Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Landskapsanalyse for nytt bustadfelt på Vavollen

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. september 2012 kl. 12:02 av Bjørn Vik
Denne analysen er utarbeida for å gi innspel til arbeidet med reguleringsplan for bustadfelt på
Vavollen i Øystese. Den inneheld i fyrste rekkje kart der ulike problemstillingar blir illustrert.
Planområde ligg i eit vakkert fjordlandskap med sterk skrånande terreng mot fjorden. Det har
eit flott utsyn over fjorden og fjella.
Det lokale landskapet har i hovudsak ein helling mot nordaust. Dette er ikkje gunstig for tett
småhusbebyggelse eller terrassehus, da soltilhøve for dei lågtliggande bustadene kan bli svært
dårlege. Store delar av området har i tillegg ein helling på meir enn 1:5, noko som krev
spesielle løysingar for tilpassing av bustader og uteområde. Dei store høgdespranga er også
ein stor utfordring med omsyn til tilkomstveg.

pdf-dokumentLandskapsanalyse Vavollen (3820 KB - 16 sider - 19.06.02)

Epost: bjvi@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no