Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Økonomi og personal

Utskriftsvenleg side Lagt ut 5. juli 2017 kl. 08:21 av Kristi Neteland
Avdeling for rekneskap og lønn/personal er lokalisert i rådhuset. Avdelinga handsamar løn, pensjon og personaladministrative saker for dei tilsette i Kvam herad. Avdelinga har òg ansvar for rekneskapsføring og fakturering for heile heradet, i tillegg til skatt og innkrevjing.
Opningstida følgjer opningstida på rådhuset og kontakt kan gjerast ved personleg frammøte eller på telefon.

Avdelinga vert leia av Kristi Neteland - tlf. 3191

Dei andre tilsette ved avdelinga er:

-Grethe Sjursen - tlf. 3028 Løn/personalarbeid for barnehagane, kulturskulen. Ansvar for sjukelønn/refusjonar.

-Kari Kaldestad - tlf 3032 Løn/personalarbeid for pleie og omsorg, ppt-kontoret, barnevern og Økonomi og organisasjon. Lønskøyring og ajourhald pensjon KLP.

-Anne Vestrheim - tlf. 3034 Løn/personalarbeid for tekniske(byggesak,brann), Samfunn og utvikling og NAV kommune(flyktning, sosialtenesta, ungdomstiltak,). Utlysingar av ledige stillingar og søknadshandtering.

-Helene Hushagen - tlf. 8640 Løn/personalalarbeid for skule. Systemansvar for Visma løn. Lønskøyring, ajourhald pensjon(STB og SPK) og sakshandsamar for startlån.

-Bjørg Tangerås - tlf. 3038 Handsamer inngåande faktura og fører rekneskap for heile heradet.

-Ingunn Straumstein - tlf. 3175 Forretningsførar for Kvam bustadstifting og legata. Oppfølging av utgåande faktura.

-Maria Skeie - tlf. 3037 Fakturering (SFO, kulturskule, barnehage, PLO tenester, legevakt og husleiger). Handsaming av vassmålaravlesingar.

-Tone Ødegård Skår - tlf. 3044 Fakturer kommunale avgifter. Sakshandsamar vederlagsberegning. Ansvar for eigedomskatt.

-Steinar Vik - tlf. 3043 Skatteoppgrevjar
Epost: kristi.neteland@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no