Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Ungdomsbasen - ein treffstad for ungdom!

Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. september 2016 kl. 11:24 av Birte Brakestad
Torsdag 27. oktober 2005 vart den fyrste Ungdomsbasen opna av ordførar Astrid Selsvold og dåværande ungdomsrådsformann Magnus Røberg. Denne treffstaden har utvikla seg sida den gong, men er aktiv og open ein gong i veka. Ungdomsbasen har no eksistert i 8 år. Vi har flytta på oss sidan den gong, og no held med til i kjellaren i ungdomshuset (under kinoen) i Norheimsund. Ungdomsbasen er òg kontorstad for utekontakten. Me har mange ungdommar som kjem på besøk til oss. Ta turen innom du og!!;-)
Banneret er klart til å klistrast opp
I løpet av september 2011 opna ungdomsbasen i nye lokaler i "Trollhola" under kinoen i Norheimsund. Her har kommunen pussa opp lokalene, og aktørar som MoSport, Kvam Kraftverk, Lions, og Sparebanken Vest bidrog for å få dette til gjennom sponsing av midlar!


  • Ungdomsbasen har fast opningstid på torsdagar 12.30 - 20.00
  • I tillegg kan ungdom og andre koma inn og nytta lokalet medan me gjer kontorarbeid. Målet vårt er å ha arrangement på Ungdomsbasen nokre fredagar i løpet av skuleåret - som td: Buzz, Quiz, Singstar, sminkekurs, juniorkveldar, seniorkveldar osv. De er alle velkomne til å gje oss tips om kva aktivitetar de ynskjer at me skal arrangere på Ungdomsbasen.
  • Aldersgrense i Ungdomsbasen er 13 - 23 år


Telefonnummer Utekontakt/Ungdomsbasen er slik:


Siriann: 56 55 85 80 eller 97 72 87 18
Birte: 56 55 85 82 eller 90 21 83 93

Leiinga ved Ungdomsbasen ynskjer kontakt med frivillige som kan ta på seg faste tider i basen.
Kontakt Siriann Lillevik tlf: 97 72 87 18, epost: siriann.lillevik@kvam.kommune.no
eller Birte Brakestad: Tlf: 90 21 83 93, epost: birte.brakestad@kvam.kommune.no

Epost: birte.brakestad@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no