Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Arbeidsmiljøundersøking

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. januar 2015 kl. 10:22 av Kari Sagen
Gjennom deltaking i effektiviseringsnettverka i KS-området, vert det gjennomført medarbeidarundersøkingar i einingane

Andre arbeidsmiljøundersøkingar vert gjennomført etter behov.

Heradsstyret har vedteke at det skal gjennomførast ei kartlegging av valdsbruk/mobbing av kommunalt tilsette i arbeidssituasjonen. Denne undersøkinga vil skje i mars 2015 i regi av Bedriftshelse1.

Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no