Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Den kulturelle skulesekken i Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. juli 2017 kl. 10:47 av Rolf Kristoffer Seldal
Den kulturelle skulesekken er eit nasjonalt satsingsfelt med overordna målsettingar. Hordaland fylkeskommune har vedteke fylgjande mål for Den kulturelle skulesekken:
  • å medverka til at elevane i skulen får eit profesjonelt kulturtilbod.
  • å leggja til rette for at elevane i skulen skal få tilgang til, gjera seg kjende med og få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • å medverka til å utvikla ei heilskapleg integrering av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål.
  • å gje elevane oppleving av kunst og styrkja deira eiga skaparevne.
  • å styrkja elevane si evne til å stilla spørsmål, og stimulera til kritisk vurdering.

Klikk på lenka under for å kome til Den kulturelle skulesekken i Kvam.

Epost: rose@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.dks-hordaland.no/kommune/kommune.asp?KommuneID=1238Legevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no