Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Ålvik

Utskriftsvenleg side Lagt ut 26. februar 2016 kl. 07:52 av Frank Tangen
Byen i ÅlvikNamnet Ålvik kjem av treslaget older. Ålvik ligg på nordsida av Hardangerfjorden, omlag halvannan times køyring aust for Bergen. Geografisk er Ålvik delt opp i indre og ytre pga. ein åsrygg. Når ein reiser frå Bergen kjem ein fyrst til Ytre Ålvik som har dette namnet i dag. Omlag fem minutt køyring vidare kjem ein til indre Ålvik. Som stadnamn brukar ein berre Ålvik for dette område.

WebkameraVåren kjem tidlegare til Ålvik enn til resten av Kvam. Noko som skapar god grobotn for eit rikt planteliv. Ei av dei mest sjeldne plantene ein finn i Ålvik, er Kvit skogfrue, den er freda og har eit nasjonalt tyngdepunkt i Hardanger. Planta finst enkeltvis og i små bestandar mange plassar i vegkanten av Fv 7.

Ålvik husar smelteverket Bjølvefossen ASA med omlag 150 tilsette. Det Elkem-eigde smelteverket produserer ferrosilisium og MgFeSi.


Ålvik skule


Epost: frank.tangen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no