Kay Arne Kirkebø..
Til utstillinga i Galleri Puls viser Kirkebø ei blanding av heilt nye og nokre eldre teikningar, i tillegg til bokverket Walkthrough, som er Kirkebø sin fyrste publikasjon i bokformat..
Utstilling 11:00 Toril Johannessen - Unlearning Optical Illusions ..
Unlearning Optical Illusions er haustens storutstilling i Kabuso. Toril Johannessen tekutgangspunkt i, eller trekkjer vekslar på, vitskapshistorie, naturvitskapeleg fenomen og vitskapeleg metode. Det
Bestilling 14:00 Alle banar reserver..
Bursdagsbowling + olh Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Uteliv 16:00 Manchester UTD - Burnly..
Kl 16 Premie League.
Uteliv 18:30 C.Palace - Liverpool..
Kl 18.30 Premie League.
Uteliv 21:00 "BLUES BY ACCIDENT..
kl 21 - 02 Vert det blueskveld på Naboen Blues By Accident m./Banayog fleire. cc 100,- .
Sundag 30.10.2016:
Utstilling 11:00 Toril Johannessen - Unlearning Optical Illusions ..
Unlearning Optical Illusions er haustens storutstilling i Kabuso. Toril Johannessen tekutgangspunkt i, eller trekkjer vekslar på, vitskapshistorie, naturvitskapeleg fenomen og vitskapeleg metode. Det
Idrett 12:00 Alle banar reservert..
Landaliga Kvam - Haugesund Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Lotteri 16:00 Basar i Bygdatun..
Tørvikbygd Ungdomslag arrangerar tradisjonen tru basar i Bygdatun. Mange flotte gevinstar! I forkant vert det sal på vaksenbok og barnebok på handelslaget (Coop Marked Tørvikbygd). Det vert sal av
Idrett 17:45 Månadscup..
Lagt inn av: Olav Ludvig Håbrekke.
Uteliv 18:00 Start - Brann..
Kl 18 seriekamp.
Uteliv 18:00 Start - Brann..
Kl 18 seriekamp.
Anna 19:00 Konsert ..
ELVIS Tørvikbygd musikklag er gjester.
Anna 19:00 «Eit skuteliv» Cecilie Holm ..
«Eit skuteliv» Cecilie Holm kom over fjellet i 1988 for å ta Mathilde ut som skipper etter restaureringa. Cecilie er skipper, marknadsførar, hobbygartnar og ihuga handarbeidsdame med skipshund. I «E
Kino, toppramme
Kinoplakat
Kino, botnramme
Kino 20:00 Supervention II..

deg inspirere av årets mest spektakulære vintereventyr. Bli med på en uforutsigbare reise med noen av verdens beste ski- og snowboardutøvere. Vi møter mennesker i forskjellige aldre og livssitua
Du er her: Startside / aktuelt /

Er du vår nye IKT-konsulent?

27. oktober 2016 kl. 16:40 - Anne Vestrheim
Me søkjer vikar for ein av våre IKT-konsulentar.

VA-arbeid i Kjerringkleiv

27. oktober 2016 kl. 10:09 - Nils Eivind Stranden
Kvam herad oppgraderer leidningar for vatn og avlaup i nedre del av Kjerringkleiv. Kvam kraftverk, Kvamnet og Telenor skal også legge nye kablar for straum, fiber og tele frå krysset ved Torpevegen til Gartveitvegen.

Vegstenging Nedre Vik

27. oktober 2016 kl. 10:00 - Nils Eivind Stranden
 • Kvam herad oppgraderer ledningar for vatn og avløp i nedre del av Vikvegen og området rundt. Kvam kraftverk og Statens Vegvesen får også utført arbeid samstundes.
 • Vegen må truleg stengjast til ut i desember (veke 49).
 • Stengetida er nødvendig for å leggje nødvendige røyr, montere kummar og samtidig ivareta drikkevassforsyning, overvass- og avløpskapasitet.
 • Samtidig med at Kvam herad legg nye VA-røyr, vert det også lagt nye kablar for straum og fiber.
 • Ny fotgjenarovergang skal etablerast og krysset skal oppgraderast.

Nærings- og utdanningsmessa midt i Hordaland

27. oktober 2016 kl. 08:38 - Frank Tangen
STAD: Øystese idrettshall TID: onsdag 30. november 2016 kl. 11:00 (slutt: 30. november 2016 kl. 19:30) Messa skal visa fram eit breiast mogeleg spekter av utdanningstilbod og verksemder, først og fremst med tanke på dei unge som skal søkja utdanning og arbeid, men også for andre interesserte. Lions er arrangør.

Nye Ålvik skule – bygget reiser seg

25. oktober 2016 kl. 09:47 - Tore Skeie
Dei første modulane til den nye skulen vart monterte 24. oktober 2016, og fleire kjem dei neste dagane. Planen er at bygget skal stå ferdig rett etter nyttår. Grunnarbeidet har vorte litt meir omfattande enn planlagt, men er no stort sett unnagjort. Tilleggsarbeidet ligg innanfor godkjend budsjettramme. Seksjonsbygg AS er totalentreprenør, Moelven produserer modulane, Kjosås Maskin og Nils Aksnes & Co er blant dei lokale leverandørane til bygget.

