Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Økonomi og organisasjon

Utskriftsvenleg side Lagt ut 17. august 2012 kl. 14:47 av Marita Skåre
Eining for økonomi og organisasjon har ansvar for ikt –avdelinga, rekneskapsavdelinga samt skatt og innkrevjing.
Økonomiavdelinga er lokalisert i rådhuset og har bla følgjande oppgåver:

• Fører rekneskapen for heradet
• Administrerer inn og utbetalingar for heradet
• Innkrevjing av kommunale avgifter og betaling for kommunale tenester
• Innkrevjing av inntekts- og eigedomsskatt
• Controllerarbeid knytt til rekneskap, budsjett- og økonomiplanarbeid
• Avviksanalyse rekneskap/budsjett
• Analyse av ressursbruk
• Rettleiing i økonomisaker for leiarar m/budsjettansvar


Ved økonomiavdelinga finn du:

Økonomisjef:
Anita Hesthamar

Controller:
Kristi Neteland
Marita Skåre
Øyvind Kjørlaug

Husbank lån:
Helene Hushagen

Rekneskap og fakturering:
Bjørg Tangerås
Maria Skeie
Tone Ø.Skår
Ingunn Straumstein

Skatt og innkrevjing:
Steinar Vik
Helge Karlsøen


IKT-avdelinga er lokalisert på rådhuset og har hovudansvar for IKT- drifta i Kvam herad.

• Drift og forvaltninga av kommunale IKT-løysingar som bla:
• Datanettverk
• PC-ar og serverar
• Skrivarar
• Fagsystem
• Telefoniløysingar


Ved IKT-avdelinga finn du:

Hans Christian Berstad- leiar for IKT avdelinga
Kjell Inge Tyssen
Svein Egil Kvale
Tore Tellevik
Oddmund MoenEpost: marita.skare@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no