Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Barnehageruta 2013 - 2014 og 2014 - 2015

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juni 2014 kl. 10:23 av Nita Aamelfot
Barnehageruta fylgjer skuleruta så langt det let seg gjere.
Barnehagetrute 2013 / 2014
MånadDatoOpplysningar
AugustMåndag 5.Oppstart for nye born,
Torsdag 15. og Fredag 16.Planleggingsdag
Felles kursdag for heile oppvekst (som skulen)
SeptemberFredag 13.Kommunal kursdag (som skulen)
Oktober
NovemberFredag 15. Planleggjingsdag for alle tilsette
Desember
2014
JanuarTorsdag 02. Planleggjingsdag for alle tilsette
Februar
MarsMåndag 10.Kursdag (som skulen)(Interkommunal)
AprilSkjært. 17.- 21.04Påskeferie
MaiTorsdag 01. Offentleg høgtidsdag
Torsdag 29. Kristi Himmelfartsdag
Fredag 30. Planleggingsdag
JuniMåndag 09.2.pinsedag
JuliFredag 4.Siste dag før ferien
Veke 28, 29, 30 og 31 alle barnehagane stengde


Barnehagerute 2014 / 2015
Barnehageruta 2014-2015 Vedteken 16.05. 2014
MånadDatoOpplysningarMoglege
kurs og planleggings-
dagar
Barnehagane er stengde
AugustFrå måndag 04. augustFørste dag i barnehagen etter ferien. Inntak av nye barn.
Torsdag 14. aug. og fredag 15. augustPlanleggingsdagar, barnehagane er stengde.2
SeptemberFredag 12. septemberPlanleggingsdag, barnehagane er stengde.1
Oktober
NovemberMåndag 10. novemberInterkommunal kursdag, barnehagane er stengde.1
DesemberTysdag 23. desemberSiste dag før jul
Tysdag 30. desemberSiste dag før nyttår
Sum planleggingsdagar i hausthalvåret:4
JanuarFredag 02. januarPlanleggingsdag, barnehagane er stengde.1
Måndag 05. januarBarnehagane opnar etter nyttår
Februar
MarsFredag 13. marsInterkommunal kursdag, barnehagane er stengde.1
AprilOnsdag 01. aprilSiste dag før påskeferien, barnehagane stengjer kl. 12.00.
Tysdag 07. aprilBarnehagane opnar etter påskeferien.
MaiFredag 01. maiOffentleg høgtidsdag, barnehagane er stengde.
Torsdag 14. maiKristi Himmelfartsdag, barnehagane er stengde.
Fredag 15. maiPlanleggingsdag, barnehagane er stengde.1
Måndag 25. mai2. Pinsedag, barnehagane er stengde.
Juni
JuliFredag 3. juliSiste dag i barnehagane før sommarferien.
Sum planleggingsdagar i vårhalvåret:3
Sum planleggingsdagar i barnehageåret 2014/15:7


Sommarferie i veke 28, 29, 30 og 31.


Epost: nitaam@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.no/barnehage/
ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann

ASBJØRN TOLO ORDFØRAR Asbjørn Tolo  ordførar


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no