Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Skattar og kommunale krav

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 15:07 av Steinar Vik
Kvam herad har eige skatte- og avgiftskontor. Den kommunale skatteoppkrevjaren er leiar av kontoret.
Skattekontoret/ Skatt Vest har med fastsetjing av kva som skal betalast, medan skatteoppkrevjaren tek seg av innbetalingar og innkrevjing.

Informasjon om skattar og avgifter finst også på Skatteetaten sine sider www.skatteetaten.no, informasjon frå det offentlege om å starta og driva eiga bedrift.

Frå 1. januar 2008:
  • Likningskontor, Fylkeskattekontor og Skattefutkontor = Skattekontoret
  • Nytt telefonnummer: 800 800 00


KID-NUMMER:


Alle som skal utføre innbetalingar på giro eller betale via nettbank til skatteoppkrevjaren i Kvam herad, må nytte KID-nummer. Bruk skatteetaten sin KID-generator for elektronisk betaling av forskotstrekk, utleggstrekk, arbeidsgjevaravgift, restskatt eller tilleggsforskot eller ta kontakt med oss via Fellessekretariatet på telefon 56 55 30 00.

Spørsmål om fakturagrunnlag på krav frå Kvam herad må rettast til den som står oppført på rekninga.

Epost: steinar.vik@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.skatteetaten.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no