Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Snøbrøyting og strøing på kommunale vegar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 26. januar 2015 kl. 08:42 av Lars Ese Ur
Brøyting av kommunale vegar skal etter gjeldande instruks i dag ikkje setjast i verk før det er 10 cm snø i den snørikaste delen av brøyteroden.
Det er så mangt som er skjult under snøenVegane skal vera farbare for vanleg personbil med vanleg vinterutstyr, og ved særleg vanskelege kjøreforhold kan brøyting ved mindre snømengder verta nødvendig. Normalt vert det ikkje utført brøyting mellom 23.00 og 03.30. Vegane skal likevel vera gjennombrøytte før morgontrafikken set inn, og ved store snøfall kan difor nattbrøyting verta nødvendig.
Kvam herad har for dei fleste områder avtale med private om brøyting, og vi ber om at desse blir kontakta direkte ved spørsmål som vedrører brøyting i vedk. rode. ( alle vegnavn er ikkje med på lista, berre områder)

Andre spørsmål / meldingar om snøbrøyting/strøing skal gå til Brøytevakta Kvam herad på Tlf 56 55 34 00

Rode nr.OmrådeBrøyteansvarTelefon
1KrokatveitvegenHovdane Maskin91140224
2Bjørkevegen, KlyvevegenRagnvald Fykse41550197
3Rykkjevegen, Bergstøvegen, Melstveitvegen, BergshagenOlav Vidar Melstveit95280394
4Torpevegen, HellestveitvegenArne Ålvik97166851
5Gartveitvegen, Gartveitbrotet, Kyrhagen, Fitjadalsvegen, Kjosåsvegen, Leitesdalen, Til Steinhus, Kjerringkleiv, Vegarm til SkallenHardanger Grunn & Naturstein 95208345
6Nedre Vik, avgreining til Sjydnahaugen, Holmane, Vavegen, Vavollen, Lundanesvegen til kai, Børvevegen, Hallstein Mo91138428
7Fortog/kai Øystese sentrum, P.plass v. hotell, bankplass, veg til kyrkjegard/sjøen, Ingebrikt Vik vegen, Stoppelsgjerd, Rokabrekko/trygdebustader, gangveg mellom DNB og Kabuso, Arne Ålvik97166851
8Soldalsvegen, Hovlandsvegen, del av Froestadvegen, Kaiveg Porsmyr inkl p.plassTorkjel Hovland93434809
9Sjusetevegen, Selesetvegen, Tololia, Tolovegen, Tolohagen, Tolomarka inkl tilkomst barnehage, gangvegar Tolomarka, Vallandshaugen, Vallandsvegen, Øvre VallandAsbjørn Fosse90750880
10Kjetilstreet, Mjølstølvegen, Liavegen, Monsabrekko, Norheimshagen, Hatlevegen, parkering v/sjukeheim og trygdebustadar, Nedre Norheim, Øvre Sundsvik, Nedre Sundsvik, Skutlalia til SkutlabergAsbjørn Fosse90750880
11Gamle Dalavegen, Gamle Turistheimen, byggefeltet Seland, industrifelt i Sandvenhagen, Mylleshaugvegen, Fjærabygda, Rosseland, Liabrekka, Steine/Neteland, veg til yrksesskulenAsbjørn Fosse og
Harald Olav Fosso
90750880
48100803
12Bruhaugvegen, Gamle Tveitevegen, Fossovegen, Breimyråsen m/gangveg, veg til Vikøy kyrkje/bårehus, veg v/Vågen, Holmen, veg til Framnes, Byrkjelandsvegen, del av Sørh.vegen (til skulen)Leif Sørheim99267527
13Aksnesvegen, VangdalsvegenLeidulv Brattlid95118434
14Heradstveitvegen, veg til gravplass, Torvik-Tveiten, Lysevegen/Torvikvegen, Hovdenfeltet, Dragshagen og inn til skulen, Dalheim, Skutevik-Fredsvik, Lysenvegen-Solstrand, AugestadvegenLeidulv Brattlid95118434
15Åsevegen, Ljonesvegen/Tangavegen, KolltveitvegenLeidulv Brattlid og
Jostein Ljones
95118434
90515901
16Veg til Solbjørg, Tordalsvegen, BrekkevegenKåre Magnus Oma99265838
17Strandadalsvegen (til skytebane), veg til Strandebarm kyrkje, Ploganeset og veg forbi Strandebarm Samv.lag, Tangeråshagen, Tangeråslia, veg til Tangerås skule, Strandebarm aldersheimIvar Mundheim95807118
18Båtavika (industrifelt Breievne), Oma-Åse, Mowinckelfeltet/Oma, Oma skule, LambadalenJohn Olav Måge99728499
19Nernesvegen, Mundheimsdalen (gamlevegen), veg til Mundheim gravplass, Salbuvika bustadfeltKåre Nes99152195
Kommunale vegar i ÅlvikHovdane Maskin for Bjølvefossen91140224

Teknisk sjef


Epost: laesur@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no