Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Politisk organisering 2011 - 2015

Utskriftsvenleg side Lagt ut 18. november 2015 kl. 10:55 av Sigrid Laupsa
Denne artikkelen viser resultatet etter valet i 2011. Artikkelen er ikkje oppdatert for permisjonar og flyttingar i løpet av perioden.
Anita Hesthamar Ap, Atle Naterstad, Ap, Anne Marie Berge Krf og Alexander Fosse Andersen Sp, er alle gått ut av heradsstyret i løpet av perioden
Varaordførar er no Borghild Storaas Ones, Ap.
Tenesteutvalet vart lagt ned i 2013.

Det er og fleire justeringar når det gjeld medlemmer og varamedlemmer til dei ulike utvala.
De finn oppdatert informasjon under politikernett.
Kvam heradsstyre 27 repr.
Partifordelinga er : Ap 4, Sp 6, Krf 4, H 4, Sv 1, Frp 3, V 2 og KTL 3
Kvam heradsstyre 2011 - 2015
NamnPostnrFødtStatusParti
Naterstad, Atle5600 1955 VALGTAp
Rykkje, Eilen5612 1985 VALGTAp
Ones, Borghild Storaas5600 1950 VALGTAp
Hesthamar, Anita5620 1972 VALGTAp
Hauger, Bjørgulv5600 1977 VALGTFrp
Nygård, Frode5600 1966 VALGTFrp
Nygård, Kari Svellingen5600 1966 VALGTFrp
Tolo, Asbjørn5600 1960 VALGTH
Berge, Sølvi5610 1969 VALGTH
Hjartåker, Jarle5610 1956 VALGTH
Mo, Bjarne5600 1952 VALGTH
Kjosås, Harald5610 1950 VALGTKrf
Opsahl-Engen, Arne5600 1967 VALGTKrf
Botnen, Heidi Sandven5600 1960 VALGTKrf
Berge, Anne Marie B5630 1955 VALGTKrf
Ljones, Jostein5620 1967 VALGTSP
Tveit, Herleif5632 1964 VALGTSP
Aarekol, Elisabet5610 1983 VALGTSP
Aksnes, Marie Fraas5600 1957 VALGTSP
Andersen, Alexander Fosse5630 1983 VALGTSP
Gjerde, Ole5632 1976 VALGTSP
Ringheim, Paul5614 1939 VALGTSV
Lillevik, Siriann5610 1973 VALGTTvp
Stakseng, Svein Rune5610 1968 VALGTTvp
Brunborg, Eirik5600 1962 VALGTTvp
Djupevåg, Lars Ragnvald5600 1968 VALGTV
Gauden, Merethe5600 1959 VALGTVKvam formannskap 9 repr.
Partifordeling: Sp 2, Ap 1, H 1, Krf 1, V 1, KTL 1, FrP 1 og Sv 1

MEDLEMER:
Asbjørn Tolo, H
Atle Naterstad, Ap
Merethe Gauden, V
Paul Ringheim, SV
Kari Svellingen Nygård, Frp
Herleif Tveit, Sp
Heidi Sandven Botnen, Krf
Jostein Ljones, Sp
Siriann Lillevik, KTL

VARAMEDLEMER
(Ap, H, V, Sv og FrP)
1. Bjarne Mo, H
2. Bjørgulv Hauger, Frp
3. Lars Ragnvald Djupevåg, V
4. Borghild Storaas Ones, Ap
5. Sølvi Berge, H
6. Anita Hesthamar, Ap
(Sp, Krf og KTL)
1. Marie Fraas Aksnes, Sp
2. Harald Kjosås, Krf
3. Svein Rune Stakseng, KTL
4. Alexander Fosse Andersen, Sp
5. Anne Marie B. Berge, Krf
6. Eirik Brunborg, KTL
7. Elisabeth Aarekol, Sp
8. Arne Opsahl- Engen, Krf

ORDFØRAR 2011-2015
Asbjørn Tolo, H

VARAORDFØRAR 2011-2015
Atle Naterstad, Ap


ADMINISTRASJONSUTVAL 2011 - 2015
1. Leiar: Atle Naterstad, Ap (varaordførar) med personleg vara: Lars Ragnvald Djupevåg, V
2. Nestleiar: Herleif Tveit, Sp med personleg vara: Marie Fraas Aksnes, Sp
3. Medlem: Bjørgulv Hauger, Frp med personleg vara: Frode Nygård, Frp
4. Medlem: Bjarne Mo, H med personleg vara: Sølvi Berge, H
5. Medlem: Heidi Sandven Botnen, Krf med personleg vara: Siriann Lillevik, KTL


ARBEIDSMILJØUTVAL 2011 - 2015
1. Medlem Sølvi Berge, H med personleg vara: Bjørgulv Hauger, Frp.
2. Medlem Atle Naterstad, Ap med personleg vara: Anne Marie B. Berge, Krf
3. Medlem Elisabeth Aarekol, Sp med personleg vara: Eirik Brunborg, KTL

