Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Administrasjonsutval

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 14:59 av Kari Sagen
Administrasjonsutvalet er samansett av representantar frå arbeidsgjevarsida (politisk nivå) og arbeidstakarsida (tillitsvalde).

For perioden 2015 - 19 har utvalet følgjande representantar:Arbeidsgjevarrepresentantar:


1. Heidi S. Botnen, KrF (varaordførar) med personleg vara: Arne Sandven, Krf
2. Nestleiar: Herleif Tveit, Sp med personleg vara: Heidi Ørjansen, Sp
3. Medlem: Ottar Randa, H med personleg vara: Hallgeir Torpe, H
4. Medlem: Gunnar Skeie, Ap med personleg vara: Borhild S. Ones, Ap
5. Medlem: Kari Mostad, MDG, med personleg vara: Øyvind Larsen, SV

Arbeidstakarrepresentantar:1. Vigdis Rykkje - Utdanningsforbundet
2. Ragnhild Rykkje - Fagforbundet
3. Hanne Mari Solheim Aarsand - vararepr. Fagforbundet

Frå administrativ leiing
4. Arild Steine - rådmann
5. Kari Sagen - HR-sjef

Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no