Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Flyktningtenesta i Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 12. mai 2017 kl. 13:49 av Malin Namdal
Flyktningtenesta i Kvam er organisert under NAV, og har kontor i Norheimsund. I tenesta er det tilsett fagleiar, programrådgjevarar og burettleiar.
Tenesta har koordinerande ansvar for busetting, oppfølging og integrering av flyktningar. Tenesta har ansvar for tilbod om introduksjonsprogram etter introduksjonslova.

Flyktningar som vert busett i Kvam etter avtale med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi), får tilbod om introduksjonsprogram som minst skal innehalda norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som førebur til vidare opplæring eller tilknyting til yrkeslivet.
Flyktningtenesta arbeider for å styrka flyktningane sine moglegheiter for deltaking i yrkes- og samfunnslivet, og for at dei skal verta økonomisk sjølvstendige.

Kontaktinformasjon:


Besøksadresse: Tingbakken, Norheimsund
Postadresse: NAV Kvam Flyktningteneste, Postboks 93, 5601 Norheimsund.
Telefon Kvam herad: 56 55 30 00
Telefon/e-postadresse fagleiar: 904 78 444 / malin.namdal@nav.no


Epost: malin.namdal@nav.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no