Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Mattilsynet for Hardanger og Voss, adresse Sandvenvegen 48, 5600 Norheimsund

Utskriftsvenleg side Lagt ut 30. april 2013 kl. 12:54 av Arne Valland
For kommunane Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Samnanger, Vaksdal, Voss, Granvin og Ulvik.
Mattilsynet er eit statleg landsdekkjande forvaltingsorgan som både produserer regelverk og fører tilsyn. Mattilsynet arbeider for trygg produksjon av mat, drikke, kosmetikk og kroppspleiieprodukter og for trygg omsetning av legemiddel utanom apotek. Mattilsynet arbeider for god plante-, fiske- og dyrehelse, og vi fører tilsyn med veterinærar og dyrehelsepersonell, med dei som behandlar biprodukt og med alle som held dyr (og privatpersonar). Mattilsynet har ansvar for dyrevelferd.

Mattilsynet, Distriktskontoret for Hardanger og Voss


Sandvenveien 48
5600 Norheimsund
Telefon 56 55 06 00
Faks 56 55 06 01
Distriktssjef Arne Valland
mobiltelefon 97149993

avd. kontor Voss
Adresse Magasinvegen 35
5700 Voss


Felles postadresse til alle kontor i Mattilsynet:


Nytt landsdekkjande telefonnummer for tenesta er 06040. All post til kontoret skal journalførast sentralt og skal difor sendast til
Distriktskontoret for Hardanger og Voss
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brummundal

E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Hugs å merke e-post med riktig kontor i Mattilsynet)


Epost: arval@mattilsynet.no
Heimeside: http://www.mattilsynet.no
ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no