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 eller seinare

24. oktober 2016 kl. 11:25 - Torill Høyland
Alle kvinner som er fødde i 1991 eller seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Programmet startar opp i november 2016. Vaksinen er tilrådd til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon.

Politisk møtebolk nr 8 i 2016

18. oktober 2016 kl. 11:07 - Jorunn Drægni Mæland
Her ser du tid og stad for dei ulike utvala. Sakspapir vert å finne på Kvam herad sine innsynssider.

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

17. oktober 2016 kl. 13:00 - Kommunegeologen
Målesesongen for radon er frå ca. 15. okt. til 15. apr. Kvam herad har ein avtale med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Influensavaksine

14. oktober 2016 kl. 10:40 - Arne Aksnes
Det er tid for vaksine mot sesonginfluensa. Det vert vaksinering fylgjande stader og tider:

Mulighetsstudie for Øystese

23. september 2016 kl. 13:19 - Reidun Braut Kjosås
Måndag 29. august var det folkemøte/idèmøte om utvikling av Øystese sentrum. Kommunen hadde invitert innbyggjarane til å koma med innspel til arkitektane, som hadde fått oppdraget (UrbanRabbe i samarbeid med Terskel arkiteketer), om korleis utvikla Øystese sentrum. Mange møtte opp og bidrog til at det vart eit møte med stort engasjement og mange gode ideear.

Offentleg ettersyn - reguleringsplan for Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen

23. september 2016 kl. 12:59 - Leiv Ingmar Kaale
NPB-utvalet har i møte den 31.05.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Reguleringsplanen legg til rette for fortetting, høgare utnytting, nye område for fritidsbustader og veg fram til fritidsbustadane.

Spanande plan for aktivitetspark i Norheimsund

9. september 2016 kl. 14:30 - Trond Inge Brakestad
Målsettinga er å utvikla ein aktivitetspark for både organisert og uorganisert aktivitet. Aktivitetsparken skal vera eit tilbod for alle aldersgrupper (barn, unge, vaksne og eldre.) Planområde

Samferdsel på agendaen i Kvam formannskap

30. august 2016 kl. 15:19 - Arild McClellan Steine
Formannskapet hadde temamøte om samferdsel i dag. Fylgjande presentasjonar vart lagt fram: - Utgreiing tunnelløysingar fv. 7 Tokagjelet v/Statens vegvesen - Status Kvammapakken ved Hordaland fylkeskommune - Alternative finansieringsløysingar ved revisjon av Kvammapakken v/Helge Hopen

Etablerarkurs hausten 2016

4. august 2016 kl. 13:15 - Sigrid Laupsa
Etablerarkurs hausten 2016 Tenkjer du på å starta di eige verksemd? Har du allereie starta opp, men vil læra meir om mellom anna budsjett, marknadsføring og rekneskap? Då har du høve til å melda deg på kurs i Norheimsund! Du får meir informasjon ved å opna lenka under. Les òg: http://www.hardanger.com

Kvam kino - ny nettside

5. juli 2016 kl. 13:29 - Mary Ann Sørheim
Ny nettside Kvam kino har fått ny nettside.

Arbeid på straumleidning ved Nystøl

23. juni 2016 kl. 11:07 - Frank Tangen
Statnett melder at det i perioden juni-oktober vil vere arbeid på Statnett si straumleidning i Kvam herad. Arbeidet vil gå føre seg ved Nystøl nord for Øystese. Arbeidet vil føre med seg helikoptertrafikk og køyring med bilar og tunge maskiner. I denne perioden vil Statnett òg gjere noko arbeid på straumleidninga aust for Fitjadalsvatnet. Har du spørsmål om arbeida, kan du ta kontakt med prosjektleiar Svein Erik Fjellstad på telefon 916 31 177.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velje mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt opprette her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du opprette avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylle ut og sende inn vår Svarkupong.

Opplevingskort for born og unge

20. mai 2016 kl. 10:42 - Mary Ann Sørheim
Opplevingskort for born og unge Alle born og unge i 5. - 10. klasse i Kvam har fått utdelt Opplevingskort for 2016. Kortet gjev gratis inngang på ulike aktivitetar i Kvam.


Legevakt 116117


AKTUELT
Kommunale prisar og gebyr - vert opna i nytt vindauge Kommunale prisar og gebyr

TEIKN AVTALE HER Teikn avtale her


SNARVEGAR
eFaktura/AvtaleGiro - vert opna i nytt vindauge eFaktura/AvtaleGiro
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

FACEBOOK Facebook

LAGSPORTALEN
Alle lag og organisasjonar i Kvam har høve til å publisere artiklar på Lagsportalen. Her får du dei sist publiserte sortert etter dato.
Laguttak landsliga..
Tap for andrelaget..
Gasshuku hausten 20..
Ynskjer du å trene ..
Siger - siger og sy..
Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no