Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Administrasjonsutval

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. januar 2015 kl. 10:15 av Kari Sagen
Administrasjonsutvalet er samansett av representantar frå arbeidsgjevarsida (politisk nivå) og arbeidstakarsida (tillitsvalde).

For perioden 2011 - 2015 har utvalet følgjande representantar:Arbeidsgjevarrepresentantar:


1. Leiar: Borghild Storaas Ones, Ap (varaordførar) med personleg vara: Lars Ragnvald Djupevåg, V
2. Nestleiar: Herleif Tveit, Sp med personleg vara: Marie Fraas Aksnes, Sp
3. Medlem: Bjørgulv Hauger, Frp med personleg vara: Frode Nygård, Frp
4. Medlem: Bjarne Mo, H med personleg vara: Sølvi Berge, H
5. Medlem: Heidi Sandven Botnen, Krf med personleg vara: Siriann Lillevik, KTL

Arbeidstakarrepresentantar:Vigdis Rykkje - Utdanningsforbundet
Ragnhild Rykkje - Fagforbundet
Hanne Mari Solheim Aarsand - vararepr. Fagforbundet


Kari Sagen - HR-sjef møter for administrasjonen med tale og framleggsrett.


ARBEIDSOMRÅDE FOR ADMINISTRASJONSUTVALET:Ref: delegeringsreglementet:

Punkt 6.8.07
Ta avgjerd i stridsspørsmål om forståing og praktisering av avtalar, reglement og andre vedtak som vedkjem tilsettings- og arbeidsvilkåra til arbeidstakarane


Punkt 6.8.08
Ha ansvar for å handsama og gjera framlegg om overordna retningsliner for kommunen sin personalpolitikk, gjeld og rullering av Personalpolitiske retningsliner for Kvam herad
Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no