Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Verneombod i Kvam herad 2015-19

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. oktober 2015 kl. 15:35 av Kari Sagen
Verneombod i Kvam Herad
I det systematiske HMS-arbeidet er bruken av verneombod eit førebyggjande tiltak. Verneombod skal ivareta arbeidstakar sine interesser i saker som vedkjem arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøutvalet vedtok 25.02.2008 verneområda, slik dei no ligg føre.

Alle verneomboda skal gjennomgå 40 timars grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombod. Verneomboda skal delta på årleg vernerunde i alle avdelingar. Leiar er ansvarleg for at dette vert gjort.

Ta kontakt med verneombod i arbeidsmiljøspørsmål!

Sjå meir informasjon om vernearbeidet i Kvam herad i IK-handboka kap.3 og 9.


VERNEOMRÅDE


1. Ålvik skule: Verneombod: Nina Lunde Aalvik Varaombod: Lillian Auganæs
2. Ålvik barnehage: Verneombod: Lillian Auganæs Varaombod: Nina Lunde Aalvik
3. Øystese barneskule: Verneombod: Siri Kaale Varaombod: Håkon Berge
4. Vaksenopplæringa: Verneombod: Håkon Berge Varaverneombod: Siri Kaale
5. Kvam ungdomsskule: Verneombod: Gro Valestrand Varaombod:
6. Øystese barnehage og Fykse barnehage: Verneombod: Erland Brænnseter Varaombod: Therese Valland Rykkje.
7. Bjørketeigen barnehage:
Verneombod: Therese Valland Rykkje Varaombod: Erland Brænnseter
8. Norheimsund Barnehage: Verneombod: Marit Haugen Varaombod: Wenche Barane
9. Norheimsund barneskule:
Verneombod:Jorunn T. Neteland Varaombod:
10. Legetenesta og Kvam legevakt:
Verneombod: Varaombod: Marianne Lilleås
11. Tolomarka barnehage:
Verneombod: Ruth Elisabeth Nernes Varaombod: Guri Grønsberg
12. Tørvikbygd skule og barnehage:
Verneombod:Annbjørg Kolltveit Varaombod:
13. Strandebarm skule:
Verneombod: Bente Kvåle Skår Varaombod: Grete Iversen Lillefosse
14. Strandebarm barnehage:
Verneombod: Anita Eide Varaombod: Anne Kristin Aasen Gjerstad
15. Oma barnehage:
Verneombod: Anne Kristin Aasen Gjerstad. Varaombod: Anita Eide.
16. Helse og omsorg, sone Ålvik :
Verneombod: Bodil Norheim Rykkje. Varaombod:
17. FDV bygg og reinhald sone Ålvik:
Verneombod: Varaombod: Bodil Norheim Rykkje.
18. Helse og omsorg, sone Øystese - gr.4, 5, 6 og 7:
Verneombod:Martha Øystese Varaombod:
19. Helse og omsorg sone Øystese, m/kontorpersonalet, gr. 1, 2, 3, avlastninga og dagsenteret:
Verneombod: Marian Bolstad Varaombod:
20. Helse og omsorg, sone Norheimsund :
Verneombod: Marita Vangdal Mo. Varaombod: Laila Drage
21. Helse og omsorg, sone Strandebarm: Verneombod: Anne Kristin Fosse Varaombod: Mette Kårtveit
22. FDV-bygg og reinhald sone Strandebarm:
Verneombod: Varaombod: Anne Martha Oma
23. FDV-bygg sone Øystese:
24. Reinhald sone Øystese:
Verneombod: Varaombod:
25. FDV-bygg sone Norheimsund: Verneombod: Per Ove Mæland Varaombod: Bjørghild Mo
26. Reinhald sone Norheimsund: Verneombod:Bjørghild Mo Varaombod: Per Ove Mæland
27. Tekniske tenester- FDV-anlegg, sone Norheimsund:
Verneombod: Reidar Olsen Varaombod: Johnny Froestad
28. Kvam rådhus, kontor Sandven 2 etg., biblioteka og kulturskulen :
Verneombod: Leiv Ingmar Kaale Verneombod: Asbjørn Flatebø
29. Kvam brannvern:
Verneombod: Stefan Øvre-Jensen Varaombod: Johnny Urnes
30. Helse og velferdstenesta: Helsestasj., Fysiot., Barnev., PPT: Verneombod: Varaombod:
31. Kommunetilsette i NAV: Verneombod: Britt Tone Skeie Varaombod: Britt Vik Sandven

Hovudverneombod:


Lillian Kvamsøy

Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook


DIGITAL POSTKASSE Digital postkasse

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no