Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

HMS-SYSTEM

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 14:57 av Kari Sagen
INTERNKONTROLLSYSTEM I KVAM HERAD
Helse - Miljø - Sikkerhet

OBS! Nytt kvalitetssystem inkludert HMS-system er under implementering. Det "gamle" HMS-systemet vert skifta ut og erstatta med kvalitetssystemet Compilo.


HMS-systemet finn du på intranettet til Kvam herad under lenka Compilo . I løpet av hausten 2017 vert avvikssystemet å finna her. Etter kvart vil heile HMS-systemet vera å finna i Compilo.

Helse- miljø og sikkerhet (HMS) er arbeidsgjevar og alle tilsette sitt ansvar.

Omtanke og interesse for HMS-arbeid er viktig for alle arbeidsplassar/avdelingar. HMS-systemet er eit hjelpemiddel for å setja dette arbeidet i system.

Leiarane kan få hjelp og rettleiing i HMS-arbeidet hos HR-sjef og tilsette på lønn/personal i eininga økonomi og organisasjon.


For meir informasjon om internkontroll sjå Internkontrollforskrifta/Forskrift for systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i verksemder.


Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no