Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Brosjyre: Utekontakten i Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. september 2016 kl. 11:16 av Beate Gauden

Henging & Slenging


Utekontakten oppsøkjer ungdom mellom 13 og 23 år der dei er. Difor "heng" me kanskje rundt på dansar, i og utanfor ungdomsklubbar, i bygdene generelt, eller sleng innom kjøpesenteret. Me kjem og innom skulane for å prata med dykk. Men hugs: Me har streng teieplikt. Du kan stola på oss.

Snikk & Snakk


Dei fleste som kjem i prat med Utekontakten gjer det berre for å slå av ein prat. Me likar at de kjem innom eller slår på tråden. På den måten vert me kjend.

Om du synes det er vanskeleg å snakka med vaksne om ting som plagar deg, har Utekontakten tid til å høyra på deg. Me er vane med å snakka med ungdom, og me har teieplikt. Du kan vera trygg på at det me snakkar om ikkje kjem vidare utan at du sjølv vil det.

Blakk?

Blakk & Svolten


Kanskje kan det hjelpa å snakka med oss viss du er blakk. Me veit litt om kva rettar du har, og me kan hjelpa deg med å få styring på økonomien.

Svart & Mørkt


Av og til oppstår det kriser i livet. Ting kan virka heilt håplause, og det er vanskeleg å sjå føre seg korleis ein skal koma seg gjennom vanskane. Ein treng ofte nokon å snakka med for å koma vidare. - Snakk gjerne med oss.

Me har erfaring med å snakka med folk som er i krise. Ei trøst kan vera at ein ofte vert både sterkare og klokare etter å ha vore gjennom ein vanskeleg periode.

"Bier & Blomster"


Seksualitet er i utgangspunktet ein av livets mest positive ting.
Seksualitet er viktig for dei fleste, og ofte er det vanskeleg å snakka om slike spørsmål med andre.
Seksualitet, overgrep, kjønnssjukdomar, ulike legningar, prevensjon og graviditet har me peiling på.

Problem?

Fyll & Spetakkel


Har du eit rusproblem så stiller me gjerne opp. Me har bra oversikt over dei hjelpetilbod som fins, og kan støtta deg mot eit liv der rusmidlane ikkje styrer deg. Er du bekymra for ein venn, kan du snakka med oss om det. Me seier det ikkje vidare, men kan gje deg gode råd.

Skule & Skulk


Me kan samarbeida med deg om vidare skulegang, hjelpa deg å finna ut kva skule du kan satsa-på, og hjelpa med søknader. Me kan og prøva hjelpa deg om du har kome i vanskar på den skulen du går.

Skulk?

Arbeid & Slit


Me kan gje deg råd og rettleiing om det å søkja arbeid, og å hjelpa deg å skriva søknadar.

Hus & Hybel


Saman med deg hjelper me til med å skaffa hybel eller leilighet, og viss du ynskjer det -vert me med for å "ta ein kikk"

Etatar & Kontor


Er du forvirra over "systemet?"
Synes du dette med NAV, OT/PPT osv. Er vanskeleg? Då kan du ta kontakt med oss. Me veit kven som best kan hjelpa deg i din situasjon. Me kan hjelpa deg å finna fram til dei rette kontora og personane -eventuelt verta med deg om du ynskjer det.

Korleis få tak i oss?


Utekontakten har kontor på Ungdomsbasen som no ligg i "Trollhola" under kinoen i Norheimsund. Ungdomsbasen er ein uformell treffstad for ungdom.
Her er fast opningstid på torsdagar frå kl. 12.30- 20.00. Me arrangerer også aktiviteteskveldar utenom fast åpningstid. Ellers er det berre til å stikke innom dersom vi er på kontoret. Alle er hjartleg velkomen innom!
Ein kan òg nå oss på mobiltelefon.

Kontaktinformasjon:Solveig Lundblad-Sandbakk: 97728718 sollun@kvam.kommune.no
Ben Milenković: 90218393 benmil@kvam.kommune.no

Postadresse:
UTEKONTAKTEN, rådhuset, 5600 NORHEIMSUND

Epost: bgli@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no