Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Øystese

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. januar 2015 kl. 09:16 av Frank Tangen
Øystese Øystese er eit namn som granskarane har vanskar med å tyda. Truleg er det eit samansett namn der siste leddet er -vin. Øystese var namnet på skipreida i mellomalderen, og tufta etter langskipsnaustet ligg i Skipadalen mellom gardane Nes og Valland. Lengda er 35 meter, breidda 15,5 meter. Eit liknande, men mindre naust låg i Øystesevika, truleg eit gardsnaust.

Kleppe Møbel AS og Torpe Møbel AS er leiande på produksjon av salongbord på nasjonalt nivå. I Øystese ligg også eit av Tine sine meieri med hovudvekt på osteproduksjon.

Øystese er ei vakker bygd som er eit godt utgangspunkt for ein opplevingsrik ferie året rundt. Bading ute/inne, museum, fisking, bowling, golf, hestesenter, ponniriding, gardsvitjing og keramikkverkstad er noko av det bygda kan by på.

Skårsvatnet ligg 5 km. frå Øystese på fylkesvegen til Porsmyr/Fyksesund. I vatnet finst store mengder gullvederbuk, eller såkalla gullfisk. Fisken er lett å få auga på, og vart utsett av dr. Klaus Hansen og dr. Munch Søegaard i 1914. Gullvederbuk er ein sjelden art i Europa.
Det er fint å raste ved Skårsvatnet eller Gullfiskevatnet som det også vert kalla. Like ved Skårsvatnet finn ein Vetlehagen keramikk, driven av Torunn Øvsthus som er fødd og oppvaksen i Fana, men som har gjort kvemming av seg.

Kvam bygdemuseum


Ei av stovene i det gamle Øystese-tunet, ei røykstove frå 1700-talet bygd saman med bu, loft og skykkje, vart målt opp av Gerhard Fischer i 1915. Det er denne stova som ligg i tunrekkja på Storeteigen i dag, saman med ei «kraata-stova» og eit stabbur frå Vavollen. Stova frå Øystese-tunet stod i mange år på Stopulshaugen som bygdemuseum, før museet vart flytta til Storeteigen. Dette er eit lite småbruk frå slutten av 1700-talet, med stove og løe bygd i hop. Det samanbygde anlegget frå Øystese syner ein interessant variant;
stove og bu, med hellelagt skot og sval kring, samla under eitt tak. På Storeteigen står også ein av dei eldste mobelverkstadene i Kvam.

Kabuso


Kabuso ligg like ved Ingebrigt Vik Museum i sentrum av Øystese i Kvam, Hardanger. Ca. 1 t 15 min køyring frå Bergen. Kabuso er Hordaland fylke sin tusenårsstad. Om føremålet med Kabuso står det:
"Det konkrete uttrykket for Hardanger som tusenårsstaden i Hordaland skal manifesterast i eit kunst- og kultursenter i Øystese, som med bakgrunn i fortida skal spegla samtida og vera ein møteplass for alle.
Tusenårsstaden skal vera eit senter der kunst- og kulturytringar vert formidla på eit profesjonelt nivå, og der kunsten kan fungera som ein dialog mellom Noreg og verda ute."

kart

Øystese barneskule
Kvam ungdomsskule
Øystese gymnas
Kunsthuset Kabuso

Epost: frank.tangen@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no