Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Samfunn og utvikling

Utskriftsvenleg side Lagt ut 13. januar 2015 kl. 14:39 av Jon Nedkvitne
Hovudoppgåver innafor eining for samfunn og utvikling
Offentlege og private planar
Næring
Landbruk
Idrett
Folkehelse
Samferdsle
Friluftsliv
Kraft
Eigarstyring
Skjenkekontroll


Samfunn og utvikling


Samfunns- og utviklingssjef: Jon Nedkvitne, tlf 56553021 / 97953274

I stab


Seniorrådgjevar-konsejon, kraft og samfunn: Kjell Helvik, tlf 56553041/97730622

Alkohol og servering


Leiar for alkoho og servering: Bjørnar Dagstad, tlf 56553089
Kontrollør: Nils Anders Bolstad
Kontrollør: Per Malvin Sørhagen

Areal/plan


Rådgjevar: Leiv Ingmar Kaale, tlf 56553188
Planleggjar: Trond Inge Brakestad, tlf 56553081
Planleggjar: Åsta Gjelland, tlf 56553178

Kultur


Kulturkonsulent: Mary Ann Sørheim, 56556906 / 95407710
Kulturmedarbeidar: Lillian Kvamsøy, 56558691/48895252

Næring


Leiar: Jan Tjosås, 56553027/92018912
Sakshandsamar: Thea Draugsvoll, 565538699


Epost: jon.nedkvitne@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no