Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Steinsdalen

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. januar 2015 kl. 09:29 av Frank Tangen
Steinsdalen Steinsdalsfossen i Steinsdalen er ein av Kvam sine mest kjende turistatraksjonar. Denne fossen kan ein gå bakom og oppleva fossefallet frå undersida.
I øvre del av Steinsdalen ligg Lid jarnidustri, ei mekanisk verksemd for ymse landbruksprodukt. Ein finn og Hardanger Bakeri sine produksjonslokaler i nedre del av Steinsdalen.

Steinsdalen strekkjer seg frå Norheimsund og via Tokagjelet opp mot Kvamskogen. Sjølve Tokagjelet er ei kløft som elva har grave ned gjennom skiferen. Fv 7 går gjennom fire tunellar i Tokagjelet. Gamlevegen, som vart bygd i perioden 1898 - 1902, går på utsida av desse tunnelane og vert i dag nytta som gang og sykkelveg. Det er ei fantastisk utsikt frå denne vegen.

Norheimsund vidaregåande skule


Epost: frank.tangen@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no