Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Informasjon om piper og pipebrann.

Utskriftsvenleg side Lagt ut 5. juni 2014 kl. 13:17 av Arthur Strømme
Kunnskapen hjå fagfolk om kva som skjer med material og konstruksjonar etter ein pipebrann er ikkje god nok, også hjå dei som sel desse produkta.
ER PIPEBRANN FARLEG?
(Utdrag frå Varmenytt. Fagblad for leverandører av piper og eldstader.)
Det har vore tilfelle med pipebranner som har spreidd seg til bygningskonstuksjonen, også i Kvam. Ingen piper toler slike temperaturer som kan oppstå under ein ukontrollert pipebrann. Temperaturen kan bli opptil 1600 grader Celsius. Ved temperaturer på 450 grader tek mørtelen i tegelsteinspiper skade og eigenskapane til materialet i ei rustfri syrefast stålpipe vert endra ved temperatur på 850-950 grader Celsius, slik at den syrefaste og rustfrie eigenskapen vert borte. I elementpiper kan isoleringa og fugene verta skadd.

Dersom De opplever pipebrann, må feiar kontaktast for kontroll, eventuelt feiing, før pipa kan nyttast på ny. Det kan verta gjeve beinveges fyringsforbod, til utbetringar eller naudsynleg fjerning av blanksot i pipa er vorte gjennomført.

Reklamasjon på skader som oppstår under pipebrann, vert ikkje teke til fylgje, då årsaka i hovudsak skuldast fyringsteknikk, kvalitet på brensel og styring av lufttilførselen til eldstaden. Ta kontakt med brannvernet eller feiaren dersom De ynskjer meir informasjon.

Epost: arst@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no