Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kurative tenester

Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. november 2009 kl. 08:25 av Arne Aksnes
Kommuneoverlege: Arne Aksnes, 56553088 / 90591024
Legetenesta

Det er 4 legekontor i kommunen, i Strandebarm, Norheimsund, Øystese og Ålvik.
Kvam legevakt er tilgjengeleg dagleg frå kl. 16.00 - 08.00, samt i helgene frå fredag kl. 16.00 - måndag kl. 08.00. Legevaktstelefonen er 56 55 19 10.
Alarmtelefonen 113 vert svara av akuttmedisinsk naudmeldingssentral på Haukeland sjukehus.
Kvam legevakt held til i Øystese i Helsebanken sine lokale alle dagar kl.16-23, samt laurdag og søndag 08-16. Kl. 23-08 vert legevakt-tilbodet gjeve ved Voss fylkessjukehus. Telefonnummeret til legevakta er 56 55 19 10

Sjukestova i Ålvik, 5614 Ålvik - lege Johannes Ravnestad - Ope måndag, onsdag og fredag kl. 09.00 - 16.00. Timeavtale, tlf. 56 55 75 00.

Helsebanken legekontor, 5610 Øystese - legar: Jarle Hjartaaker, Jon Sivert Sandven, Dag Erlend Skjelbreid og Ragnar Hansen. Lena Laupsa er vikar for legane Hjartaaker, Sandven og Skjelbreid 3 dagar i veka. Helsebanken har og turnuskandidat. Ope kvardagar frå kl. 8.00 - 16.00. Timeavtale,
tlf. 56 55 38 50.

Norheimsund legesenter, 5600 Norheimsund - legar: Erling Lyngset, Martin Erdal, Gert Remeijer og Lars Riise. Ope kvardagar frå kl. 08.15 - 16.00. Timeavtale, tlf. 56553940.

Strandebarm legekontor, 5630 Strandebarm - lege Lars Riise måndag og torsdag, Ragnar Hansen tysdag, onsdag er kontoret utan lege, men bemanna av helsesekretær. Fredagane vert dekka av legane Hjartaaker, Remeijer og Erdal. Ope kl. 08.00-15.30. Timeavtale tlf. 56556930.

Lege Kari Øystese er tilsynslege ved Toloheimen i sone Norheimsund.
Lege Dag Erlend Skjelbreid er tilsynslege ved Øysteseheimen inkludert Rehabiliteringsavdelinga.
Lege Lars Riise er tilsynslege ved Strandebarmheimen og Firkløveren i Øystese.
Lege Ragnar Hansen har spesielt ansvar for legetenesta for flyktningar.

Fysioterapitenesta
Ålvik fysikalske, 5614 Ålvik, fysioterapeut Einar Opsanger - ope måndag, onsdag og fredag. Tlf. 56 55 75 00.

Helsebanken fysioterapi, 5610 Øystese - fysioterapeut Evelyn Lygre og Ragnhild Trøite - ope kvardagar.
Tlf. 56 55 38 50

Hardanger Fysioterapi - fysioterapeut Andre Ellingsen, Inger Randi Dahl og Erlend Andre Ellingsen. Ope kvardagar
tlf. 56 55 14 23.

Norheimsund Fysioterapi - fysioterapeut Tove Fjeld.
Tlf. 95166563 - 56551045 (heimetelefon)
e-post: tovfjel@online.no
Ope kvardagar.

Strandebarm fysikalske - fysioterapeut Hallgeir Aase/Amund Leiren. Ope kvardagar, tlf. 56 55 69 35.

Fysioterapeutane i Ålvik og Strandebarm har dessutan kommunale arbeidsoppgåver i førebyggjande tiltak for born og unge, samt samarbeid med pleie og omsorg i sine område.
Pleie og omsorg i sonene Øystese og Norheimsund har eigne fysioterapeutar knytta til institusjonane.


Epost: arne.aksnes@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no