NÆRINGS-, PLAN- OG BYGNINGSUTVALET 2011 - 2015
MEDLEM:
Atle Naterstad, leiar
Lars Ragnvald Djupevåg, V, nestleiar
Borghild Storaas Ones, Ap
Sølvi Berge, H
Bjarne Mo, H
Bjørgulv Hauger, Frp
Marie Fraas Aksnes, Sp
Anne Marie B. Berge, Krf
Ole Gjerde, Sp
Eirik Brunborg, KTL
Arne Opsahl- Engen, Krf

VARAMEDLEM
(Ap, H, V, og SV)
1. Jarle Hjartaaker, H
2. Merethe Gauden, V
3. Karin Mo Valland, Ap
4. Olav Per Tombre, H
5. Vigdis Risnes Skeie, V
(FrP)
1. Frode Nygård, Frp
2. Kari Svellingen Nygård, Frp
(Sp, Krf og KTL)
1. Herleif Tveit, Sp
2. Harald Kjosås, Krf
3. Siriann Lillevik, KTL
4. Elisabeth Aarekol, Sp
5. Heidi Sandven Botnen, Krf
6. Svein Rune Stakseng, KTL


TENESTEUTVAL 2011 - 2015
MEDLEM:
Harald Kjosås, Krf, Leiar
Anita Hesthamar, Ap, Nestleiar
Jarle Hjartaaker, H
Eilen Rykkje, Ap
Asbjørn Tolo, H
Frp
Frode Nygård, Frp
Sp
Elisabeth Aarekol, Sp
Alexander Fosse Anderssen, Sp
KTL
Svein Rune Stakseng, KTL

VARAMEDLEM:
(Krf)
1. Anne Marie B. Berge, Krf
2. Hans Gravdal, Krf
3. Bodil N. Rykkje, Krf
(Ap, H, V og SV)
1. Paul Ringheim, Sv
2. Karin Mo Valland, Ap
3. Vigdis Risnes Skeie, V
4. Kari Beate Mostad, SV
5. Bjarne Mo, H
(FrP)
1. Kari Svellingen Nygård, Frp
2. Bjørgulv Hauger, Frp
(Sp)
1. Ole Gjerde, Sp
2. Grete Håland Stuve, Sp
3. Marie Fraas Aksnes, Sp
(KTL)
1. Kari Torpe, KTL
2. Eirik Brunborg, KTL


KLAGENEMND FOR 2011 - 2015
Medlem:
1. Leiar: Borghild Storaas Ones, Ap med personleg vara: Merethe Gauden, V
2. Nestleiar: Jostein Ljones, Sp med personleg vara: Arne Opsahl- Engen, Krf
3. Medlem: Frode Skeie, H med personleg vara: Siriann Lillevik, KTL


KONTROLLUTVAL FOR 2011 - 2015
Medlem:
1. Leiar, Gjermund Stuve, Sp
2. Nestleiar, Gunnar Skeie, Ap
3. Frode Skeie, H
4. Eilen Rykkje, Ap
5. Johanna Valland, KTL

Vara:
1) vara: Marit Buttingsrud, Sp
2) vara: Lars Gunnar Lundblad, SV
3) vara: Per Olav Tombre, H
4) vara: Egil Auganes, KTL
5) vara: Erlend Utskot Botnen, SV
6) vara: Hans Gravdal, Krf


ELDRERÅD 2011 -2015
Strandebarm
Leiar: Kirsten Aase
Varamedlem: Birger A. Løtvedt

Øystese:
Nestleiar: Harald Lundestad
Varamedlem: Sigrid Kaale

Ålvik:
Medlem: Leif Bjarne Nøttveit
Varamedlem: Grete Hovland

Norheimsund
Medlem: Ågot Skeie Gangdal
Varamedlem: Arvid Strømme

Tørvikbygd
Medlem: Brit Mary Heggeli
Varamedlem: John Svahn


1. Arne Opsahl- Engen, Krf blir valt til fast medlem i eldrerådet 2011-2015.
2. Merethe Gauden, V blir valt til fast medlem i eldrerådet 2011-2015.
3. Siriann Lillevik, KTL blir valt til 1. varamedlem i eldrerådet 2011- 2015
4. Sølvi Berge, H blir valt til 2. varamedlem i eldrerådet 2011-2015


REPRESENTANTAR TIL KS - HORDALAND FOR PERIODEN 2011 - 2015
Medlem:
1. Asbjørn Tolo, ordførar (H)
2. Atle Naterstad, varaordførar (Ap)

Varamedlem:
Herleif Tveit, Sp
Siriann Lillevik, KTL

VALNEMD FOR PERIODEN 2011 - 2015
Medlem:
1. Leiar: Atle Naterstad, Ap
2. Nestleiar: Bjarne Mo, H
3. Paul Ringheim, SV
4. Bjørgulv Hauger, Frp
5. Lars Ragnvald Djupevåg, V
6. Herleif Tveit, Sp
7. Siriann Lillevik
8. Harald Kjosås, Krf


Epost: sila@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no