Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Renovasjon - Tolmarka

Utskriftsvenleg side Lagt ut 5. april 2017 kl. 14:27 av Frank Tangen
BIR (Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap) har overteke all avfallshandtering i Kvam. Den 11.05.2010 gjorde Kvam heradsstyre eit vedtak om å gje BIR einerett på utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver innan hushaldningsrenovasjon. For å finne tømekalender for restavfall og papiravfall må du sjekke nettsidene til BIR på www.bir.no. Der finn du også opningstidene på Tolomarka gjenbruksstasjon.


Epost: frta@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.bir.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no