Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Administrasjonsutval

Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. august 2013 kl. 11:29 av Kari Sagen
Administrasjonsutvalet er samansett av representantar frå arbeidsgjevarsida (politisk nivå) og arbeidstakarsida (tillitsvalde).

For perioden 2011 - 2015 har utvalet følgjande representantar:Arbeidsgjevarrepresentantar:


1. Leiar: Atle Naterstad, Ap (varaordførar) med personleg vara: Lars Ragnvald Djupevåg, V
2. Nestleiar: Herleif Tveit, Sp med personleg vara: Marie Fraas Aksnes, Sp
3. Medlem: Bjørgulv Hauger, Frp med personleg vara: Frode Nygård, Frp
4. Medlem: Bjarne Mo, H med personleg vara: Sølvi Berge, H
5. Medlem: Heidi Sandven Botnen, Krf med personleg vara: Siriann Lillevik, KTL

Arbeidstakarrepresentantar:Svein Sekse - Utdanningsforbundet
Ragnhild Rykkje - Fagforbundet
Hanne Mari Solheim Aarsand - vararepr. Fagforbundet

Kari Sagen - personalsjef møter for administrasjonen med tale og framleggsrett.


ARBEIDSOMRÅDE FOR ADMINISTRASJONSUTVALET:


Administrasjonsutvalet er Kvam herad sitt hovudutval i personal og lønssaker. Administrasjonsutvalet gjer vedtak innanfor budsjettrammer og etter dei retningslinjer som er fastsett i lov, i samsvar med lov eller vedtekne av heradsstyret/formannskap.

Arbeidsområde er m.a.:

a) Innstilling til klagenemnd i tilsetjingssaker dersom det ikkje vert semje i tilsetjingsutvalet, og saka etter krav, er lagt fram for administrasjonsutvalet

b) Fortolking/tvist av dei ulike reglement i personalhandboka skal handsamast av administrasjonsutvalet. Dersom det skal gjerast endringar i reglementa må dette handsamast i administrasjonsutvalet.

Administrasjonsutvalet har elles uttalerett/tilrådingsrett i større organisasjonsgjennomgangar i Kvam herad. Drøftingar om overordna personalutviklingstrendar/visjonar vil også vera naturlege å drøfta i administrasjonsutvalet.


Epost: kari.sagen@kvam.kommune.no
ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no