Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Verneombod i Kvam herad 2015-19

Utskriftsvenleg side Lagt ut 20. oktober 2016 kl. 15:24 av Line Lie
Verneombod i Kvam herad
I det systematiske HMS-arbeidet er bruken av verneombod eit førebyggjande tiltak. Verneombod skal ivareta arbeidstakar sine interesser i saker som vedkjem arbeidsmiljøet.

Alle verneomboda skal gjennomgå 40 timars grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombod. Verneomboda skal delta på årleg vernerunde i alle avdelingar. Leiar er ansvarleg for at dette vert gjort.

Ta kontakt med verneombod i arbeidsmiljøspørsmål!

Sjå meir informasjon om vernearbeidet i Kvam herad i IK-handboka kap.3 og 9.


VERNEOMRÅDE


ÅLVIK
1. Ålvik skule: Verneombod: Nina Lunde Aalvik Varaombod: Lillian Auganæs
2. Ålvik barnehage: Verneombod: Lillian Auganæs Varaombod: Nina Lunde Aalvik
3.Helse og omsorg - Ålvik :
Verneombod: Bodil Norheim Rykkje. Varaombod:
4.FDV bygg og reinhald - Ålvik:Verneombod: Varaombod: Bodil Norheim Rykkje.

ØYSTESE
5.Øystese barneskule: Verneombod: Siri Kaale Varaombod:Håkon Berge
5. Kvam ungdomsskule: Verneombod: Øystein Roe Sundsøy Vara:
6. Øystese barnehage: Verneombod: Therese Valland Rykkje Varaombod: Line Lie.
7.Helse og omsorg - gr. 6 og 7 I Øystese:
Verneombod:Martha Øystese Varaombod: Ann Mari Legland
8.Helse og omsorg - gr. 1,2,3, dagsenteret og avlastinga i Øystese, Verneombod: Marian Bolstad Varaombod:
9.Helse og omsorg - gr. 5 i Øystese: Verneombod: Ann Mari Legland - Varaverneombod: Martha Øystese
10. Reinhald sone Øystese:Verneombod:Liv Helga Fenne Melstveit Varaombod:

NORHEIMSUND
11.Norheimsund Barnehage: Verneombod: Marit Haugen Varaombod: Wenche Barane
12. Norheimsund skule:Verneombod:Jorunn T. Neteland Varaombod:
13.Vaksenopplæringa: Verneombod: Geir Ellingsen Varaverneombod:
14. Legetenesta og Kvam legevakt:Verneombod: Varaombod: Marianne Lilleås
15. Tolomarka barnehage: Verneombod: Ruth Elisabeth Nernes Varaombod: Guri Grønsberg
16. Helse og omsorg - Norheimsund :
Verneombod: Marita Vangdal Mo. Varaombod: Laila Drage
17. FDV-bygg - Norheimsund: Verneombod: Per Ove Mæland Varaombod: Bjørghild Mo
18. Reinhald sone Norheimsund: Verneombod:Bjørghild Mo Varaombod: Per Ove Mæland
19. FDV-anlegg - Norheimsund:
Verneombod: Reidar Olsen Varaombod: Johnny Froestad
20. Kvam rådhus, kontor Sandven 2 etg., biblioteka og kulturskulen : Verneombod: Leiv Ingmar Kaale
Verneombod: Asbjørn Flatebø
21. Kvam brannvern:
Verneombod: Stefan Øvre-Jensen Varaombod: Johnny Urnes
22. Oppvekst - Helsestasjon, Barnevern, PPT: Verneombod: Varaombod:
23. Kommunetilsette i NAV: Verneombod: Britt Tone Skeie Varaombod: Britt Vik Sandven

TØRVIKBYGD
24. Tørvikbygd skule:Verneombod:Annbjørg Kolltveit Varaombod:
25. Tørvikbygd barnehage:Verneombod:Kristin Henden Berge Varaombod:

STRANDEBARM
26. Strandebarm skule: Verneombod: Bente Kvåle Skår Varaombod: Grete Iversen Lillefosse
27. Strandebarm og Oma barnehage:Verneombod: Anita Eide Varaombod: Anne Kristin Aasen Gjerstad
28. Helse og omsorg - Strandebarm: Verneombod: Anne Kristin Fosse Varaombod: Mette Kårtveit
29. FDV-bygg og reinhald i Strandebarm:
Verneombod: Varaombod:


Hovudverneombod:


HVO:Lillian Kvamsøy VaraHVO: Line Lie

Epost: linlie@epost.kvam.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no