Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Hardanger kulturråd

Utskriftsvenleg side Lagt ut 7. februar 2014 kl. 11:56 av Jon Nedkvitne
Hardanger kulturråd er eit samarbeids – og rådgjevande organ oppretta av dei sju hardangerkommunane Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Ulvik, Granvin og Eidfjord.
Rådet arbeider med kultursaker og tildeler regionale kulturmidlar. Det skal leggjast vekt på at kulturtiltaka fremjar samhald, samhandling, næringsutvikling og styrkjer Hardangerkjensla. Rådet er eit rådgjevande organ i kultursaker i høve regionsrådet Hardangerrådet.

Regionale kulturmidlar vert lyst ut ein gong i året i lokalpressa og på heimesidene til hardangerkommunane. Skriftelege søknader sendast innan søknadsfristen.

Hardanger kulturråd sine medlemer er kulturleiarane i dei sju hardangerkommunane. Leiaroppgåva går på omgang mellom kulturleiarane. I 2013 er Odda kommune ansvarleg.

Epost: jone@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no