Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Fyrverkeri

Utskriftsvenleg side Lagt ut 18. juli 2017 kl. 11:50 av Arthur Strømme
Fyrverkeri

Det er eit generelt forbod mot oppsending av fyrverkeri som gjeld heile landet.
Dette forbodet vert berre oppheva i tida kl. 1800 til kl. 0200 på nyttårsaftan.

Dersom det er ynskjeleg å markere særlege hendingar med oppsending av fyrverkeri, kan brannsjefen gje løyve. Vilkåra er at utfylt søknadsskjema med vedlegg (kartskisse) er sendt til brannvernet ei veke før oppsendinga skal finna stad.

Søknadsskjema som kjem inn seinare enn 1 veke før oppsending skal finna stad,vil normalt ikkje verta handsama. Søknad som manglar opplysningar, vert ikkje handsama. I begge tilfelle vil det såleis ikkje verta gjeve løyve.

Plass for avfyring av fyrverkeri skal veljast slik at det ikkje medfører skade på personar eller omgjevnader, eller at bygningar, skog eller mark kan ta fyr, og slik at nedfallande hylser, stenger eller liknande frå luftfyrverkeri ikkje kan valda skade.

Oppsendinga skal foregå på forsvarleg vis av edrueleg person.

Ikkje avfyrt fyrverkeri skal vernast mot uforvarande tenning.

Naudsynleg sløkkjeutstyr skal vera tilgjengeleg.

Søknadsskjemaet er å finna på Kvam herad si nettside: Skjema/Brannvern eller å få hjå kundemottak på rådhuset.

Epost: arst@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no