Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Bygdeutviklingsmidlar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 11:04 av Jan Tjosås
Det er god tilgang til bygde-utviklingsmidlar, og dei som har tankar om næringsutvikling og investering i landbruket eller innanfor tilleggs-næringar vert oppmoda om å søkja.
Det frå og med sist årsskifte gjort ein del endringar i forskrifta for BU-midlane, og gjeldande regelverk har no desse hovudtrekka:

Etablerarstipend:


Inntil 75% tilskot, max. 400 000,- pr. person eller selskap

Bedriftsutvikling:


Inntil 50% tilskot, ikkje maxgrense
Inntil 75% tilskot for kvinner og unge under 35 år

Investeringar:


Inntil 30% tilskot, max 900 000,- pr eigedom
Rentestøtte til årleg dekking av 5% rente av eit lån i 15 år, lånesum kan vera inntil 60% av kostnadsoverslag, max lånesum er 1 mill. kroner

Tilskot ved generasjonsskifte:


Søkjar må vera under 35 år og gjera investeringar inntil 500 000,- kroner.
Menn: 40% tilskot inntil 150 000,-
Kvinner: 60% tilskot inntil 200 000,-

Meir detaljar om regelverket, og spesielle føringar for handsaminga i Hordaland finn du på Innovasjon Noreg sine nettsider (lenke nederst).
Epost: jatj@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.innovasjonnorge.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no