Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Barnehageruta 2012 - 2013 og 2013 - 2014

Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. mai 2013 kl. 11:30 av Nita Aamelfot
Barnehageruta fylgjer skuleruta så langt det let seg gjere.
Barnehageruta 2012/2013
MånadDatoMerknad
AugustMåndag 6.Første dag i barnehagen
AugustMåndag 16. og tysdag 17.Planleggingsdagar for alle barnehagetilsette
SeptemberFredag 14.Kommunal kursdag
NovemberMåndag 12.Planleggingsdag for alle barnehagetilsette
JanuarOnsdag 02. Planleggingsdag for alle barnehagetilsette
MarsMåndag 11. Interkommunal kursdag
JuniMåndag 03. Planleggingsdag
JuliFredag 05.Siste dag i barnehagen før ferien


Born skal ha 4 veker ferie i løpet av året.
Barnehagane er stengde veke 28, 29, 30 og 31.


Barnehagetrute 2013 / 2014
MånadDatoOpplysningar
AugustMåndag 5.Oppstart for nye born,
Torsdag 15. og Fredag 16.Planleggingsdag
Felles kursdag for heile oppvekst (som skulen)
SeptemberFredag 13.Kommunal kursdag (som skulen)
Oktober
NovemberFredag 15. Planleggjingsdag for alle tilsette
Desember
2014
JanuarTorsdag 02. Planleggjingsdag for alle tilsette
Februar
MarsMåndag 10.Kursdag (som skulen)(Interkommunal)
AprilSkjært. 17.- 21.04Påskeferie
MaiTorsdag 01. Offentleg høgtidsdag
Torsdag 29. Kristi Himmelfartsdag
Fredag 30. Planleggingsdag
JuniMåndag 09.2.pinsedag
JuliFredag 4.Siste dag før ferien
Veke 28, 29, 30 og 31 alle barnehagane stengde
Epost: nitaam@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.no/barnehage/
ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann

ASBJØRN TOLO ORDFØRAR Asbjørn Tolo  ordførar


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no