Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Snøbrøyting og strøing på kommunale vegar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 3. oktober 2017 kl. 18:27 av Lars Ese Ur
Brøyting av kommunale vegar skal etter gjeldande instruks i dag ikkje setjast i verk før det er 10 cm snø i den snørikaste delen av brøyteroden.
Det er så mangt som er skjult under snøenVegane skal vera farbare for mjuke trafikkantar som er skodde for vinterføre og normalt vinterutstyrte personbilar, og ved særleg vanskelege kjøreforhold kan brøyting ved mindre snømengder verta nødvendig. Normalt vert det ikkje utført brøyting mellom 23.00 og 03.30. Vegane skal likevel vera gjennombrøytte før morgontrafikken set inn, og ved store snøfall kan difor nattbrøyting verta nødvendig.
Kvam herad har for dei fleste områder avtale med private om brøyting, og vi ber om at desse blir kontakta direkte ved spørsmål som vedrører brøyting i vedk. rode. ( alle vegnavn er ikkje med på lista, berre områder)

Om vinteren må du som går og køyrer rekne med dårlegare veg- og føretilhøve. Det er du som førar/eigar av bilen som har ansvar for at bilen er forsvarleg skodd for vinterføre der du ferdast!


Andre spørsmål / meldingar om snøbrøyting/strøing skal gå til Brøytevakta Kvam herad på Tlf 56 55 34 00

Rode nr.OmrådeBrøyteansvarTelefon
1KrokatveitvegenHovdane Maskin91140224
2Bjørkevegen, KlyvevegenHovdane Maskin91140224
3Rykkjevegen, Bergstøvegen, Melstveitvegen, BergshagenOlav Vidar Melstveit95280394
4Torpevegen, HellestveitvegenKjetil Berge91756373
5Gartveitvegen, Gartveitbrotet, Kyrhagen, Fitjadalsvegen, Kjosåsvegen, Leitesdalen, Til Steinhus, Kjerringkleiv, Vegarm til SkallenKjetil Berge91756373
6Nedre Vik, avgreining til Sjydnahaugen, Holmane, Vavegen, Vavollen, Lundanesvegen til kai, Børvevegen, Hallstein Mo91138428
7Fortog/kai Øystese sentrum, P.plass v. hotell, bankplass, veg til kyrkjegard/sjøen, Ingebrikt Vik vegen, Stoppelsgjerd, Rokabrekko/trygdebustader, gangveg mellom DNB og Kabuso, Arne Ålvik97166851
8Soldalsvegen, Hovlandsvegen, del av Froestadvegen, Kaiveg Porsmyr inkl p.plassTorkjel Hovland93434809
9Sjusetevegen, Selesetvegen, Tololia, Tolovegen, Tolohagen, Tolomarka inkl tilkomst barnehage, gangvegar Tolomarka, Vallandshaugen, Vallandsvegen, Øvre VallandAsbjørn Fosse90750880
10Kjetilstreet, Mjølstølvegen, Liavegen, Monsabrekko, Norheimshagen, Hatlevegen, parkering v/sjukeheim og trygdebustadar, Nedre Norheim, Øvre Sundsvik, Nedre Sundsvik, Skutlalia til SkutlabergJo Steine90827658
11Gamle Dalavegen, Gamle Turistheimen, byggefeltet Seland, industrifelt i Sandvenhagen, Mylleshaugvegen, Fjærabygda, Rosseland, Liabrekka, Steine/Neteland, veg til yrksesskulenHarald Olav Fosso48100803
12Bruhaugvegen, Gamle Tveitevegen, Fossovegen, Breimyråsen m/gangveg, veg til Vikøy kyrkje/bårehus, veg v/Vågen, Holmen, veg til Framnes, Byrkjelandsvegen, del av Sørh.vegen (til skulen)Leif Sørheim99267527
13Aksnesvegen, VangdalsvegenAksnes og Brattli skog og maskin AS97000755
14Heradstveitvegen, veg til gravplass, Torvik-Tveiten, Lysevegen/Torvikvegen, Hovdenfeltet, Dragshagen og inn til skulen, Dalheim, Skutevik-Fredsvik, Lysenvegen-Solstrand, AugestadvegenAksnes og Brattli skog og maskin AS97000755
15Åsevegen, Ljonesvegen/Tangavegen, KolltveitvegenAksnes og Brattli skog og maskin AS97000755
16Veg til Solbjørg, Tordalsvegen, BrekkevegenKåre Magnus Oma99265838
17Strandadalsvegen (til skytebane), veg til Strandebarm kyrkje, Ploganeset og veg forbi Strandebarm Samv.lag, Tangeråshagen, Tangeråslia, veg til Tangerås skule, Strandebarm aldersheimIvar Mundheim95807118
18Båtavika (industrifelt Breievne), Oma-Åse, Mowinckelfeltet/Oma, Oma skule, LambadalenJohn Olav Måge99728499
19Nernesvegen, Mundheimsdalen (gamlevegen), veg til Mundheim gravplass, Salbuvika bustadfeltKåre Nes99152195
Kommunale vegar i ÅlvikHovdane Maskin for Bjølvefossen91140224

Teknisk sjef


Epost: laesur@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no