Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Generell informasjon frå Kvam herad

Utskriftsvenleg side Lagt ut 14. mars 2016 kl. 10:25 av Sigrid Laupsa
Adresse Kvam rådhus, Grovagjelet 16 , 5600 Norheimsund
Telefon 56 55 30 00
Kvam herad har mange telefonliner med ulike nr.
Det er difor ikkje alltid 56 55 30 00 som står på ditt "display" når det er telefon frå rådhuset. Bruk alltid 56 55 30 00 eller direktenummer til sakshandsamar når du ringjer Kvam rådhus.

Direktenr.
Direktenummer og mobilnummer til saksbehandlar finn du ved søk, eller via menyen "Kontakt" og deretter "kontaktinformasjon"
Telefaks 56 55 30 01

E-post Offisiell post til Kvam herad skal sendast
postmottak@kvam.kommune.no

E-postadresse til sakshandsamar finn du og ved søk, eller via menyen "Innsyn" og deretter "Avdelingar" eller "Kontakt oss".
NB! All e-post direkte til sakshandsamar vert òg vurdert for ev. journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem.


Opningstider
Kvam rådhusKvam bibliotek
NorheimsundStrandebarmÅlvik
Måndag09.00 - 15.0010.00 - 16.0015.00 - 18.00
Tysdag09.00 - 15.0012.00 - 19.0015.00 - 19.00
Onsdag09.00 - 15.0010.00 - 16.0012.00 - 15.00
Torsdag09.00 - 15.0012.00 - 19.0015.00 - 18.00
Fredag09.00 - 15.0010.00 - 16.0010.00 - 14.00
Laurdag10.00 - 14.00
Telefon:56553000565517995655688156553499


Sjå elles eigne kunngjeringar om opningstider for jul, påske og sommar!

Kundeservice:


Har du behov for informasjon,spørsmål osv kontakt rådhuset v/fellessekretariatet eller biblioteka.

Med informasjonsteneste på biblioteka, håpar me det blir enklare for deg som brukar å få informasjon og hjelp knytt til kommunale tenester og oppgåver.

Ditt møte med rådhuset:


Alle som har ærend/avtale mm. på rådhuset vert møtt av personalet i fellessekretariatet. Målet vårt er at fellessekretariatet skal kunne gje deg svar eller rettleiing på dei fleste førespurnader.
Kan ikkje personalet i fellessekretariatet gje tilfredsstillande svar/rettleiing, vil dei så langt råd er ordna avtale med sakshandsamar innan fagområdet.Avtale på førehand


Dersom du ønskjer å snakka med din sakshandsamar eller spesielle fagpersonar, ring på førehand og få avtale.

Vel møtt til Kvam herad !


Epost: sila@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no