Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Landbruk - miljøtiltak

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 11:04 av Jan Tjosås
Trur du at du kan få tilskot til å skjøtta kulturlandskapet og bygningsmiljøet på garden din? Det er stadig tilskotsmidlar å henta til å driva kulturlandskapsarbeid på gardsbruk i aktiv drift.
Forskrifta som omhandlar tilskot til kulturlandskapsarbeid har tema som stell av gamal kulturmark, bygningsvern, tilrettelegging for ferdsel og elles skjøtsel av kulturminne. Fristen for å søkja om slike midlar er rundt 5. mai kvart år.

Kvam herad, landbruksavdelinga kan gje rettleiing ved utfylling av slike søknader. Vidare kjenner me til at Norsk landbruksrådjeving Hordaland utarbeider godt dokumenterte søknader for sine medlemer. I samband med slike søknader er fotodokumentasjon av tilstanden før ein set i gong noko arbeid svært viktig. I tillegg kan heradet hjelpa til med kartmateriale.

Epost: jatj@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no