Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kvam kyrkjer

Utskriftsvenleg side Lagt ut 25. januar 2015 kl. 12:27 av Marna Roer
På heimesida vår finn du mellom anna:

Gudstenestelister.
Telefonnummer og e-postar, samt opningstider.
Nytt for konfirmantar og føresette.

Du vil og finna meir og meir om trusopplæring ettersom Kvam snart skal innfasast i den nye trusopplæringsreforma.
Epost: kateket@kvam.kyrkjer.net
Heimeside: http://www.kvam.kyrkjer.netLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no