Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kva er ein universelt utforma bustad?

Utskriftsvenleg side Lagt ut 26. februar 2016 kl. 13:06 av Lars Ese Ur
Det er ein del år sidan omgrepet universell utforming vart introdusert i Norge. Fortsatt er denne tenke- og planleggingsmåten nokså ukjent blant folk. Difor har Husbanken laga ein publikumsretta presentasjon om universelt utforma bustadar.
Kva er ein universelt utforma bustad? BILDETEKST: Frå venstre Eli H. Clarke, Odd Bjørn Solberg og Siri Erdal, Husbanken

Bakgrunn:
På 1980-tallet kom livsløpsbustaden, og nå lanserer Husbanken og Statens bygningstekniske etat universelt utforma bustadar. Medan livsløpsbustaden var meint for folk med nedsatt rørsle, rettar universelt utforma bustadar seg også mot folk med redusert orienteringsevne, (redusert syn, hørsel og forståingsevne) samt astma og allergi.

Universell utforming (design for alle) kan brukast ved utforming av både bustadar, uteareal, produkr og transportmidlar. Det handlar ikkje berre om ”høge dører og vide portar”, men om å bygge bustadar som flest mogleg kan bu i uavhengig av kva funksjonsnivå dei er på.


Epost: laesur@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/11012008_125221.pdfLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no