Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Verneombod i Kvam herad 2015-19

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 22:23 av Line Lie
Verneombod i Kvam herad
I det systematiske HMS-arbeidet er bruken av verneombod eit førebyggjande tiltak. Verneombod skal ivareta arbeidstakar sine interesser i saker som vedkjem arbeidsmiljøet.

Alle verneomboda skal gjennomgå 40 timars grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombod. Verneomboda skal delta på årleg vernerunde i alle avdelingar. Leiar er ansvarleg for at dette vert gjort.

Ta kontakt med verneombod i arbeidsmiljøspørsmål!

Sjå meir informasjon om vernearbeidet i Kvam herad i IK-handboka kap.3 og 9.


VERNEOMRÅDE


ÅLVIK
1.Ålvik skule: Verneombod: Nina Lunde Aalvik Varaombod:
2.Ålvik barnehage: Verneombod: Lillian Auganæs Varaombod:
3.Helse og omsorg - Ålvik :Verneombod:Bodil Norheim Rykkje. Varaombod:
4.FDV bygg og reinhald - Ålvik:Verneombod: Varaombod: Bodil Norheim Rykkje.

ØYSTESE
5. Øystese barneskule: Verneombod: Siri Kaale Varaombod:
5. Kvam ungdomsskule: Verneombod: Øystein Roe Sundsøy Vara:
6. Øystese barnehage: Verneombod: Therese Valland Rykkje Varaombod: Line Lie.
7.Helse og omsorg - gr. 6 og 7 I Øystese:
Verneombod:Martha Øystese Varaombod: Ann Mari Legland
8.Helse og omsorg - gr. 5 og avlastinga i Øystese, Verneombod: Ann Mari Legland Varaombod: Martha Øystese
9.Helse og omsorg - gr 1, 2 og dagsenteret: Verneombod:Marian Bolstad Varaombod:
10. Reinhald sone Øystese:Verneombod:Liv Helga Fenne Melstveit Varaombod:

NORHEIMSUND
11.Norheimsund Barnehage: Verneombod: Marit Haugen Varaombod: Wenche Barane
12. Norheimsund skule: Verneombod: Nancy Karin Sangholt Varaombod:
13.Vaksenopplæringa: Verneombod: Geir Ellingsen Varaverneombod:
14. Legetenesta og Kvam legevakt:
Verneombod:Marianne Lilleås Varaombod:
15. Tolomarka barnehage: Verneombod: Bente Skåre (1 år) Varaombod:
16. Helse og omsorg - Norheimsund :
Verneombod: Marita Vangdal Mo. Varaombod: Laila Drage
17. Teknisk etat-Rådhuset: Verneombod: Per Ove Mæland Varaombod: Bjørghild Mo
18. Reinhald sone Norheimsund: Verneombod:Bjørghild Mo Varaombod: Per Ove Mæland
19. Teknisk etat-Sandven:Verneombod: Reidar Olsen Varaombod: Jonny Froestad
20. Kvam rådhus, kontor Sandven 2 etg., biblioteka og kulturskulen : Verneombod: Leiv Ingmar Kaale
Verneombod: Asbjørn Flatebø
21. Kvam brannvern: Verneombod: Stefan Øvre-Jensen Varaombod: Johnny Kleivan Urnes
22. Oppvekst - Helsestasjon, Barnevern, PPT:Verneombod:Anne Karin Laupsa Nes Varaombod:Anna Mo Bjørklund
23. Kommunetilsette i NAV: Verneombod: Britt Tone Skeie Varaombod: Britt Vik Sandven

TØRVIKBYGD
24. Tørvikbygd skule:Verneombod: Annbjørg Kolltveit Varaombod:
25. Tørvikbygd barnehage:Verneombod:Kristin Henden Berge Varaombod:

STRANDEBARM
26. Strandebarm skule: Verneombod: Bente Kvåle Skår Varaombod: Rita Gjerde
28. Helse og omsorg - Strandebarm: Verneombod: Anne Kristin Fosse Varaombod: Mette Kårtveit
29. FDV-bygg og reinhald i Strandebarm:
Verneombod: Varaombod:


Hovudverneombod:


HVO:Lillian Kvamsøy VaraHVO: Line Lie

Epost: linlie@epost.kvam.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no