Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Tekniske tenester

Utskriftsvenleg side Lagt ut 6. juli 2015 kl. 10:24 av Lars Ese Ur

Hovudoppgåver:


-Forvaltning/drift/vedlikehald av vatn, avløp, renovasjon.
-Forvaltning/drift/vedlikehald av kommunale vegar
-Forvaltning/drift/vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar
-Drift og vedlikehald av kommunale park-og friområder
-Gjennomføring av prosjekt
-Brann og redningsteneste
-Byggesak og Geodata

Adminstrasjon:


Kvam rådhus. Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund. telf. 56553000

Einingsleiar: Teknisk sjef


Kommunaltekniske tenester:


(FDV vatn,avløp.renovasjon,vegar,park):

Leiar kommunalteknikk VAV Nils E.Stranden
Avd.ing. Jarle Ystebø
Driftsleiar VA Erling Eid
Komm.gartnar Nils Drage
Driftsleiar veg og anlegg Leif Skår

Brøytevakt/teknisk vakt VA/anlegg og Bygg: 56553400
Utedrift/verkstad: lagerbygg Sandven (Haugamyrvegen 30)

Kommunale bygg:


(FDV bygg)

Leiar Bygg: Stein Rykkje

Avd.leiarar FDV-Bygg:
-sone aust (Øystese og Ålvik): Lars Knut Haukås, FDV-leiar
-sone sør (Norheimsund og Strandebarm): Jostein Neteland, FDV-leiar
Drift/vedlh. tekniske anl.: Johnny Froestad driftsleiar tekniske anlegg
Reinhald Kvam (ei sone):Leiar Unni Valland tlf.95721102

Prosjekt/byggeleiar:Vakant (Tore Skeie tilsett frå 1.sept)

Brann/Redning: Leiar brann og redning Bjørn Johansen
Byggesak/Geodata: Leiar byggesak og geodata Bjørn Vik

Epost: laesur@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no