Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Innstranda

Utskriftsvenleg side Lagt ut 5. juni 2014 kl. 08:58 av Frank Tangen
Innstranda Innstranda ligg 22 km frå heradssenteret Norheimsund som den inste krinsen i Strandebarm. Her bur omlag 200 menneske, samhaldet er særs godt og dei fleste trivst godt i denne grenda.

Som elles i Hardanger er her vakker og variert natur med gode høve til eit rikt friluftsliv både sommar og vinter.

Grenda har gradvis endra karakter frå å vera eit einsidig primærnæringsområde med småbåtbygging som attåtnæring, til å vera særs variert i høve til kvar dei ymse heimane hentar inntekta si.

Kommunikasjonane er gode, men vegstandarden både i austleg og vestleg retning er for dårleg, spesielt for tungtrafikken. Innstranda har ei god kai der relativt store båtar kan legga til, samt eit par gode småbåthamner.
Epost: frank.tangen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no