Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Ordførar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 5. juli 2017 kl. 09:37 av Jostein Ljones
Ordføraren i Kvam heiter Jostein Ljones, representerer Senterpartiet og er valt for perioden 2015 til 2019. Varaordførar er Heidi Sandven Botnen frå Kristeleg Folkeparti.
Ordførar Jostein Ljones

Kontaktinformasjon:


Telefon: 56553011
Mobil: 90515901
Telefax: 56553001
E-post: Jostein.ljones@kvam.kommune.no
Kontor: Grovagjelet 16 (Rådhuset), Norheimsund
Postadr.: Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Ordførarrolla


Ordføraren vert vald av dei folkevalde heradsstyrerepresentantane.

Kvam herad nyttar formannskapsmodellen og då er ordføraren ansvarleg for å organisera arbeidet i formannskapet og heradsstyret, medan ein administrativt tilsett rådmann har ansvaret for å leia administrasjonen og for utgreiing av saker som vert lagt fram for dei folkevalde.

Ordføraren er den øverste offisielle tillitsvalde i kommunen og har ansvar for å representere kommunen ved offisielle arrangement og mottakingar.

Om å kontakta ordføraren


Ta gjerne kontakt med ordførar Jostein Ljones. Men ha på minnet at både epost og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlegheit i forvaltninga." Difor må du rekne med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Epost: jostein.ljones@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no