Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Avogtil - felles løft for alkoholfrie soner

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. februar 2015 kl. 19:48 av Helga Sørhus
Fokus på godt alkovett
Kvam er ein av fleire kommunar som deltek i avogtil sine landsomfattande kampanjar. - "innimydlo" har vi kalla det i Kvam. Vi ynskjer å skapa debatt om
- når passar det ikkje å nyta alkohol? (raud sone)
- når kan det passa det å nyta alkohol? (grøn sone)
- når det både kan og ikkje kan passa å nyta alkohol, kva kan då vera avgjerande? (gul sone)
Det er den gule sonen som gir utfordringar.

Både vaksne og ungdom drikk meir alkohol enn tidlegare.
Alkohol vert nytta i fleire samanhengar enn før.
Vi har ulikt syn på alkohol. Men dei fleste kan vera einige om at det finns samanhengar der alkohol ikkje bør førekoma. Særleg pga fare for ulukker og skader, eller at det påverkar det sosiale miljøet på ein uheldig måte. Dette er kalla punktavhald.

- Å praktisera alkoholfrie soner er god vane og uttrykk for sunn fornuft. -

Alkoholfrie soner bør vera:


  • trafikk
  • arbeidsliv
  • idrett og friluftsliv
  • samvær med barn og unge
  • graviditet
  • livskriser
  • båt og badeliv


I Kvam vil vi særleg å setja fokus på tre av desse: alkohol i samband med båtliv og badeliv, idrett og friluftsliv, og når vi er saman med born og ungdom.

Relaterte dokument:


Acrobat-dokument! Vert opna i nytt vindaugaStatus mai 2004 - Rapport om prosjektet i Kvam (1500KB - 21.10.2004 - 38 sider)


Epost: helga.sorhus@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.avogtil.no/Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no