Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Administrasjon

Utskriftsvenleg side Lagt ut 14. mars 2016 kl. 10:17 av Sigrid Laupsa
Avdeling for informasjon er ein del av Stab og har ansvaret for intern og ekstern informasjon, bibliotektenesta og fellessekretariat.
FELLESSEKRETARIATET
Fellessekretariatet er rådhuset sitt kontaktpunkt mot publikum, politikarar og tilsette. Me har ansvaret for kundemottak til alle avdelingane og kan gje deg svar eller rettleiing på dei fleste førespurnader. Kan ikkje personalet i fellessekretariatet gje tilfredsstillande svar eller rettleiing, ordnar dei avtale med sakshandsamar innan fagområdet. Dersom du ønskjer kontakt med din sakshandsamar eller spesielle fagpersonar, bruk e-post eller ring på førehand og gjer avtale.

Rutinar ved besøk i rådhuset:
  • Fellessekretariatet og fellesområda i 1.høgda er ope for alle.
  • Dei som har ærend i rådhuset vert møtt av ein servicemedarbeidar i skranken, der får dei naudsynt informasjon og evt. avtale med sakshandsamar.
  • Avdelingane i 2. og 3.høgda er tilgjengelege etter avtale.


Fellessekreteriatet sine hovudarbeidsoppgåver er:
-sentralbord, ekspedisjons- og resepsjonsteneste for alle einingane.
-post- og arkivteneste for alle einingane.
-informasjon til brukarar og tilsette


www.kvam.no
Det daglege ansvar for heimesida til Kvam herad er knytt til denne eininga.
Kontaktperson og nettredaktør: Frank Tangen


Kvam biblioteket
Kvam bibliotek er ein del av informasjonsavdelinga, og kan tilby råd og rettleiing innan litteratur og offentleg informasjon.
Du kan låna/lesa:
Tradisjonelle bøker, lydbøker, e-bok, aviser, tidsskift, teikneseriar, internett, lokalhistoriske kjelder, musikk og video/dvd.

Biblioteket i Kvam har hovudbibliotek i Norheimsund og filialar i Strandebarm og Ålvik.
Epost: sila@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.no/bibliotek/Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no