Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kino

Utskriftsvenleg side Lagt ut 14. juli 2017 kl. 13:26 av Mary Ann Sørheim
Kvam kinoAmfiet i kinoen


Kvam kino
5600 Norheimsund

Lokale:


Ungdomshallen i Norheimsund. Salen har 110 sitjeplassar i eit amfi.Framsyningsdagar er torsdag, fredag, laurdag og søndag. Nattkino, skulekino, seniorkino og barnekino vert annonsert. Sjå lysingar i kinoguiden eller i lokalavisa. Prisane er kr 60,- for barn og kr 100,- for vaksne. Alle billettar kostar kr. 100,- etter kl 19.00.
Førehandskjøp av billettar til kvar framsyning, sjå kinoguiden.


Aldersgrenser på kino:


Tillatt for alle (A), 6 år (alle born kan gå saman med foresette),9 år ( barn ned til 6 år i følgje med foresatte), 12 år (barn ned til 9 år i følgje med foresatte), 15 år (unge ned til 12 år i følgje med foresatte), 18 år ( absolutt nedre grense).

Kinosjef:


Mary Ann Sørheim, tlf 56 55 30 00/ 954 07 710
Kinoen er digitalisert, og har innstallert 3D. 3D-briller får ein kjøpt på kinoen, kr 100,- pr stk.

Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.no/kino/Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no