Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kvam kommunale kino

Utskriftsvenleg side Lagt ut 14. juli 2017 kl. 14:08 av Mary Ann Sørheim
1. Tenestedefinisjon (37300)

Kvam kommunale kino


2. Kven får tenesta

Kinoen er open for alle. Reglar for sensur regulerer aldersgrenser.


3. Korleis få tenesta

Ein får tenesta ved å møta fram på kinoen.
Billettar kan førehandtingast på www.kvam.no

4. Kva omfattar tenesta

Kinoframsyning fredagar og søndagar kvar veke. Andre tidspunkt vert annonserte.
Spesielle framsyningar etter avtale og avtalt pris.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

Ein kan venta at ein vert møtt på ein høfleg og respektfull måte, og at framsyninga startar til annonsert tidspunkt.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Til ei kvar tid gjeldande billettpris. Prisendringar vert annonsert.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om film og videogram av 15.05.87


8. Når ting ikkje fungerer

Ta kontakt med kinosjef eller kinopersonalet


9. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Annonsering i lokalavisa, plakattavler og www.kvam.kommune.no


10. Praktiske opplysningar

Dørene opnar 30 minutt før kvar framsyning
Adresse: Kvam kino, 5600 Norheimsund
Telefonnummer.56 55 30 00,
Mary-ann.soerheim@kvam.kommune.no,tlf 95407710 www.kvam.kommune.no

Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.no/kino/Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no