Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Krisesenter – teneste

Utskriftsvenleg side Lagt ut 7. august 2017 kl. 22:06 av Astrid Anett Steine
Kvam herad har i 2017 fornya avtalen med Krisesenteret for Bergen og omegn.
Krisesenteret er ein midlertidig bustad for kvinner, barn og menn som treng å koma seg vekk frå ein valdeleg og trugande situasjon.
Innbyggjarar i Kvam kan fritt nytta tilbodet.

Ta direkte kontakt med senteret:


Tlf.: 55315050
e-post: krise-fk@online.no

Krisesenteret tilbyr også gratis råd og rettleiing.
Det er mogeleg å vera anonym.

For meir informasjon, sjå www.bergenkrisesenter.no.
Her finst også informasjon på fleire språk.


Epost: asso@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.bergenkrisesenter.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no