Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Rehabilitering og habilitering

Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. juli 2014 kl. 10:25 av Åslaug Bøhn Botnen
Kontaktperson i koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Kvam herad er:
Leiar Stab og forvaltning i Helse og omsorg Bente Mo
bente.mo@kvam.kommune.no

56 55 86 00 eller 56 55 77 12 mobil 99 54 88 56

postadresse:
Kvam herad
Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering v/ leiar for stab og forvaltning Helse og omsorg,
Toloheimen. Nedre Norheim 44

5600 Norheimsund
Alle kommunar og regionale helseføretak har oppretta Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining i Kvam skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbodet i kommunen og er kontaktpunkt for internt og eksternt samarbeid.

Koordinerande eining skal syta for at dei ulike tenesteytarar samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbodet i kommunen.

Koordinerande eining skal leggja til rette for brukarmedverknad både på systemnivå og individnivå.

Koordinerande eining skal sikre at personar, uavhengig av somatisk eller psykisk liding, og uavhengig av alder,som har behov for habilitering og rehabilitering får tenester som kan bidra til;

-stimulering av eiga læring
-motivasjon
-auka funksjons- og mestringsevne
-likeverd
-deltaking.

Koordinerande eining har sektorovergripande systemansvar for individuell plan.


Aktuelle eksterne lenker:- Helse Bergen: Kompetansesenter - rehabilitering/habilitering
- Helsedirektoratet: Habilitering / rehabilitering
- Forskrift om habilitering og rehabilitering
- Forskrift om individuell plan
- Rådet for personar med nedsett funksjonsevne.
- Handlingsplan for menneske med nedsett funksjonsevne 2010 - 2014
- Førespurnad om individuell plan-skjema

Gratis informasjonstelefon: 800 300 61 Åpningstid kl. 9-14 mandag til fredag.Betjent av kompetansesenteret ved regional koordinerande einhet.

Epost: aabb@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no