Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Bruksnummer - samanslåing

Utskriftsvenleg side Lagt ut 19. desember 2011 kl. 08:03 av Bjørn Vik
Har du ein eigedom som inkluderer fleire bruksnummer, så er det gratis å få samanslått desse til eitt bruksnummer.
Vilkåra for samanslåing av bruksnummer er:
  • at dei ligg inntil kvarandre
  • at det er same eigar(ar)
  • at det ikkje er hefte på bruksnummera som vert fjerna som ikkje står i attverande bruksnummer.(Særleg pengehefter)
  • At samanslåinga ikkje er i strid med godkjent kommune/reg.plan.


Ved å venda deg til Geodata-avdelinga eller i fellessekreatet kan du få tilsendt skjema for samanslåing av bruksnummer.

Epost: bjvi@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no