Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Slamtømming

Utskriftsvenleg side Lagt ut 18. september 2017 kl. 12:46 av Tone Ødegaard Skår
Kvam herad har avtale med Johny Birkeland Transport AS om slamtøming. Avtalen gjeld i perioden 2009 - 2017. Alle eigedomar med slamavskiljar/septiktank pliktar å vera med i ordninga. Kvam herad krev inn eit årleg gebyr (med forfall 1. april og 1 oktober kvart år). Gebyret gjev rett til tøming i tømeruta til slambilen annakvart år for bustadhus og 4. kvart år for fritidshus.
For spørsmål vedkomande tid for tøming, utførte tømingar og bestilling av ekstratømingar kan de ta kontakt med Norva 24 Vest AS på tlf 57 78 11 70 eller send epost til slovagorva24.no

For informasjon om siste eller neste tøming gå inn på www.septik24.no velg "Min tank" og Kvam som kommune. Set inn rett gardsnummer og bruksnummer og kunden har informasjon om sin eigedom!

Alle ekstratømingar(utanom tømerute)vert fakturert direkte til kunden frå slamtømingsfirma. Alle spørsmål vedk ekstratømingar skal stillast til Norva 24 Vest AS.

Viss det er spørsmål om det faste årsgebyret, kan desse rettast til Tone Ødegård Skår, tlf. 56553044


Epost: toes@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no