Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Eigedom-, kart og planinformasjon

Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. juni 2017 kl. 09:16 av Bjørn Vik

INFOLand er ein automatisk marknadsplass for bygg, eigedom-, kart- og planinformasjon designa for private og profesjonelle brukarar. Velg mellom mange ulike produkt, og bestill desse via nettet.

WEBINNSYN/GEOINNSYN er vårkartløysing på internett, som inneheld basiskart, plankart, ortofoto og diverse søkefunksjonar.

Klikk for å opne Infoland
I INFOLand
kan du bestille t.d. meglerpakken, basiskart, plankart, nabooppgåve, byggeteikningar m.m. Bestillingane vert ekspedert innan 5 dagar, og levert som pdf-filer via e-post eller som vanleg post. Digitale vektorkart på SOSI/DWG/DXF format frå Kvam herad vert levert automatisk via e-post etter 5 - 10 min. Faktura vert sendt ut frå INFOLAND/Ambita AS.


KARTLØYSINGAR


Kvam herad tilbyr to ulike kartløysingar; eit enkelt kart og eit avansert med mange fleire funksjonar for meir profesjonelle aktørar. Klikk på illustrasjonane under for å gå til den aktuelle kartløysinga.

Enkel kartløysingAvansert kartløysing
Enkel kartløysingAvansert kartløysing


Webinnsyn inneheld basiskart med eigedomsgrenser, bygg, koter, vegar, kommuneplan, ortofoto, samt ein del spesialinformasjon.

Ved hjelp av søkefunksjonane som adresse, eigedom, stadnamn, skular, barnehagar og offentlege tenester, kan kartutsnitt hentast fram. I kartløysinga er det mogeleg å konstruere tekst, linjer, sirklar og figurar, samt måle avstand og areal m.m. Kartutsnittet kan så skrivast ut eller kopierast inn i eit dokument.

Me tek atterhald om at det kan vere feil på kartet, ma. gjeld dette eigedomsgrenser, leidningar, planar, m.m. som i samband med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkast nærare.


Epost: bjorn.vik@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no