Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

HMS-SYSTEM

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 11:17 av Kari Sagen
INTERNKONTROLLSYSTEM I KVAM HERAD
Helse - Miljø - Sikkerhet

OBS! Nytt kvalitetssystem inkludert HMS-system skal impementerast i løpet av 2017-18. Det "gamle" HMS-systemet vert skifta ut og erstatta med kvalitetssystemet Compilo.
Helse- miljø og sikkerhet (HMS) er arbeidsgjevar og alle tilsette sitt ansvar. I Kvam herad har vi utarbeidd eit elektronisk HMS-system som skal hjelpa oss å ivareta HMS-arbeidet på ein systematisk og profesjonell måte.

Innhaldet i "det gamle HMS-systemet":


Kap.0. Informasjon om HMS systemet
Kap.1. Mål for HMS-arbeid i Kvam herad
Kap.2. Organisasjon, arbeidsmiljøsaker, arbeidsmiljølov, ansvarskart
Kap.3. Verneombod, arbeidsmiljøutval, verne-og helsepersonale
Kap.4. Opplæring
Kap.5. Lover og forskrifter
Kap.6. Sjukefråvær, ulukker, trugsmål og trakassering
Kap.7. Risikovurdering
Kap.8. Avvikshandsaming
Kap.9. Vernerunde/handlingsplan
Kap.10.Medarbeidersamtaler
Kap.11.Rapportering, evaluering, oppdatering/revisjon av HMS-systemet
Kap.12.Lokale prosedyrer
Kap.13.Sendte skjema

Omtanke og interesse for HMS-arbeid er viktig for alle arbeidsplassar/avdelingar. HMS-systemet er eit hjelpemiddel for å setja dette arbeidet i system.
Leiarane kan få hjelp og rettleiing i HMS-arbeidet hos HR-sjef og tilsette på lønn/personal i eininga økonomi og organisasjon.


For meir informasjon om internkontroll sjå Internkontrollforskrifta/Forskrift for systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i verksemder.


Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no