Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Verneombod i Kvam herad 2015-19

Utskriftsvenleg side Lagt ut 2. mars 2016 kl. 15:55 av Kari Sagen
Verneombod i Kvam Herad
I det systematiske HMS-arbeidet er bruken av verneombod eit førebyggjande tiltak. Verneombod skal ivareta arbeidstakar sine interesser i saker som vedkjem arbeidsmiljøet.

Alle verneomboda skal gjennomgå 40 timars grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombod. Verneomboda skal delta på årleg vernerunde i alle avdelingar. Leiar er ansvarleg for at dette vert gjort.

Ta kontakt med verneombod i arbeidsmiljøspørsmål!

Sjå meir informasjon om vernearbeidet i Kvam herad i IK-handboka kap.3 og 9.


VERNEOMRÅDE


1. Ålvik skule: Verneombod: Nina Lunde Aalvik Varaombod: Lillian Auganæs
2. Ålvik barnehage: Verneombod: Lillian Auganæs Varaombod: Nina Lunde Aalvik
3. Øystese barneskule: Verneombod: Siri Kaale Varaombod: Håkon Berge
4. Vaksenopplæringa: Verneombod: Håkon Berge Varaverneombod: Siri Kaale
5. Kvam ungdomsskule: Verneombod: Gro Valestrand Varaombod:
6. Øystese barnehage: Verneombod: Erland Brænnseter Varaombod: Therese Valland Rykkje.
7. Bjørketeigen og Fykse barnehage:
Verneombod: Therese Valland Rykkje Varaombod: Erland Brænnseter
8. Norheimsund Barnehage: Verneombod: Marit Haugen Varaombod: Wenche Barane
9. Norheimsund skule:
Verneombod:Jorunn T. Neteland Varaombod:
10. Legetenesta og Kvam legevakt:
Verneombod: Varaombod: Marianne Lilleås
11. Tolomarka barnehage:
Verneombod: Ruth Elisabeth Nernes Varaombod: Guri Grønsberg
12. Tørvikbygd skule:
Verneombod:Annbjørg Kolltveit Varaombod:
13. Tørvikbygd barnehage:
14. Strandebarm skule:
Verneombod: Bente Kvåle Skår Varaombod: Grete Iversen Lillefosse
15. Strandebarm og Oma barnehage:
Verneombod: Anita Eide Varaombod: Anne Kristin Aasen Gjerstad
16. Helse og omsorg - Ålvik :
Verneombod: Bodil Norheim Rykkje. Varaombod:
17. FDV bygg og reinhald - Ålvik:
Verneombod: Varaombod: Bodil Norheim Rykkje.
18. Helse og omsorg - gr. 6 og 7 I Øystese:
Verneombod:Martha Øystese Varaombod: Ann Mari Legland
19. Helse og omsorg - gr. 1,2,3, dagsenteret og avlastinga i Øystese,
Verneombod: Marian Bolstad Varaombod:
20. Helse og omsorg - gr. 5 i Øystese: Verneombod: Ann Mari Legland - Varaverneombod: Martha Øystese
21. Helse og omsorg - Norheimsund :
Verneombod: Marita Vangdal Mo. Varaombod: Laila Drage
22. Helse og omsorg - Strandebarm: Verneombod: Anne Kristin Fosse Varaombod: Mette Kårtveit
23. FDV-bygg og reinhald i Strandebarm:
Verneombod: Varaombod:
24. Reinhald sone Øystese:
Verneombod: Varaombod:
25. FDV-bygg - Norheimsund: Verneombod: Per Ove Mæland Varaombod: Bjørghild Mo
26. Reinhald sone Norheimsund: Verneombod:Bjørghild Mo Varaombod: Per Ove Mæland
27. FDV-anlegg - Norheimsund:
Verneombod: Reidar Olsen Varaombod: Johnny Froestad
28. Kvam rådhus, kontor Sandven 2 etg., biblioteka og kulturskulen :
Verneombod: Leiv Ingmar Kaale Verneombod: Asbjørn Flatebø
29. Kvam brannvern:
Verneombod: Stefan Øvre-Jensen Varaombod: Johnny Urnes
30. Oppvekst - Helsestasjon, Barnevern, PPT: Verneombod: Varaombod:
31. Kommunetilsette i NAV: Verneombod: Britt Tone Skeie Varaombod: Britt Vik Sandven

Hovudverneombod:


Lillian Kvamsøy

Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no